Vyhodnocení Okem profesionála květen 2016: Proud

Květnovým tématem seriálu Okem profesionála bylo "Proud". Vaše fotografie hodnotil profesionální fotograf Milan Šusta. Jakou vaši fotografii vybral Milan jako vítěznou? Dozvíte se v článku.

Připomínáme, že červnovým tématem je "Dlouhá expozice". Hodnotí profesionální fotograf Kamil Varga.

Než přistoupíme k hodnocení květnového tématu, chtěli bychom připomenout, že červnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Dlouhá expozice“. Vložit můžete až dvě fotografie zde na webu do galerie OKEM PROFESIONÁLA – ČERVEN 2016 „DLOUHÁ EXPOZICE“ až do 30. června 2016, 23:59. Hodnotí profesionální fotograf Kamil Varga. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda.

Milan Šusta vystudoval fakultu žurnalistiky UK a školu výtvarné fotografie LK FAMU. 20 let pracoval jako fotoreportér v novinách a obrazové agentuře.
V posledních letech spolupracuje s nakladatelskými domy při tvorbě knih. Ve svém atelieru úspěšně fotografuje nerosty a minerály
a je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a lektorem Fotoinstitut.cz.

To, že zpracování tématu proud nebude vůbec jednoduché jsem předpokládal již při zadávání, ale vámi zaslané fotografie mne přesvědčily o opaku. Obdrželi jsme zajímavé snímky, které převážně toto téma zcela vystihovaly. Pro naprostou většinu autorů je představa proudu spojena s vodou, s rychlým tokem tohoto živlu, někteří z vás vidí proud jako elektrické vedení, našli se ale výtečné fotografie, které nevyjadřují toto téma prvoplánově, ale s určitou skrytou symbolikou nutící k zamyšlení.

Začnu fotografiemi zastoupenými v největším počtu, obrázky vody v různých situacích. Již dlouho je moderní zaznamenávat vodu pomocí velmi dlouhých expozičních časů a vyvářet tak pohybovou neostrost a to se objevilo i v tomto případě (foto 1, 2):

Na první fotografie je zcela evidentní rozbouřený vodní živel jehož síla je právě pohybovou neostrostí zdůrazněna. Kompozičně dobře zvládnutá fotografie využívající zarámováni hlavních prvků, v tomto případě zelenými stromy, položení hlavního motivu do klasického třetinového dělení obrazu.

Na druhé fotografii se zachycení proudu již tak dobře nepovedlo, protože dominantní je zde pouze část stromu a voda, proud, je pouze prvek vedlejší. Navíc je zde mnoho prvků rušivých, odvádějících pozornost.

Proud vody lze ovšem zaznamenat i zcela jiným způsobem (foto 3, 4):

V tomto případě můžeme mluvit již o zcela grafickém pojetí fotografie i když jde stále o fotografii čistou, bez zásadních úprav v editoru. Pojem proud je zde prezentován nepřímo, zprostředkovaně pouze pomocí linií a tvarů. Vzniká tak téměř surrealistická atmosféra ve které se reality proměňují.

Odrazy na vodní hladině u první fotografie jasně uvádí diváka do prostředí, druhý snímek pracuje již zcela pouze s kompozicí a vytváří určitou náladu.

Další dvě fotografie (foto 5, 6) opět využívají jako hlavní motiv vodu, ale úplně jiným způsobem. Jde o realistický přístup k tvorbě s využitím fotografických výrazových prostředků:

Dvě námětem a zpracováním velmi podobné fotografie využívající strohost čenobílého provedení k vyjádření dramatičnosti situace. Na první dvě siluety v popředí snímku „bojují“ s proudem vody i větru, na druhé opět pouze silueta dítěte kontrastuje s vodním živlem, který přináší zkázu. Obě fotografie jsou silně emocionálně založeny a vyjadřují pocity a náladu.

Další dvojice fotografií (foto 7,8) znázorňuje proud úplně jinak:

Nekonečný proud dopravních prostředků je určitým symbolem pro naši přetechnizovanou dobu to tato fotografie vystihuje dokonale. Do imaginárního nekonečna směřující linie vytvořeny silnicí, auty, dopravním značením i okraji snímku dokonale vyjadřují prostor, rytmizace jednotlivých prvků ukazuje dynamiku situace. Na druhé fotografii autor zachytil proud zcela opačného významu, skoro nekonečný proud zvířat zastaví dopravu a klidně přechází silnici. Je to úplný protiklad fotografie předcházející a opět velmi výmluvný fakt o naši době.

Fotografickým přístrojem zaznamenat proud elektrický není samozřejmě vůbec snadné a na toto téma se sešlo několik fotografií z nichž jsem vybral následující (foto 9, 10):

Typická „zadrátovaná“ krajina. Řemeslně dobře zvládnutý snímek, který dokumentuje civilizační prvky v krajině. Z nízkého horizontu se tyčí stožáry elektrického vedení, klidná žlutozelená spodní část fotografie nechává vyniknout mohutným sloupům, dráty v části horní jsou proti šedé obloze výrazné a celek je až depresivní.

Druhá fotografie je naopak humorná, úsměvná. Pro zvířata jsou příkazy a zákazy zcela neplatné. Jestliže tento snímek byl dílem náhody, tak má autor veliké štěstí, pokud byl naaranžovaný tak má velký smysl pro humor a absurditu.

Proud není pouze voda, může se projevit i jako světlo (foto 11, 12):

Velice živá fotografie zachycující část produkce polykače ohně svědčí o schopnosti autora soustředit se na nejdůležitější okamžik a ten zaznamenat, což je ve fotografii reportážní nesmírně potřebné. Intenzivní světlo plamene osvítilo i postavu účinkujícího, který tím vystupuje z černého pozadí, obraz je kompozičně vyrovnaný, plocha dobře vyplněna.

Na druhém snímku prostupuje úzký světelný proud klenbou a dopadá jako světelný kruh na podlahu. Nevím zda a nakolik byla fotografie upravována v grafickém editoru, ale srovnání svislic by ji určitě ještě pomohlo.

Zajímavých fotografií bylo tentokrát víc, pro vítěznou jsem se rozhodoval mezi dvěma:

Foto 13: Raní chuchvalce mlhy v horském údolí vytvářejí úžasnou náladu a pocity. Fotografie je kompozičně dobře vystavěna, střídání barevných tónů, umístění důležitých prvků a barevná tonalita splňují všechny požadavky dobré fotografie. Úhlopříčné linie horských štítů korespondují s liniemi porostu i světlé mlhy.

Jako vítěznou fotografii jsem ale tentokrát zvolil tuto:

Foto 14: Snad i proto, že v současném světě je humoru nedostatek, mi tento snímek připadá velice vtipný, až něžný. Hlavní prvek na který je upoutaná pozornost je ve spodní části fotografie, tekoucí pramének vody je proti tmavým tónům velice čitelný, postava dítěte vystupuje ze světlejší části, tonální kontrasty jsou dobře zvládnuty.

Milan Šusta

_____________­________________________­______________

Vítězem květnového kola seriálu Okem profesionála se tak stává – a cenu od Centrum FotoŠkoda tak dostává: Martin­Střihavý s fotografií „Proud“.

Gratulujeme!

Připomínáme, že červnové téma seriálu „Okem profesionála“ je „Dlouhá expozice“. Vložit můžete až dvě fotografie zde na webu do galerie OKEM PROFESIONÁLA – ČERVEN 2016 „DLOUHÁ EXPOZICE“ až do 30. června 2016, 23:59. Hodnotí profesionální fotograf Kamil Varga. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda

Jak jste zpracovali minulá kola seriálu Okem profesionála najdete na další straně:

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram