BARVA JAKO SYMBOLICKÝ I LÉČIVÝ JAZYK 2. ČÁST ,ŠKOLA BARVY JANA POHRIBNÉHO, 8. DÍL

Osmý díl seriálu "Škola barvy od Mistra Jana Pohribného" je věnován 2. části tématu "Barva jako symbolický i léčivý jazyk". Cvičení: Zkuste vyjádřit barvou, ale i námětem, který budete fotografovat energii, vášeň.

ČERVENÁ

je považována za nejaktivnější, nejdynamičtější, nejenergičtější někdy až agresivní barvu. V historii lidstva měla vedle bílé a černé dominantní postavení.

Asociace: krev, oheň, teplo, zralost (plodů), smyslnost, nebezpečí.

Symbol: života, energie, lásky, vášně, sexu, moci, pýchy, hněvu, bohatství, nádhery, změny, revoluce, agrese, války (Mars), činorodosti, štěstí (Čína), Kristovy krve (křesťané), výstrah, zákazů.

Působí: aktivně, vitálně, bojovně, extrovertně, vzrušivě, vášnivě, povzbudivě až naléhavě, dráždivě, dominantně až egoisticky.

Léčí: stimuluje krevní oběh, dýchání, vylučování. Je vhodná při nedostatečné energii, nachlazení, nedostatečném prokrvení a celkové pasivitě. Stimuluje naše smysly, stejně tak sexualitu. Nevhodná však k léčení vysokého tlaku, otoků, horečky či rakovinných nádorů.

Výtvarně: Působení červené se proměňuje v závislosti na další barvě, kterou do ní přidáváme. Purpurově červená nepůsobí např. natolik aktivně jako střední (ohnivě) červená a její světlejší a odlehčený tón bývá symbolem moci, noblesy či duchovní hodnosti. Přidáním hnědé se červená zklidňuje; přidáním žluté naopak působí povzbuzujícím, radostným až hravým dojmem.

Užití: Bývá optimální pro interiéry, kde předpokládáme aktivní život – kluby, bary, zábavní centra. Červená evokuje ovšem silné a intenzivní emoce (vášeň, láska) a může snižovat koncentraci a zhoršit výkonnost ve stresových situacích, například při zkouškách. Stimuluje naše smysly, jak v oblasti sexu, tak chuti k jídlu. Uvědomili jste si někdy, jak podprahově na náš apetit útočí ve svém image i řada restaurací a stravovacích řetězců jako např. McDonald’s, Pizza Hut či KFC?

Technicky: digitální kamera nebo speciálně upravené filmy pro analogovou fotografii jsou pomocí speciálního filtru schopny zachytit část infračervené oblasti spektra, která je pokračováním viditelné červené barvy, ale lidskému zraku již nedostupná. Infrafotografie je v přeneseném slova smyslu fotografováním te­pla.

RŮŽOVÁ

je vyjádřením jemnějších kvalit červené. Bývá označována jako barva srdce a lásky (duchovní). Její milovníci mívají výrazně ženské rysy, ale přílišná touha po této barvě naznačuje narušený vztah k realitě („nasadil si růžové brýle“), spočívání v nečinnosti a strach vnímat tvrdou skutečnost až po vědomé se odvracení od ní.

Asociace: láska, něha, sentiment, snění (růžové sny), sladkosti, maso, panenka Barbie.

Symbol: srdce, lásky (na vyšší úrovni bez pudové smyslnosti), náklonnosti, oddanosti, něhy, zdrženlivosti, nevinnosti, ochrany, dětství (dívky), požitkářství, kýče.

Působí: něžně, sladce, sentimentálně, romanticky, slavnostně, infantilně.

Léčí: tlumí hněv, agresi – zklidňuje naše emoční energie. Stimuluje žlázy s vnitřní sekrecí, zejména brzlík a tím také imunitní systém našeho těla.

Výtvarně: Pablo Picasso použil zjemnění barev kombinací oranžových a růžových tónů ve svém Růžovém období (1905 – 1907) k vyjádření citového vztahu k Fernande Olivierové. Sochař David Černý natřením památného tanku v Praze na Smíchově v r. 1991 na růžovo změnil touto barvou původní symboliku válečné zbraně.

Užití: Především je to barva lásky, a proto ji upřednostňují značky primárně cílící na ženy, dívky: příkladem mohou být různé značky spodního prádla či kosmetiky např. fy Avon, kde růžová je zapojena i do její kampaně proti rakovině prsu – www.zdravaprsa.cz.

Růžová má celkově velmi uklidňující účinky. Této vlasnosti se rozhodli využít v několika amerických věznicích, kde na stěny a oblečení použili barvu Baker Miller Pink. Výzkum ukázal, že agresivita vězňů, na určitou dobu významně klesla.

ORANŽOVÁ

je nejteplejší barva, která je suchá, hmotná, pocitově aktivní, komunikativní, sdílná (v přemíře až „ukecaná“), veselá, jasná. Je spojnicí věcného jednání (červená) a volného ducha (žlutá).

Asociace: slunce, oheň, červánky, zralé plody, dýně, pomeranče, klaun, Halloween, Oranžová revoluce (Ukrajina), dres Holandského národního mužstva (Oranjes).

Symbol: bohatství, radost, slavnostní lesk, svátek, v zašpiněné podobě však působí lacině.

Působí: vesele, ohnivě, optimisticky, nesobecky, posiluje sebedůvěru; v přílišném množství však působí hlučně, povrchně až vychloubačně.

Léčí: povzbudivá, optimistická barva, působí na fyzickou i sexuální vitalitu. Stimuluje kreativní myšlení. Pomáhá při problémech s trávením (žaludek, slinivka, slezina, střeva), posiluje plicní tkáň, uvolňuje křečové stavy svalstva. Přemíra oranžové však působí na nervový systém a vede k nervozitě.

Výtvarně: patří k barvám, které jsou vizuálně i symbolicky dominantní, a proto je s nimi dobré šetřit a používat je úsporně, jako akcentů, vzácného koření, které ve větším množství může chuť i znehodnotit.

Užití: v interiérech podvědomě evokuje pocit tepla (vnímáme subjektivně teplotu až o 2 stupně vyšší než je ve skutečnosti). Dobře se uplatňuje při práci s malými dětmi či seniory pro svou srdečnost, uvolněnost i temperament. Na druhou stranu člověka, který je takto oblečený, nebere nikdo vážně, očekává se od něj zábava, proto je pro profesionální vystupování v tradičních kruzích nevhodná. Jako barva velmi aktivní a nepřehlédnutelná má i upozorňující a varovný charakter – pracovní vesty a pomůcky zaměstnanců pozemních komunikací, záchranářů, plovoucí bóje na moři apod.

ŽLUTÁ

je barvou nejzářivější a nejvyšší vedle bílé. Na rozdíl od bílé je však nabita pohybem, aktivitou, živostí až někdy neklidem.

Asociace: lehkost, energie, teplo, sluneční paprsky, jarní louka, zlato, varování, neklid; žluč, židovská hvězda, kruh (a jiné symboly označující místa, jedince i celá společenství, která měla být vyloučena z běžné společnosti).

Symbol: intuice, vědění, moudrosti, osvícenosti, nevázanosti, Slunce, Boha, císaře (Čína), sebereprezentace, pokory (buddhismus), odvahy (Japonsko). Pokud se zakalí jinou barvou (i např. nanesením na nečistý povrch), může se její charakter měnit a symbolizovat závist, faleš, zradu, žlučovitost, nevěru či žárlivost. V Shakespearových spisech (i u dalších západních autorů) je žlutá barvou zbabělosti.

Působí: energicky, přitažlivě, povzbudivě, živě, vesele, dráždivě až lehkomyslně.

Léčí: deprese, zvyšuje sebevědomí, optimismus. Povzbuzuje duševní schopnosti. Příznivě ovlivňuje centrální nervový systém, zažívání i vylučování.

Výtvarně: žlutá je signifikantní barvou řady obrazů Vicenta van Gogha. Patří sem i proslulé „Slunečnice“, kde van Gogh používá oblíbenou kombinaci žluté a modré barvy. Žlutá barva pro něj byla symbolem jihu, světla a tepla, ale později ji pokládal za hrozivou sílu, která „vysává člověka a dohání jej k šílenství“

Užití: v nepříliš nasycené formě vhodná barva pro pracoviště ke stimulaci tvůrčí aktivity. Některé výzkumy však poukazují na nevhodnost žluté pro dětské pokoje – děti zde mají vyšší sklon k pláči, pravděpodobně z pocitu frustrace, který jim tato barva navozuje (opět záleží na sytosti a odstínu). V reklamě se mnohdy aplikuje k přilákání pozornosti. Pouhý žlutý rámeček časopisu National Geographic se stal za dobu existence nepřehlédnutelným logem. Podobně obaly fotografických materiálů fy Kodak si vybavíme ve spojení s energickou žlutou (a logem v červené nebo černé).

Cvičení: Zkuste vyjádřit barvou, ale i námětem, který budete fotografovat energii, vášeň.

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jakou zvolit závěrku
Jakou zvolit závěrku

Me­cha­nická, elek­tro­nická, zá­věrka s před-sklo­pe­nou přední opo­nou a no­vinka: glo­bální zá­věrka ( Sony A9iii). Bez­zr­ca­dlovky dnes ob­vykle na­bí­zejí tři volby. Žádná není uni­ver­zální na všechno. V článku jsem se po­ku­sil shr­nout vý­hody a ne­vý­hody jed­not­li­vých zá­vě­rek pro různé fo­to­gra­fické si­tu­ace.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram