Zpracování tématu: "Bůh"

Drazí fotografové, téma „Bůh“, které jsem Vám posledně vypsal, bylo svým způsobem výjimečné. Bylo totiž vlastně neviditelné. Možná i právě proto nabízelo svobodné a mimořádně široké možnosti vizuálního uchopení a zpracování. Od konkrétních užívaných zástupných symbolů boha až po abstraktnější a subjektivnější obrazové pojednání. Vzhledem k tomu, že fotografie je jako médium mimořádně konkrétní, a také že téma bylo vypsáno na první polovinu známé okurkové sezóny, měl jsem trochu obavu z malé odezvy od Vás. Ta se naštěstí nevyplnila a fotografií přišel dostatek.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „dva Bohové“ získala Dana Smržová.
Fotografie do tématu na srpen 2012 „A přece se točí“ můžete posílat do konce měsíce.

Co se zastoupení různých náboženství týká, tak očekávaně asi nejvíc vašich fotografií pracuje s křesťanským symbolem kříže nebo Krista. Druhá nejpočetnější skupina zase s přírodními motivy v duchu panteismu.

Soukromé rozhovory - jen on a ON Cesta, Pravda i Život

První dvě fotografie mají kromě tématu křesťanského boha společné i nedostatky ve stavbě fotografického obrazu. A to hlavně v nepřehlednosti a zmatečné kompozici. Nedodržením asi toho nejdůležitějšího z kompozičních pravidel, kterému se říká „princip role“. V tomto pravidlu se říká, že fotografie musí mít jasnou hierarchii jednotlivých prvků použitých v kompozici. A tedy hlavně jeden dominantní prvek, který je obvykle i tématem fotografie, na kterém se zachytí divákův zrak při prohlížení. Nepřítomnost hlavního prvku má za následek, že divákovo oko se nemá na čem zachytit a fotografii tak zamítne jako nezajímavou. Fotografie vlevo je toho typickým příkladem. Ta vpravo sice hlavní prvek má, ale kříž tonálně natolik splývá s pozadím, že je téměř neviditelný. Navíc centrálně umístěný.

...panebože, Ty to vidíš...

Dva zástupci dokumentaristického uchopení tématu. První černobílá by se dala asi vtipně okomentovat že se na ní právě vyrábí další kopie boha. Jinak klasicky a kompozičně bezchybně zpracováno a to nejen už zmíněným černobílým zpracováním ale i dnes ne často používaným poměrem stran. K druhé snad jedna tematická výtka. Na fotografii není bůh. I když námitka věřících by asi byla, že v chrámu je přítomen vždy. To by se nám to téma ale poněkud rozplizlo, protože bůh je přítomen vlastně vždy a všude. Tradičně komponováno do zlatého řezu a hlavní prvek navíc podpořen i tonálním odstupem. Vhodná ukázka pro autory první publikované dvojice.

archa

Podobný problém s tématem mám i u této fotografie, protože na fotografii je zjevně morový sloup, ne moc charakteristický symbol boha. Fotografie zjevně ironicky dává do obsahového kontrastu pouťovou lodičku jako Noemovu archu se sloupem. I když se autor při technickém zpracování snažil, protisvětlo na fotografii způsobuje zploštění a splývání jednotlivých prvků, kterých je navíc v kompozici víc než je zdrávo.

Jen symbol

To tato fotografie je vlastně opakem předešlé. Ostré sluneční světlo za zády fotografa vytváří velice zajímavou hru světel a stínu podpořenou jejich perspektivním ubíháním zvyšujícím prostorový efekt. Po stránce technické dobře zpracováno, protože kresba je i ve stínech. V podstatě monochromatickou fotografii si umím představit i v černobílém provedení.

Fotografie, která má nepochybně svojí zajímavou, tajemnou atmosféru, hlavně díky jemně strukturované obloze a slunci prosvítajícímu zpoza kříže. Velice nemilým a bohužel kritickým nedostatkem této minimalistické kompozice je ovšem překrývání velkého kříže s malým.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram