OTISK SVĚTLA, ŠKOLA SVĚTLA JANA POHRIBNÉHO, 22. DÍL ZHODNOCENÍ

Přinášíme zhodnocení tématu zpracovaného na základě 22. dílu Školy světla: OTISK SVĚTLA. Mistr Jan Pohribný MQEP vybral a zhodnotil v článku Vaše fotografie. 

Jak se zhostit působení světla takřka bez fotoaparátu (pravdou je, že i skener je jistou formou fotografického přístroje) vás mělo dovést k netradičním cestám a experimentům, které vedou i k zajímavým fotografiím. Jak bylo naznačeno již v řadě dílů mé školy, fotografie nabízí mnoho poloh, jak utvářet obraz, jak jej modifikovat, zejména působením světla, aniž by bylo nutné sáhnout k nějaké soudobé postprodukční úpravě. Vždy je lepší zprvu rozumět možnostem média než je nahrazovat či dohánět postprodukčními zásahy ač vývoj jde stále více tímto AI = “umělým“ směrem…

Rozumím tomu, že téma bylo trochu složitější k pochopení a řada z vás pracovala víc s názvem tohoto dílu než se samotným obsahem zadání i textu. Nešlo nyní primárně o zajímavě vržené stíny od předmětů a světla promítnutá např. na zeď, či strukturu dřeva, jak se mnozí domnívali – na to téma jsme již měli jeden díl i soutěž. Šlo především o fotografii bez fotoparátu – zejména fotogram event. nahrazení fotoparátu jiným zařízením, jako je např. skener nebo RTG snímkování nebo také experimenty ve fotokomoře pomocí působení fotochemických procesů. Případně skrze fotoaparát zachytit zajímavý příklad dlouhodobého působení světla na nějaký povrch, předmět, jako je v článku uvedený třeba obraz mnoho let visící na zdi, pod kterým se zachová původní barva omítky apod.

Asi nejblíže posledně jmenovanému dlouhodobému působení světla má snímek … od Lenka Klimtová – který působí, jako velmi zajímavá abstraktní struktura zdi a zároveň snad odraz stromů ve skle, leč oněch stop bylo dosaženo asi nějakým nátěrem než dlouhodobým účinkem světla a stínu.


Lenka Klimtová | …

Jsem potěšen, že se do soutěže dostal klasický fotogram, který navíc Elve provedl(a) technikou kyanotypie, čímž otisky listů působí ještě více jak z prehistorie fotografie či dokonce jako zkameněliny z třetihor… Také foto.zde v Tanečnici prokázal invenci, jak nápaditě využít kousek gázy, ale i působení světla skrze tento materiál, kdy struktura se vzdáleností od povrchu fotopapíru ztrácí ostrost a získává měkkost difuze světla.


Elve | Fotogram-kyanotypie


foto.zde | Tanečnice

Velmi specifickou cestu působení světla a fotochemického procesu na citlivý papír předvedl foto.zde v obraze nazvaném Přístav nebo Invaze. Jeho strukáž je technikou na pomezí malby, grafiky a určité náhody, jak se zrovna vývojka nebo další chemické složky na fotopapír rozlijí event. jak jsou třeba pomocí štětce nebo vatičky rozetřeny po světlocitlivé vrstvě.


foto.zde | Invaze


foto.zde | Přístav

Převaha těch, co správně pochopili zadání, však sáhla po modernějším nástroji, kterým je skener. Lenka Klimtová ve skenogramu – rybník Brčálník :-) i pohádkovém, zinscenovala na desce skeneru výjev vskutku pro dětského diváka. Osobně bych preferoval tu barevnější pohádku, která má podobu arcimboldovské hlavy… Míla Vildová připomněla svým zajímavým skenogramem Fosilie, že to je také tak trochu otisk materiálu i světla miliony let starých. Se svou Proměnou je již mnohem více mnohoznačná, ale možná je kompozice až příliš náhodná. To už nelze vytknout Raul Zelený, který působivě experimentoval s pohybem či asi více s ostrostí koule resp. vejce během skenování. Jeho Abstrakce (skenogram) v sobě ukrývá “vetřelce”, kterého zachytila “fotopast”.


Lenka Klimtová | skenogram – rybník Brčálník :-)


Míla Vildová | Fosilie..


Míla Vildová | Proměny..


Raul Zelený | Abstrakce (skenogram)

Vítězem tohoto tématu je bezesporu Jiří Kolář 1. Ať to jsou Doteky, kde sugestivně použil vlastní ruce nebo Čas na kávu, kde je nápaditě využitý posun předmětů během skenování a přiložené struktury (nebo snad záměrně špinavé sklo skeneru?), které dovedlo autora k výtvarnému obrazu. Nejvíce mne ale baví Vypraženo, které působí jak stébla či les s plody gigantické kávy. Také tónování obrazů vhodně doplňuje tento až magický svět pana Koláře. Gratuluji


Jiří Kolář 1 | Čas na kávu


Jiří Kolář 1 | Doteky


Jiří Kolář 1 | Vypraženo

Jan Pohribný, MQEP

Děkujeme za Vaše krásné snímky! Autorům vybraných fotografií gratulujeme.

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak vybrat objektiv: f/4 nebo f/2,8
Jak vybrat objektiv:  f/4 nebo f/2,8

Mezi se­to­vými zo­o­mo­vými ob­jek­tivy pro za­čí­na­jící fo­to­grafy a pro­fe­si­o­nál­ními ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/2,8 v ce­lém roz­sahu leží zo­o­mové ob­jek­tivy ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/4 rov­něž v ce­lém roz­sahu. Jsou lehčí a lev­nější. Není to pří­liš velký kom­pro­mis?

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram