Knižní tip - M. Freeman: DSLR

aneb Naučte se používat digitální zrcadlovku.
V dnešním knižním tipu se podíváme na knihu od nám již známého Michaela Freemana. Je to komplexní průvodce světem fotografie pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládnout svůj fotoaparát a nejen to. Více v naší recenzi této knihy.

DSLR – Naučte se používat digitální zrcadlovku
Michael Freeman

Pokud čtete naše knižní tipy častěji, jistě vám musí být jméno Michael Freeman notoricky známo. Jeho knihy jsme vám zde již představili častěji, než knihy ostatních autorů. Není to náhoda, protože Michael Freeman patří k velmi úspěšným autorům fotografických publikací a na trhu můžete zakoupit více než dvě desítky knih, které pocházejí z pera tohoto autora – což považuji za úctyhodný výkon.

Po delší době se mi dostala do rukou kniha, která není úzce profilována pouze na jedno fotografické téma. Jak už název napovídá, kniha je tematicky široce rozkročená. Ovšem tuto fotografickou publikaci považuji za více než vhodný doplněk k některé z knih, které se zabývají pouze jedním fotografickým tématem a opomíjí technickou stránku fotografování. Zde si totiž na 256 stranách užijete doslova „technické orgie“ a to rozhodně v dobrém slova smyslu. Z knih, které jsem měl tu možnost si přečíst, považuji tuto za jednu z nejlepších v oblasti techniky spojené s fotografováním. Nenašel jsem žádnou mezeru; zkrátka dozvíte se o svém fotoaparátu naprosto vše od fungování CCD a CMOS čipů až po zajímavé informace o akumulátorech.

Ale pěkně po pořádku stejně jako autor začneme kapitolou Digitální snímání, tato kapitola pro vás muže být dobrým vstupem do světa fotografování s digitální zrcadlovkou. Hned na prvních stranách této kapitoly se dozvíte, proč je právě tento typ fotoaparátu tak rozšířený a další specifika právě DSLR. Každá dvoustrana je dále doplněná modrými rámečky, v těchto rámečcích autor jde autor ještě více hloubky daného tématu. Na první dvoustraně o DSLR je to schéma DSLR, které v modrém rámečku naleznete, v tématu skládání snímku je to například „paralaxa“. V této první kapitole knihy se dozvíte o technice fotoaparátu takové detaily, jako jakou funkci zastává procesor v DSLR procesor a spolu s tímto celé schéma zpracování obrazu, probíhající ve fotoaparátu po vyfotografování snímku. Rád bych „vypíchl“ část věnovanou snímacím čipům – vyhýbá se zbytečným podružnostem, ale zachycuje podstatu fungování a důležité principy, které by neměly být opomenuty. Zajímavé je porovnání rozdílných technologií snímacích čipů, osazených ve fotoaparátech Sony, Fujifilm nebo technologie Foveon. Z praktičtějších částí této kapitoly je určitě dobré zmínit část věnovanou zónovému systému, který máte možná spojený se jménem Ansela Adamse. Nebylo zapomenuto ani na další příslušenství jako blesky nebo stativy.

Po dokonalém seznámení se s fotoaparátem je přirozené, že vše půjdete vyzkoušet a teď nastává další část procesu tedy zpracování fotografie, což je zároveň název další kapitoly. Tato kapitola jde tak trochu cestou kapitoly předešlé a to ve smyslu kompletního přehledu teoretických informací, které by vás ve spojení se zpracováním fotografií mohly zajímat. Po seznámení se nároky na váš počítač, výběru a kalibraci monitoru, či vhodném způsobu uložení fotografií se dozvíte, jak svůj „workflow“, tedy celý proces zpracování zrychlit a zároveň usnadnit. Není opomenuta s úpravami úzce související práce se soubory RAW. Ze samotných úprav je velmi dobře popsáno doostřování snímků a různé techniky, kterými lze dosáhnout vyšší kvality snímků.

K samotným rozsáhlejším úpravám se dostáváme až ve třetí kapitole knihy. Kapitola nazvaná Editace obrázku, kde se autor zaobírá různými opravami snímků ve smyslu odstranění objektu z fotografie, případně retušemi, vás uvede do složitějších úprav, které byly v minulé kapitole opomenuty. Od korekcí objektivů se přes nastavení barev dostanete až k využití vrstev při úpravách nebo skládání snímků.

V poslední, závěrečné kapitole se autor věnuje předání a prezentaci snímků. Poměrně přehledně a srozumitelně Michael vysvětluje také problematiku autorských práv, svolení k využití fotografií a připojil dokonce vzory dokumentů, které můžete k tomuto účelu využít – to považuji za velmi praktické.

Knihu od Michaela Freemana Naučte se používat digitální zrcadlovku hodnotím velmi kladně a věřím, že vás rozhodně může naučit digitální zrcadlovku používat, pokud patříte mezi začátečníky, případně vám spoustu technických otázek osvětlit nebo připomenout i pokud patříte mezi fotografy pokročilé.

Kniha na stránkách vydavatele Zoner Press 

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram