Clona, čas, ISO a režimy P, A, S, M.

Dnešní článek bude zaměřen zejména na ty, kdo potřebují pochopit úplné základy expozice a ovládání fotoaparátu. O expozičních parametrech a režimech často např. v recenzích píšeme zcela samozřejmě, ale ne vždy zájemce o první pokročilý fotoaparát ví, co přesně si pod nimi představit. Tento článek by to měl napravit!

O co jde?

Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří tzv. expoziční trojúhelník. Můžeme je nastavovat sami, nebo je nechat na automatice fotoaparátu.

Režimy P, A, S, M (nebo jinak P, Av, Tv, M) jsou expoziční módy – každý z nich umožňuje nastavovat různě velkou část expozičních parametrů.

K čemu je to dobré?

Vezměte si, že fotografujete na režim „auto“. Fotoaparát nezná váš záměr (jas snímku, použití/nepoužití blesku, zastavení či rozmazání pohybu, míra proostření snímku…) a tak nastaví něco podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Či spíše podle algoritmů, které mu naprogramovali v továrně.

Ty se ale s vaší představou o vzhledu snímku málokdy sejdou na 100%.

Můžete tedy zvolit nějaký ze scénických režimů: režim „Portrét“ pro portrét, režim „Sport“ pro rychlé akce či režim „bez blesku“ pro fotky tam, kde by blesk rušil. Takových režimů je požehnaně, vlastně jeden pro každou nejčastěji fotografovanou scénu či žánr.

Mnoho z nich ale funguje dost podobně a všechny fungují na principu preference některých parametrů před jinými. Sport = krátký expoziční čas, portrét = nízká clona, krajina = vysoká clona a tak dále.

Nebylo by jednodušší používat místo celé řady podobných režimů jen čtyři, s jasně vymezeným vlivem na výsledný snímek? Bylo!

Ale znamená to pochopit vliv expozičních parametrů na vzhled výsledného snímku.

Jaký je vliv expozičních parametrů na snímek?

Obecně řečeno, dvojí. Vždy ovlivňují výsledný jas snímku (osvit) a pak jeho vzhled z pohledu technické kvality/estetické kvality.

Jas snímku budeme počítat v expozičních krocích (EV Step = Exposure Value Step). Jeden krok = dvakrát vyšší (EV+) nebo nižší (EV-) jas výsledného snímku.

ISO (citlivost)

 •  odpovídá citlivosti filmu v ASA
 •  vyšší hodnota ISO znamená světlejší snímek
 •  dvojnásobná hodnota ISO = navýšení o 1 EV
 •  díky vyšší hodnotě ISO můžete navýšit clonu nebo zkrátit čas
 •  s jeho zvyšováním roste zrnitost snímku a při určité hodnotě už může zkazit snímek, takže opatrně!

Čas

 •  délka otevření závěrky fotoaparátu
 •  delší čas znamená světlejší snímek
 •  dvakrát delší čas = navýšení o 1 EV
 •  krátký čas může „zmrazit“ pohyb, dlouhý čas ho rozmaže
 •  pozor při focení z ruky – příliš dlouhé časy způsobí neostré fotky
 • pozor na focení s bleskem – u zrcadlovek nejde obvykle používat s velmi krátkými časy (cca <1/200s)

Clona

 •  limituje množství světla, které projde objektivem
 •  koriguje jas obrazu promítnutého na film/senzor
 •  pracuje na principu zmenšování průměru otvoru v objektivu pomocí lamel, fungujících jako lidská zornička (irisová clona)
 •  nižší hodnota clony (F) znamená světlejší snímek
 •  změna o 1EV odpovídá změně hodnoty clony o násobek √2 (tradiční celá clonová čísla jsou 1, 1.4, 2, 2.8, 4., 5.6, 8, 11, 16, 22 atd.)
 •  zvyšování clony zvyšuje hloubku ostrosti na snímku (šířka ostrého písma na fotografii)
 •  clona ovlivňuje kresbu (ostrost a kontrast) snímku – nejlepší bývá na středních hodnotách, na příliš nízkých či příliš vysokých je horší
 •  zvyšování clony eliminuje optické vady objektivu

…na vás je, abyste si řekli, který parametr je pro váš typ snímku nejdůležitější a ujistili se, že je nastaven správně. Ty zbylé pak buď vy, nebo automatika přístroje nastavíte tak, aby odpovídaly a umožnily vznik snímku.

Klíčový parametr může být pro běžné scény zvolen takto:

ISO:

 •  snímky, u kterých jde o maximální čistotu a pružnost pro úpravy = nízké ISO
 •  při focení s blesky v ateliéru či focení statických scén ze stativu je třeba mít ISO pod kontrolou (nenechávat na automatice)

Pokud se to s ISO přežene, vzniká nehezký šum. Zde ISO 6400.

Čas:

 •  akční fotky: sport, zvířata, děti, auta…
 •  nastavuji dle toho, jestli chci pohyb zastavit, nebo naopak zdůraznit.

Pro fotografování pohybu využijete nejen krátké, ale i delší časy. Zde 1/30s.

Clona:

 •  hlavně statické snímky, kde mi jde o ostrost:

    - krajina (spíše vyšší)
    - makro (spíše vyšší)
    - portrét (spíše nižší)
    - produktová a dokumentační fotografie (spíše vyšší)

 •  nastavuji dle toho, jak moc chci snímek proostřit, ale s ohledem na kresbu

K fotografování portrétu v exteriéru se často využívají nízké clony. Zde F3.5.

Režimy

A teď ty slíbené režimy, jsou čtyři:

P (Program)

 •  mohu přímo nastavit ISO (ale nemusím = Auto ISO)
 •  fotoaparát se stará o čas a clonu
 •  točením hlavním voličem mohu fotoaparát „přemluvit“, aby dával clony spíše vyšší a časy delší, nebo naopak (Program shift). Poslední slovo má ale vždy automatika*
 •  blesk sám nevyskakuje, mohu zvolit
 •  P + Auto ISO = úplná automatika
 •  volím, když se nechci starat

*pokud nemáte Pentax – tam až na výjimky P funguje jinak, viz zde.

A / Av (Priorita clony)

 •  jako P s tím rozdílem, že přímo nastavuji clonu
 •  rollerem volím konkrétní hodnotu clony, přístroj k ní dopočítá vhodný čas
 •  ISO opět volitelné či Auto
 •  ideální pro statické snímky

S / Tv (Priorita času)

 •  jako A / Av, ale naopak: rollerem volím konkrétní hodnotu času, přístroj k němu vymyslí clonu
 •  ISO opět volitelné či Auto
 •  ideální pro akční snímky

M (Manuál)

 •  nastavuji ISO, clonu i čas
 •  některé přístroje umí i automatické ISO v M, jiné ne
 •  přístroj mi ukazuje, o kolik mám podle něj přeexponovaný nebo podexponovaný snímek, ale nemluví mi do toho
 •  v tomto režimu bývá dostupný čas „Bulb“, tedy neomezený („dokud držím, fotím“)
 •  hodí se do ateliéru či tam, kde nechci, aby se mi měnily hodnoty expozice… jde v něm ale dělat všechno, ale je to těžší a často zbytečné

Pokud jste to dočetli až sem a všemu jste rozuměli, gratulujeme! Přepněte fotoaparát ze „zelené automatiky“ nebo obrázkových režimů a foťte s větší kontrolou nad snímkem.

Existují i další režimy, méně používané, jako Sv (priorita citlivosti, vlastně P s přímo voleným manuálním ISO), TAv (priorita času i clony – v podstatě manuál s auto ISO) nebo B (separátní bulb režim, jako Bulb v M). Ale čtyři výše zmíněné (P, A/Av, S/Tv a M) najdete na všech pokročilých fotoaparátech, další už jsou navíc.

   

Pokud jste z množství informací výše zmateni, vezměte si fotoparát do ruky a zkoušejte si vše popořadě v praxi a s různými hodnotami. Chce to chvilku tréningu, ale věřte, že to práci s fotoaparátem ve výsledku zjednoduší a fotkám pomůže!

   

Tip: Přečtěte si také článek o nastavení kompenzace expozice, plochy měření a zámku expozice.

   

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Přehledně: Nejlepší zrcadlovky
Přehledně: Nejlepší zrcadlovky

Ne­pře­berné množ­ství růz­ných mo­delů di­gi­tál­ních zr­ca­dlo­vek na­jdeme na čes­kém trhu, na­víc s často ne­pří­liš pře­hled­ným zna­če­ním. Po­tom se vý­robci ne­mo­hou di­vit, když zá­kaz­ník nemá po­nětí, jaká DSLR je pro něj ide­ální. Proto při­chá­zíme s pře­hle­dem, který při­nese světlo a po­může Vám s vý­bě­rem zr­ca­dlovky. Člá­nek je v říjnu 2021 ak­tu­a­li­zo­ván.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram