Zpracování tématu: "Hra"

Milí kolegové, fotografové, po několikaměsíční odmlce se zase budu snažit okomentovat vaše snímky. Tentokrát na téma "Hra". Již v zadání bylo řečeno, že se jedná o téma, které má daleko širší a mnohotvárnější možnosti ztvárnění než "pouhou" dětskou hru či hraní na nějaký hudební nástroj.

Milí kolegové, fotografové,
po několikaměsíční odmlce se zase budu snažit okomentovat vaše snímky, zaslané tentokrát na téma Hra. Již v zadání bylo řečeno, že se jedná o téma, které má daleko širší a mnohotvárnější možnosti ztvárnění než „pouhou“ dětskou hru či hraní na nějaký hudební nástroj. Někteří z vás takovéto poměrně široké zadání pochopili a ve svých fotografiích se nebáli experimentovat. Tak vzniklo několik kvalitních snímků, jejichž hlavním motivem je hra světel, odvážné využití umělého osvětlení, nebo několikanásobným osvitem rozehraná portrétní studie. Došlo, jako obvykle i několik fotografií bez výrazné autorské invence, i když třeba technicky dobře udělaných a jako obvykle i fotografie s daným tématem nesouvisející.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrem FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji získal Jiří Římánek za fotografii To je jízda.

Začnu nejprve porovnáním těch snímků, které jsou dle mého názoru pouze popisem, fotografie více či méně dokumentačního charakteru. Nikoliv dokumentárního, ale dokumentačního, bez hlubšího promyšlení a autorského vkladu.

Hra s kyblíky

Tato fotografie sice splňuje zadání svým obsahem, ale jinak se jedná o běžný snímek bez hlubšího obsahu a vypovídající hodnoty. Hrajících si dětí na pískovišti zajisté každý nafotografoval mno­ho.

Velice podobná je i tato fotografie, zde se autor snažil alespoň o zdůraznění prostoru stopou ve sněhu v klasické křivce „S“. Také čistší kompoziční řešení proti obrázku předcházejícímu dělá fotografii zajímavější. Na fotografii nejsou žádné rušivé prvky, ale také žádné, které by učinily snímek něčím zajímavý.

Další dvě fotografie podobné obsahem, ale zpracované s určitou snahou o zaujetí diváka jak dramatičností okamžiku, tak i nezvyklým prostředím jsou tyto snímky.

Jo

Fotografie se také zabývá dětskou hrou, ale autor výborně a s citem vystihl ten správný rozhodující moment. Okamžik, ve kterém postava na fotografii vyjadřuje vítězným gestem svoje uspokojení. Postavení hlavní figury do oku nejvíce lahodící třetiny formátu, prostor ve směru pohledu a neutrální pozadí svědčí o zkušenostech autora.

Děti

Další snímek o dětské hře, který je zajímavý především svou vypovídající hodnotou o prostředí a formě her některých kultur. Takovéto fotografie nutí k zamyšlení a snad právě proto jsou vděčným námětem dokumentárních cyklů. Černobíle zpracovaný sociální dokument má své stálé místo ve výstavních síních a možná by stálo za to, aby autor na tomto tématu dále pracoval.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • KIV
    KIV
    12.02.2010 20:44

    Za všechny zúčastněné děkuji za zpracování tématu a rozbor fotek.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram