Zpracování tématu "Láska"

Květnové téma našeho seriálu "Okem profesionála" bylo "Láska". Vaše fotografie tentokrát hodnotil profesionální fotograf Milan Šusta. Jak, dozvíte se dále v článku. Zároveň připomínáme, že téma na červen je "Práce šlechtí člověka"

Edit: téma "Práce šlechtí člověka" prodlouženo i na červenec.

Drazí přátelé fotografové. Téma „Láska“ bylo pro vás všechny celkem přijatelné, což se prokázalo poměrně velkým množstvím došlých příspěvků. Opravdu neexistuje člověk, který by nějakým způsobem nebyl láskou konfrontován. Tento cit je všude kolem nás a pro fotografickou tvorbu je velice inspirativní.

Chtěl bych úvodem také připomenout, že červnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Práce šlechtí člověka“. Fotografie můžete posílat do 30. června 2014, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max. 2 fotografie, max. 500kB, max. 800Px delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Kvalita vašich příspěvků byla jako vždy standardní, některé velice dobré, některé průměrné a také i špatné. Celkem příjemně mne překvapila téměř absolutní absence motivů, které často posíláte ke všem tématům a to především fotografie kojenců a domácích mazlíčků, i když toto téma se k tomu vysloveně nabízelo. Žánrová pestrost vašich příspěvků byla neobvykle velká, od momentek z běžného života přes makrofotografie až k aranžovaným a inscenovaným záběrům. U mnoha fotografií došlo k nezbytnému spojení obsahu a formy, k tomu, že byl zajímavý nápad, fotografické sdělení, měly tyto i kvalitní technické zpracování.

Začnu skupinou fotografií jaké posíláte do různých soutěží velice často i když jejich vypovídající hodnota má ve velké většině význam pouze pro autora a jeho nejbližší známé, převážně rodinu. Snímky které jsou významné pro rodinné album, které se stávají jakousi kronikou rodiny. To jsou paměťové záznamy.

když miluješ nedokážeš se zlobit

Technicky celkem zdařilá fotografie dokumentující vztah dítěte a dospělého člověka. Výraz obou vyjadřuje kladné emoce, dobrou náladu, ale podle mého soudu širokou veřejnost tato fotografie příliš neosloví. Jak jsem již zmínil, po technické stránce je snímek velice zdařilý, postavy vystupují z neostrého pozadí, informace je adekvátní obsahu.

Neboj...

Do stejné kategorie patří i tato fotografie, která má ovšem daleko horší kvalitu. Jedná se o paměťový záznam zpracovaný nevhodně. Velice rušivé pozadí dokumentuje náhodný záběr bez jakéhokoliv přemýšlení během fotografování, necitlivě zvolený výřez spodní části a ne zcela zdařilý převod do černobílé stupnice fotografii dost znehodnocují.

Navždy pro tebe

Na pomezí mezi paměťovým záznamem a portrétní studií je tato fotografie. Svojí kompozicí, velkým ořezem a snahou o diagonálu snímek působí dynamičtěji, Lépe by určitě působilo strohé černobílé řešení.

Také u tohoto tématu máme svoji pravidelnou zásilku různých zvířátek.

Kočičky piny Láska

Velice zmatečně působí první fotografie, takže vlastně ani nezjistíme co se na snímku vlastně děje. Obě kočky splývají v jeden chumel, červený odraz na jedné z nich fotografii vůbec nepřidal. Na snímku dvou žiraf nás od hlavního motivu odvádí příliš mnoho různorodých prvků, celkový zmatek, který ovšem mohl být odstraněn pomocí práce s hloubkou ostrosti. Neostré pozadí by nechalo vyniknout hlavnímu motivu snímku a celkový dojem by byl zcela jasný a přehledný.

Snahu o lásku v makrosvětě můžeme dokumentovat na této fotografii.

Dvojice

Velice kultivovaný snímek, jemně barevně laděný, kompozičně vyvážený a splňující téma našeho seriálu. Dvojici motýlů doplňuje dvojice nezralých třešní, obě strany fotografie jsou stejně hodnotné, čtvercový formát je v tomto případě zcela na místě. Pouze ten ozdobný rámeček se mi zdá být jako něco navíc, ale to je asi dáno tím, že nejsem milovník rámečků u fotografií.

Další poměrně velkou skupinou vašich snímků byly více či méně zdařilé momentky.

Hubičku Sofie Lorenová

Tyto dvě fotografie ukazují dva odlišné způsoby přístupu k momentní fotografii.Na první vidíme vystižení toho nejdůležitějšího okamžiku, vrcholu celé akce. Druhá fotografie má již poněkud skrytý význam, hlavní protagonisté již nejsou na snímku v prvním plánu,ale poněkud skrytí v pravém rohu snímku, divák je hledá, ale i přes zdánlivou a na první pohled skrytou bezvýznamnost jsou na snímku tím hlavním faktorem.

Láska             Láska

Podobně vznikly i tyto dva černobílé záběry. Na levém autor vystihl okamžik, moment. V těsné kabince výtahu zahořela láska mezi mladým fotografem a jeho partnerkou, fotografie působí živě, radostně, i když z výrazu mladíka myslím, že šlo o nahranou fotografii. To ale vůbec není na škodu… Druhá fotografie již není pouhá momentka, ale autor se zaměřil na jakousi symboliku, držením se za ruce, což je určitý symbol zamilovanosti a nebo lásky. Zajímavě světelně řešený snímek,kdy ztmavené okraje kontrastují proti světlejšímu středu obrazu.

Poslední skupina fotografii byly snímky aranžované, různě koncipované.

Láska

Klasická ukázka aranžované fotografie v domácích podmínkách je tento snímek. Jedná se o nahranou situaci, tedy nikoliv momentku a celá stylizace byla pravděpodobně připravena zcela účelově. A právě proto si mohl autor více izolovat hlavní motiv od pozadí tím, že by použil malou hloubku ostrosti a celé pozadí tím potlačit, tvarově poměrně výrazné opěradlo židle posunout více dozadu a tím zvýraznit hračku, fotografovat v okamžiku, kdy hlavní postava bude mít otevřené oči. Celková atmosféra fotografie je však, i přes tyto drobné nedostatky, působivá a vypovídající.

Opičí láska?

Za dobrý a zajímavý nápad považuji tuto konfrontaci lásky opičí s dětským napodobováním. Bohužel fotografie je technicky dost špatná, málo kontrastní a expoziční čas 1/25 sec.pohybově rozostřil oba hlavní aktéry, u holčičky ruku, u chlapce obličej.

Další nápaditá fotografie využívající symboliku, stylizaci a také efektní večerní protisvětlo je tento snímek.

Srdce

Symbolem lásky je od nepaměti srdce a to vytvořili aktéři této fotografie ze svých rukou. Dobře neexponovaná je večerní obloha se svým charakteristickým světelným odstínem, tím pádem vznikly z postav na pláži tmavé siluety a jejich ruce vytvořily symbol lásky na jehož vrcholu je sluneční kotouč. Někdo může říci dokonalý kýč, druhý zase emocionální fotografie. Každé hodnocení je opravdu velice subjektivní.

Na závěr jsem nechal stylizovanou konstrukci, působící silným výtvarným dojmem a splňujícím naše téma.

Hugovi

Velice čistá fotografie využívající pouze černou a bílou. Linie šedého stropu vyjadřují hloubku prostoru, bílý otevřený prostor v pozadí nechává vyniknout obě postavy. I když jde o siluety, držení těla a módní doplněk jasně říkají, že jde o ženu a muže. Strohé, téměř grafické řešení a práce se světlem jsou klady tohoto snímku, který považuji za vítězný.

Milan Šusta

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram