SYMBOLICKÁ ŘEČ (NEJEN) BAREV, ŠKOLA BARVY JANA POHRIBNÉHO, 6. DÍL

Šestý díl nového seriálu "Škola barvy od Mistra Jana Pohribného" je věnován symbolické řeči (nejen) barev. Cvičení: Vytvořte zajímavou barevnou fotografii, která bude zřetelně vyjadřovat jeden z výše uvedených obecných symbolů. Uveďte, který ze symbolů by měla fotografie reprezentovat.

Možná si ani neuvědomujete, jak často používáte symboly. Veškerá naše komunikace je založena na užívání symbolů. „Symbol v řečtině znamená znak, signál. Jedná se o věc, obrazec, děj, gesto, zvuk, barvu, která má jěště jiný význam, než jinak konkrétně vyjadřuje. Interpretace symbolu je vlastně uváděním do nových souvislostí smyslu nebo jejich hledáním.“

Linie, které formují písmena, slova, věty nebo hudební noty jsou symboly. Dopravní značky jsou symboly. Ale také obraz, jakým je fotografie, je symbol. Fotografie Karlova mostu není skutečný Karlův most, ale obraz – symbol, který ho reprezentuje. Používání symbolů, symbolického jazyka je důležitým a silným nástrojem každého fotografa. Skrze jednoduché symboly můžete vyjádřit někdy velmi komplikované a abstraktní myšlenky, utřídit informace i zefektivnit komunikaci mezi vámi a příjemcem vašeho sdělení. Naučte se ovládat řeč znaků, neboť fotografie je znakový jazyk.


Hnízdo, z cyklu Andělé

Soustřeďme se nejprve na obecnou řeč symbolů, se kterými se pravděpodobně běžně setkáváte, ale bude zajímavé o nich přemýšlet právě z pohledu fotografie. Nevnímejte je jako dogmata, každý symbol může mít řadu vrstev a možných interpretací založených na řadě faktorů: kulturní zkušenosti, sociálním zázemí, ekonomickém statusu, genderovém zaměření, politické či náboženské příslušnosti, sexuální orientaci atd. Symboly bývají navíc velmi komplexní a každý obraz vyžaduje individuální interpretaci, která se ovšem u každého jedince může výrazně lišit. Výklad symbolů je vždy dynamický proces. Zkuste se zamyslet, jak vhodně obecné či specifické symboly (takřka vše, co zobrazujete, lze použít jako symbol s dalším významem, např. oheň může reprezentovat transformaci, lásku, život, spirituální energii, slunce, Boha, kontrolu i nebezpečí) ve svých fotografiích používáte nebo jak s nimi můžete cíleně pracovat.

Obecná řeč symbolů

Magické symboly

Např. pentagram – symbolizuje „pět údů člověka“ (2× ruce, 2× nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody).


J.P. Pentagram na Lofotských ostrovech

Kosmetické symboly

Kupř. zvěrokruh (reprezentuje síly, které ovlivňují naše životy i celý vesmír), jin a jang (ženský a mužský princip, temnota a světlo, chlad a teplo, ticho a hluk atd.)

Náboženské symboly

Křesťanský kříž, kalich, beránek, hostie; Davidova (židovská) hvězda, sedmiramenný svícen; arabský půlměsíc; Buddha – představuje myšlenky jako víru, soucit, odpuštění, naději, lásku, čest, osvícení atd.


Pověstný Křížový vrch v Litvě
 

Kulturní symboly

Jsou mnohdy mytologického a náboženského původu jako např. sv. Mikuláš, seriózní postava v křesťanské ikonografii, se proměnil v tlustého, bodrého a značně zkomercionali­zovaného Santa Clause. Lze sem zařadit také kulturní památky, činy, nebo osobnosti, které jsou významnou součástí kultury (a dějin) národa (Velehrad, Vyšehrad, Národní obrození, Smetana – Má vlast, V+W apod.).

Tradiční vzory

Některé epochy lidstva jsou spojovány s typickým vzorem, ornamenty, tvary keramiky, šperků atd., které se staly rozlišovacím znakem takové kultury, např. kultura lineární keramiky, spirála u Keltů apod. Některé vzory byly často přejímány dalšími kulturami, ale jejich význam, výklad se mohl měnit dle jejich uživatelů. Asi jako nejtypičtější symbol této proměny bývá uváděna svastika – symbol, který zde byl již ve Staré Číně, Egyptě, Persii, Indii nebo také u severoamerických indiánů. Nacisté ve 20. století tomuto symbolu svou zrůdnou politikou a násilím vnutili zcela opačný význam.


Vstup do neolitické hrobky v Newgrange, Irsko

Symboly postavení

Od prostého svatebního prstenu nebo např. červeně nabarvené pěšinky uprostřed hlavy (v Indii) symbolizující rodinný stav partnerky, přes vojenské výložky až po oblečení či značku auta.


Dívka Rumi v Kyoto v tradičním japonském kroji, který je určen pro oslavu plnoletosti a slaví se již od 7. století na Šťastné pondělí v lednu každého roku.


Český národní den na EXPO 2015 v Miláně

Politické a patriotické symboly

Strana srpu a kladiva se převlékla do třešniček, jiné partaje se zaštiťují růžemi či ptáky. Politickým symbolem je dnes také berlínská zeď či socha Svobody.

Komerční symboly

Jsou informací a zároveň reklamou na produkty či služby. např. loga zavedených a tradičních firem (Canon, Nikon, Meopta, Škoda, Baťa, ČRo, ČT, Visa atd.). Některá loga, názvy firem jsou symbolickým kryptogramem nějakého vyššího poslání, šťastného znamení zejména v Orientu (např. Subaru – souhvězdí Plejád, Mitsubishi – tři diamanty apod.). Obdobně barvy logotypů hrají mnohdy více než dekorativní roli (např. Coca-Cola).

Psychologické symboly

Nabízí systém charakterizující vědomé a podvědomé procesy lidského myšlení, které představují takové práce jako Freudův Výklad snů nebo Jungův Člověk a jeho symboly. Mnozí umělci s touto psychologickou symbolikou pracují ve svých dílech. Ve filmu např. F. Vláčil, J. Švankmajer, ve fotografii např. F. Drtikol, I. Pinkava, M. Macků aj.


Neskrývej se v džungli…

Osobní symboly

Umělci někdy vytvářejí své symboly a podobenství dle svých potřeb a cílů. Mezi fotografy najdeme řadu děl plných originálních a překvapivých symbolů (např. Bratrstvo – symbol ježka; F. Drtikol – motiv Salomé, R. Mappelthorpe – květiny aj.).


Kruh jako můj osobní symbol a podobenství.

Cvičení:  Vytvořte zajímavou barevnou fotografii, která bude zřetelně vyjadřovat jeden z výše uvedených obecných symbolů. Uveďte, který ze symbolů by měla fotografie reprezentovat.

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram