O serveru FotoAparát.cz

Server Fotoaparát.cz je nejenom "Rádcem fotografa", jak hlásá naše logo, ale i internetovým domovem jak pro fotografy amatéry, kteří se s fotoaparátem teprve seznamují, tak pro pokročilé uživatele či profesionály.

Naším cílem je přinášet Vám, čtenářům, nejaktuálnější informace a detailní testy ze světa fototechniky a uvést Vás do světa fotografie. Ať už je fotografování Vaším koníčkem, živností či životním stylem, chceme poskytovat to nejlepší prostředí, kde můžete diskutovat, sdílet své fotografie, obchodovat s fototechnikou či se čas od času obohatit zajímavým článkem.

Copyright © 1999-2014, PhotoHint.com, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu PhotoHint.com, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách FotoAparátu.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.Logo a název serveru FotoAparát.cz je registrovanou ochrannou známkou společnosti PhotoHint.com, s.r.o., vedenou u Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod číslem spisu 175422 a číslem zápisu 247758, registrace na Slovensku je vedena pod číslem 204578. Bez písemného souhlasu společnosti PhotoHint.com, s.r.o. je zakázáno jakékoli použití názvu serveru či grafiky loga v souladu se zákonem o ochranných známkách.FotoAparát.cz je registrovaným internetovým periodikem u registrátora CNS ISSN pod registračním číslem ISSN 1214-049X.