Martin Rak: výstava PHOTOGRAPHS

Martin Rak je fotografem krajiny, který doslova dělá vše pro dokonalý záběr. Od hodin turistiky v drsném terénu ve větru, sněhu a dešti, po lezení na nebezpečná horská místa a postávání v hluboké mrazivé vodě. Seznamte se s krásnou krajinou, kterou zachytil během své životní cesty s hlubokým respektem k přírodě na jeho nejnovější výstavě PHOTOGRAPHS. V Einszwei Gallery je představen průřez poslední dekády jeho tvorby. Výstava je rozdělena do dvou tematických okruhů. 

Česká fotografie patří ve světě k nejvíce oceňovaným fenoménům. Úspěch je podmíněn historickými okolnostmi – v českém prostředí měla fotografie vždy svoji oporu. Jednalo se o dostupné médium, které bylo demokraticky přístupné všem vrstvám obyvatel. V Čechách se také záhy vyprofilovaly všechny možné žánry od umělecké po reportážní fotografii. Jména jako František Drtikol, Jaromír Funke nebo Josef Sudek náleží konzistentně ke sběratelsky nejžádanějším autorům. O velké kvalitě svědčí i to, že se velké množství autorů prosadilo v zahraničí i po roce 1948. Málo se nicméně ví o tom, že se daří prosazovat v silné zahraniční konkurenci i mladší generaci. Takovými autory jsou například Martin Stranka a Martin Rak. Zatímco Stranka se prosadil svými stylizovanými fotografiemi, pražský rodák Martin Rak (1984) se zase v zahraničí etabluje svým moderním pojetím krajin jako bytostný krajinář. Před svou čtyřicítkou je již vlastníkem mnoha prestižních ocenění (EISA Maestro, International Photo Awards IPA, Prix de la Photographie Paris Px3) a autoritou pro mnohé fotografy krajináře. Martin Rak působí na výtvarné scéně od roku 2009 a v jeho snímcích mu jde zobrazení lyrické krajiny, k níž mnohdy dochází za použití charakteristických mlh s pronikajícími slunečními paprsky. Typická je pro něj i syžetová nedopovězenost. Jak sám autor říká:

„Fascinuje mě krajina zejména na sklonku noci, když se v údolích vznáší cáry mlh prosvícené prvními slunečními paprsky. Stejně tak se ale rád procházím mlhavým podzimním lesem nebo fotografuji rozbouřené moře pod těžkými temnými mraky. Kvůli těmto dramatickým momentům jsem schopen strávit v terénu i celou noc a zachytit scénu tak, jak ji vidí málokdo. To mě naplňuje a neustále žene dál.“


Tyto výrazové prostředky se pro něj staly natolik charakteristickými, že lze hovořit o výrazném a osobitém stylu. Rakova tvorba ukazuje na možnosti rozvíjení klasické fotografie v digitální éře, kdy jsou jeho snímky v dobrém slova smyslu tradiční.

Výstava je rozdělena do dvou tematických okruhů. Černobílé fotografie jsou charakterizovány použitím dlouhých expozic a čistých kompozic. Výsledkem je, že dokáže vytvořit atmosféru založenou na jeho vnitřním vidění. Tímto způsobem dokáže zachytit pocit, nikoliv jen okamžik v čase.

Druhá část výstavy se snaží prozkoumat krajinu, její magické souhry světla, barvy a formy. Ať to jsou fotografie z Dolomit nebo jeho oblíbeného Krušnohoří, tak si Martin Rak udržuje konzistentní paletu a vizi. Emocionální reakce na přírodní zázraky planety a starost o ohroženou přírodu jsou témata, která probíhají jeho celým fotografickým dí­lem.

Na autora by šlo skvělým způsobem aplikovat kategorie používané v krajinářství v 19. století, které rozlišovalo několik typů krajin. V jeho námětech z oblíbeného Českosaského Švýcarska a mořské hladiny Baltu lze vysledovat polaritu mezi idylickou a heroickou krajinou. Pro jeho rukopis je charakteristické využití atmosférických proměn počasí, který dávají jeho fotografiím specifickou náladu analogickou snímkům piktorialistů nebo minimalismu Hiroshi Sugimota.

Martin Rak / Photographs
30. 9. – 27. 10. 2020
EinsZwei Gallery
Vinohradská 26
120 00 Praha 2
Po – Pá: 11:00 – 18:00

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Full-frame formát
Full-frame formát

Full-frame fo­to­a­pa­ráty jsou v sou­čas­nosti do­stup­nější, než kdy dříve a téměř všichni vý­robci ně­jaké ve svém port­fo­liu mají. Má dnes smysl po­u­ží­vat něco ji­ného, nebo je zkrátka full-frame krá­lem fo­to­tech­niky a pře­mýš­let nad men­šími či vět­šími sen­zory už ztra­tilo pro vět­šinu fo­to­grafů cenu? A proč se tomu vlastně říká „full-frame“? Zjis­títe v článku.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram