Okem profesionála - vyhodnocení tématu 'Pro štěstí'

Tématem seriálu Okem profesionála za prosinec 2015 bylo "Pro štěstí". Na vaše novoroční přáníčka, péefka, se podíval profesionální fotograf Milan Šusta. 

Připomínáme, že lednovým tématem je "Námraza". 

Než přistoupíme k hodnocení prosincového té­matu, chtěli bychom připomenout, že lednovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Námraza“.  Vložit můžete až dvě fotografie zde na webu do galerie OKEM PROFESIONÁLA – LEDEN 2016 „NÁMRAZA“  až do 31. ledna 2016, 23:59. Hodnotí fotograf Pavel Krásenský. Vybraná fotografie získá odměnu od Centra FotoŠkoda.


Drazí fotografové,

začal nám nový rok 2016, do kterého jsme přáli všem svým přátelům a známým mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. Stalo se zvykem tato přání rozesílat formou papírové kartičky a nebo v dnešní elektronické době jako e-mailovou zprávu. „Péefko“, neboli novoročenka, je vlastně nenáboženskou alternativou přání šťastných a veselých Vánoc. Tato přání mají charakter osobního sdělení; v komerčním prostředí jsou samozřejmě také sdělením se silným reklamním podtextem.

Při vyhlašování tohoto tématu jsem měl trochu obavu z různých extravagantních příspěvků na jedné straně a z čistě rodinných snímků na straně druhé. Přišla však solidní sbírka různorodých námětů i zpracování vašich příspěvků. Témata byla většinou neosobní, jako jsou krajiny, detaily, přírodní motivy… Některé z vašich fotografií byly vytvořeny pouze pro účely novoročního přání, někteří z vás použili snímky archivní, které vystihují vaši fotografickou tvorbu a jako přání do nového roku jsou i ukázkou vašeho snažení. U péefka je nutné také zvolit odpovídající typ písma a celkové grafické zpracování, neboť se vlastně jedná o jakýsi celkový grafický útvar.

Většinou hodnocení začínám přehledem od nepovedených fotografií až k těm nejlepším, ale u tohoto tématu nemůžeme o vyloženě nezdařilých příspěvcích vůbec mluvit. Tato kategorie je spíše otázkou vkusu a mírou osobního přístupu. Přesto i zde je možno fotografie rozdělit do několika skupin a to na přání komerční, snímky vytvořené pouze pro tuto událost a ostatní příspěvky.

V „komerční“ oblasti mne zaujal tento příspěvek:

Foto 1: Velice příjemná fotografie štěněte, díky výtečné práci s hloubkou ostrosti, jemným barevným laděním a čistou grafikou povedené novoroční přání.

Foto 2: Nejsem si jist, zda toto přání je přáním komerčním, jestliže ano, pak je nesmírně vtipné a zdařilé. Dva šťastní mladí muži a odraz jejich velké hračky, to vše spojeno vtipným textem. Ať tato fotografie vznikla záměrně jako pf a nebo náhodně, obě varianty svědčí o nápaditosti, smyslu pro humor i fotografickém „vidění“ autora.

Poměrně velkou skupinu fotografií tvořily snímky vzniklé pouze pro novoroční přání. Bohužel ale většina z nich byla na pomezí nevkusu či kýče. Různí domácí mazlíčci s lahvemi sektu, děti s čepicemi a další podobné motivy, které nebudu rozebírat, pouze ukáži pár příkladů (Foto 3 – 6), a to i přesto, že tím možná budu aktivovat činnost spolku pro ochranu zvířat:

O tom, že i v této skupině jsou k vidění světlé výjimky a mohou vzniknout přání zhotovená s citem a humorem svědčí následující ukázky:

Foto 7: Čistá černobílá fotografie znázorňující zrod nového roku pomocí symbolických stop narozeného kuřete, velice jednoduchá a přesto zcela vypovídající.

Foto 8: A podobně řešené přání, využívající tradice krájení jablka, symbolu štěstí v podobě hvězdičky, fotografie velice čistá a jako celek přání graficky dobře zvládnuto, vkusné a zcela vypovídající.

Foto 9: Samozřejmě i v barevné tvorbě vznikla zajímavá novoroční přání. Toto opět pracuje s určitou symbolikou, ale navíc je i po formální stránce zajímavě zpracované. Z černého pozadí vystupují barevná světla a obraz vyplňují skleněné hvězdy v různé hloubce ostrosti, která zdůrazňuje celkový prostor. Barevně příjemná atmosféra, dobré využití celé plochy fotografie a využití ostrosti a částečného zneostření vytvářejí zajímavou atmosféru a dobrý celkový dojem. Snad jen – ale to je pouze můj názor – by tomuto přání „slušel“ jiný typ písma.

Foto 10: Velice oblíbená luminografie, neboli malování světly, se k mému údivu objevila pouze u jednoho příspěvku, ale byla vytvořena kvalitně, citlivě a vkusně.

Nejvíce příspěvků bylo z archivních záběrů a to buď čistých fotografií a nebo více či méně upravených v grafických editorech tak, že vznikly úplné grafiky. Zcela minimalistická – a asi právě proto výtečná – fotografie, využívající pouze jeden výrazný prvek je tento snímek:

Foto 11: Z černého pozadí noční krajiny vystupuje osamocený strom, umístěný do zlatého řezu, pravou část obrazově prázdnou vyplňuje hezké a vkusné písmo. Je to velice jednoduché a přesto výrazné přání k novému roku.

S detailem nahého lidského těla se setkáváme v tvorbě fotografů velmi často, a proto nemůže tento žánr chybět ani při zpracování „pf“.

Foto 12: V tomto případě je černá plocha pozadí rozbita světlejšími akcenty a výrazným písmem, pravá strana definuje fotografické zájmy autora.

Foto 13: Kyvadlo času a v pozadí panorama města zpracováno jako pérovka s přidáním sépie působí jako grafický list. Námět dobře koresponduje se zadaným tématem a zpracování je originální a neotřelé.

Podobně graficky působí i zajímavý snímek architektury, který se zpracováním vymyká běžné architektonické tvorbě:

Foto 14: Tady se dobře uplatnil dnes již málo frekventovaný čtvercový formát. Bohužel pronikající světelné paprsky z pouličního osvětlení v levé části fotografie upoutávají, jako každé světlejší místo, zbytečně moc pozornost. Lehká retuš by tomuto snímku určitě pomohla.

Foto 15: Barevně zajímavě laděný a technicky výtečně zpracovaný záběr, text tohoto přání navíc plně vyjadřuje zobrazenou realitu. Nejen fotograficky, ale i graficky perfektně vytvořené novoroční přání.

Foto 16: Zimní krajina s nízkým sluncem v záběru. Dlouhé stíny protisvětla zdůrazňují prostor fotografie, šikmé světlo vytváří plasticitu a kompozice je vytvořena rytmickým opakováním svislých linií stromků. Kompozičně ukázková fotografie zimní krajiny, ta přece nemůže v novoročních přáních chybět.

Pouze minimálně se při zpracovávání „pf“ využívá reportážní a nebo dokumentární fotografie. Přesto stojí za zmínku ukázka využití „street fotografie“ a její spojení s vtipným textem:

Foto 17: Nádherná pouliční scéna, zachycena v ten správný okamžik, bez rušivých prvků v záběru. I když snímek vznikl za nepříznivých povětrnostních podmínek, čiší z něj optimismus a dobrá nálada.

Převážná většina zaslaných příspěvku byla tentokrát velice kvalitní, s tématem plně korespondující a žánrově nesmírně pestrá. Zvítězit může bohužel jenom jeden. Bylo velice těžké rozhodování, která fotografie bude ta vítězná a nakonec jsem se rozhodl pro tuto:

Foto 18: Nejen pro nádherné zachycení zimní atmosféry, ale hlavně pro dobré zvládnutí světla, rozložení světlých a tmavých ploch v celém prostoru snímku, využití sněhových vloček k vyjádření pohybu a neklidu a pro trpělivost a nápaditost autora.

Milan Šusta

Vítězem listopadového kola se stala (a cenu od partnera Centrum FotoŠkoda tak dostává):

Kateřina Dvořáková

Gratulujeme!

Připomínáme, že lednovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Námraza“. Fotografie můžete vkládat přímo do určené galerie do 31. ledna 2016, 23:59.

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram