Články v sérii - Hodnocení Okem profesionála

 • MÁJ,LÁSKY ČAS-ZHODNOCENÍ OKEM PROFESIONÁLA 5/2022

  Květnové téma „MÁJ-LÁSKY ČAS" seriálu Okem profesionála znělo: „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Tak začíná známá báseň "Máj“ od Karla Hynka Máchy. První máj je tradičně chápán jako svátek zamilovaných a celý květen jako měsíc lásky. S tímto pojetím je spojena především noc předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání májky, vylévání cestiček z hašeného vápna smíchaného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem srdcí a nápisů na jejich vrata. Ke květnu mimo jiné patří i polibky pod rozkvetlou třešní, višní, jabloní či břízou. Ty by totiž měly ženám a dívkám zajistit, aby do roka a do dne neuschly. Květen je pod vlivem planety Venuše a ta je pojmenovaná podle římské bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie." Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 22 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   6
 • „PĚT SMYSLŮ" - ZHODNOCENÍ OKEM PROFESIONÁLA 4/2022

  Zadání pro dubnové téma „Pět smyslů" znělo: „V tradičním pojetí se lidských smyslů uvádí pět: zrak, čich, sluch, hmat a chuť. Na Vašich fotografiích můžete využít i jejich kombinace, pokud Vám to Vaše kreativita nabídne. Ten pro člověka nejdůležitější budete potřebovat i pro samotné fotografování. Při práci můžete využít i ten šestý smysl, za který se považuje intuice. Schopnost vnímat a podvědomě vyhodnocovat různé nenápadné nebo skryté skutečnosti a souvislosti Vám může pomoct." Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 38 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

 • „ENERGIE" - ZHODNOCENÍ OKEM PROFESIONÁLA 3/2022

  Březnové téma „Energie" seriálu Okem profesionála znělo: „Energie je skalární fyzikální veličina, která popisuje schopnost hmoty konat práci. Tolik definice. Druhů energie je skutečně hodně. Třeba sluneční, vodní, větrná, elektrická, jaderní, chemická, světelná, energie ohně… Mluvíme i o lidské a duchovní energii. Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 53 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   6
 • MASOPUST- ZHODNOCENÍ OKEM PROFESIONÁLA 2/2022

  Únorové téma „Masopust“ seriálu Okem profesionála znělo: „Masopust je slovanské a křestanské slavnostní období, které nastává po svátku Tří králů a končí na Popeleční středu. Vrcholí v poslední tři dny, kdy se konají různé rituální úkony, průvod masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou. V roce 2010 byly Masopustní průvody s maskami na Hlinecku zapsány i na Listinu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO." Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 29 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   0
 • „PŘEDSEVZETÍ“ - ZHODNOCENÍ OKEM PROFESIONÁLA 1/2022

  Lednové téma „Předsevzetí“ seriálu Okem profesionála znělo: „Máme tady nový rok, oblíbené to období novoročních předsevzetí. Někdo by si po proběhnuvších vánočno-silvestrovských svátcích přál třeba zhubnout nebo sportovat. Jiný přestat kouřit, nebo pít alkohol. Anebo se naučit cizí jazyk a třeba ho i v praxi využít na výletě v zahraničí. Možná i něco netypičtějšího. Zašlete nám svá fotografická novoroční předsevzetí." Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 34 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   4
 • „Naděje“ - Zhodnocení Okem profesionála 12/2021

  Prosincové téma „Naděje“ seriálu Okem profesionála znělo: „Naděje je optimistický stav mysli, který je založen na očekávání kladných výsledků s ohledem na události a okolnosti v životě člověka nebo na celém světě. Podstatou naděje je vnímání možnosti pozitivního zakončení v neznámé či dokonce zdánlivě neřešitelné situaci, která následně vytváří víru, že vše dobře dopadne i přes vnímané problémy." Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 49 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   9
 • „Dušičky“ neboli „Památka zesnulých“ - Zhodnocení Okem profesionála 11/2021

  Listopadové téma „Dušičky“ neboli „Památka zesnulých“ seriálu Okem profesionála mělo za úkol zachytit jeden z nejznámějších a nejpopulárnějších svátků u nás. Památku všech zemřelých dodržuje okolo 80% lidí v České republice. Věnce a svíčky rozsvítí začátkem listopadu všechny naše hřbitovy.  Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 33 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   2
 • „Mobil" - Zhodnocení Okem profesionála 10/2021

  Říjnové téma "Mobil" seriálu Okem profesionála mělo za úkol zachytit zajímavé snímky lidí s tímto přístrojem, který se stal naší každodenní součástí. Mobil vidíme denně v rukách lidí, kteří jdou po ulici, jedou dopravním prostředkem, posedávají v kavárnách. Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 53 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   6
 • „Vinobraní" - Zhodnocení Okem profesionála 09/2021

  Zářijové téma "Vinobraní" seriálu Okem profesionála mělo za úkol zachytit každoroční slavnosti sklizně vinné révy, která je většinou spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína a burčáku. Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 28 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   3
 • „Vesničko má středisková" - Zhodnocení Okem profesionála 08/2021

  Prázdninové téma seriálu Okem profesionála bylo ve znamení tématu „Vesničko má středisková". Vaše snímky hodnotil již tradičně Kamil Varga. Celkem jste vložili do soutěže 61 fotografií. Autor vítězné fotografie získává hodnotnou knižní cenu od nakladatelství Zoner Press.

   3