Zpracování tématu: "Stopy"

Drazí kolegové, dostal jsem od vás k ohodnocení celkem slušnou kolekci fotografií na téma „Stopy“. Jako obvykle i zde je přístup autorů a kvalita snímků na různé úrovni, potěšilo mne však, že prací s daným tématem vůbec nesouvisejících je velice málo.

Drazí kolegové,
dostal jsem od vás k ohodnocení celkem slušnou kolekci fotografií na téma „Stopy“. Jako obvykle i zde je přístup autorů a kvalita snímků na různé úrovni, potěšilo mne však, že prací s daným tématem vůbec nesouvisejících je velice málo, i když i tentokrát by se nějaké našly.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za fotografii Cesta na vrchol získal Tomáš Kouba. Fotografie do tématu na únor 2011 „Autoportrét“ můžete posílat do konce měsíce.

Každý fotografický „úkol“ je možno zpracovat několika způsoby, od informativního přístupu, kde divák dostane naservírovanou skutečnost a nemá ani možnost o problému přemýšlet, až po jaksi zašifrované sdělení nutící k aktivnímu způsobu příjímání předloženého díla. Také technické zpracování je součástí fotografického celku a může i výborný nápad úplně znehodnotit. Bohužel, několika vašich fotografií je právě ta technická stránka velikým kamenem úrazu.

Začnu nejprve fotografiemi při jejichž zpracování si autoři téma „Stopy“ vysvětlili jako šlápoty, otisky, koleje, tedy převážně pracovali s informací bez skrytého významu.

Bariéry Nesmazatelná stopa

Technicky slušně zpracované snímky které by určitě našly uplatnění ve větším souboru. Jako jednotlivé fotografie jsou tak trochu málo.

Osamocená stopa Ztracen

Opět otisky a stopy, ale v tomto případě zpracované s určitým nápadem a invencí. Fotografie na levé straně je zajímavá svou kompozicí. Osové rozdělení snímku nechává vyniknout bohaté mraky v horní části a lyžařská stopa do „S“ křivky zdůrazňuje prostor. Tonalita sněhu se podobá tonalitě oblohy a snímek působí velice klidně.

Druhá fotografie je „vymyšlená“. Ostré a tonálně výrazné stopy náhle končí v prostoru a chodec se nám jaksi ztratil. Dobrý nápad je bohužel zastíněn ne příliš zdařilou technickou hodnotou. Tmavé pozadí nemá kresbu, je „upečené“ a snímek není v horní části dostatečně ostrý. I při těchto nedostatcích je díky svému nápadu z kategorie lepších.

Na několika dalších snímcích se autoři pokusili o nalezení stop, které zanechá život na lidském těle či tváři.

Posmutnělý úsměv

Stopy života v obličeji starého člověka byly vždy vděčným námětem. Tady ale zase máme příklad ne zrovna dobře zpracované fotografie. Snímek je celkově tmavý, tonální rozdíly mezi tváří a okolím jsou velice malé. Zdůraznění zvrásněného obličeje by se dosáhlo velikým detailem pouze tváře. Vše ostatní je zbytečné a rušivé. U druhé fotografie jsou symbolické stopy na rukou postavy zdůrazněny v grafickém editoru. Moderní technologie v současné digitální době umožňuje dříve nepředstavitelné možnosti a je dobře ji kreativně využívat. Širokoúhlý objektiv hlavní motiv ještě zvětšil a celkovou atmosféru snímku doplňuje vhodně zvolené pozadí.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • Robert Kujan
    Robert Kujan
    25.02.2011 14:42

    Asi jsem ztratil stopu, ale jak vlastně vítězný snímek přispěl k tématu ??

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram