BARVA JAKO SYMBOLICKÝ I LÉČIVÝ JAZYK 1. ČÁST ,ŠKOLA BARVY JANA POHRIBNÉHO, 7. DÍL

Sedmý díl nového seriálu "Škola barvy od Mistra Jana Pohribného" je věnován 1. části tématu "Barva jako symbolický i léčivý jazyk". Cvičení: Vytvořte kreativní fotografie, kde klíčovou roli bude hrát šedá (již jako hlavní námět nebo pozadí), případně v kombinaci s další barvou (barvami). Snažte se pochopit, jak důležitá je právě kombinace neutrální barvy a jiné výrazné barvy, která může být vůči šedé naprosto marginální a přes to jí nepřehlédneme (princip barevné dominanty).

Stejně jako u obecných i tvarových symbolů, je chápání barev dáno naší historickou zkušeností, kulturou, tradicemi a v neposlední řadě prostředím. Barvy měly vždy především symbolický význam a to ovlivnilo i jejich praktické využití. Nelze přehlédnout, že působení jednotlivých barev na naši mysl je odvozeno od asociací k přírodě (bílý jako sníh, zelený jako tráva, modrá jako obloha atd.). Obdobně, jako na archetypy či praobrazy, které jsou v člověku hluboce zakořeněné, lze nahlížet také na barvy jako na mytologémy – univerzální vnitřní symboly na duševně-mýtické úrovni.

Jako je sedm základních barev duhy, tak dle prastarých kultur a učení je sedm planetárních barev a v každé barvě je obsaženo sedm základních aspektů: oživuje, povzbuzuje, léčí, inspiruje, objasňuje, informuje a naplňuje. Kdo z vás se zabývá trochu jógou nebo východní filozofií, jistě ví o sedmi čakrách – energetických centrech lidského těla, kde každou z těchto čaker symbolizuje jedna barva.

Znalosti našich prapředků o psychofyzio­logických účincích barev na živé organizmy, v mnohém potvrdily současné vědecké výzkumy. Pod červeným světlem lze např. urychlit kvetení a zrání většiny rostlin. Není již ani tajemstvím, že lze působením a imaginací konkrétních barev léčit i některé lidské neduhy. Chromoterapie, jak se léčba barvami nazývá, je však nadále, zejména lékařskou obcí, považována přinejlepším jen za alternativní a doplňkovou metodu. To, že jednotlivé barvy resp. jejich vlnové frekvence dokážou působit na naše zdraví, ukazuje např. chladivý účinek modré resp. tyrkysové, který se mj. využívá na některých odděleních popálenin nebo při léčbě žloutenky. Léčebný efekt barvy ale nesouvisí pouze s tím, co nás obklopuje, jaké barevné světlo na nás dopadá, ale také do čeho se oblékáme, co jíme apod. Barvu nevnímáme jenom očima (viz kapitola Jak znějí či chutnají barvy). Důležitá je i naše vlastní představivost a schopnost vyvolat konkrétní barvy ve své mysli, tak jak lze činit kupř. při meditaci. Jestliže nemoc je projevem zablokované energie v těle či naší mysli, pak barva a její vibrace napomáhá k vyrovnání takové disharmonie a k obnovení přirozeného toku energií.

Vydejme se na stručnou pouť za jednotlivými barvami (rozšířenou o některé podtóny) a jejich symbolickou řečí a asociacemi, které jim člověk na základě svého poznání, kultury, tradic a prostředí připisuje. Tato barevná zastavení, vycházející z poznatků prof. Jaroslava Brožka a mnoha dalších, doplňuji o postřehy jak barvy působí na naši psychiku, na naše zdraví, stejně, jak mohou působit z výtvarného (fotografického) hlediska, kde případně nalézají své uplatnění, včetně úskalí, když se je správně pokoušíme zachytit fotografickým přístrojem.


Naše ligurská kočka Mau, černá v černém…

ČERNÁ

je absolutním nedostatkem světla, temnotou, prvotní nicotou a chaosem. Původ světla však spočívá v temnotě. Černá (s bílou) jsou východiskem všech barev.

Asociace: temnota (noc), stín, hlubina, vesmír (černá díra), zlo, strach, tíha, smrt, okultismus, černá moc (magie), černé ovce, černé duše, černé svědomí, světská moc (aristokrat, ředitel, politik), duchovní (farář, příslušník křesťanského řádu).

Symbol: prázdnoty, beznaděje, smutku, zla, fašismu (černokošiláči), podsvětí (pekla), smrti (v západní kultuře); též ovšem času (Hinduisté), askeze, intelektu, znovuzrození a vzkříšení (Egypťané), prazákladu Stvoření (materia prima), vzdoru a protestu, negace všeho současného (jak je to například u příznivců subkultur Emo a Gothic).

Působí: vážně, depresivně, formálně, stroze, smyslně, záhadně, intelektuálsky.

Léčí: černá působí jako ochranná barva a může pomoci stabilizovat a zklidnit mimořádně citlivé jedince. Je však vhodné ji kombinovat s jinou barvou, nejlépe bílou, jestliže potřebujete vyrovnat polarity – zvláště, když jedinec ztrácí jakoby vládu sám nad sebou.

Výtvarně: při míchání ztmavuje nebo dokonce potlačuje všechny barvy, ale také jim dá vyniknout, zazářit, umistíte-li ji vedle nich. Dává motivům vašich obrazů samostatnost a v přeneseném slova smyslu – osud. Dovede zharmonizovat pestré a syté tóny barev.

Užití: černá symbolizuje eleganci a luxus zejména mužské populace – je vhodná tedy pro propagaci luxusních výrobků pro muže. Do svých reklam ji často obsazují např. automobilky. Nepsané pravidlo, že černé šaty jsou užitečné v šatníku každé ženy, je tak trochu otřepané klišé. Černé šaty sice zeštíhlují, ale černá v blízkosti obličeje může zdůraznit mnohé kosmetické vady (vrásky, kruhy pod očima, akné atd.). Je to jistě barva vyjadřující svůdnost a eleganci, někdy i rafinovanost (černá je metaforou všeho, co je zakázané), ale také může činit svého nositele strohým, přísným a vážným. Je to nepochybně vhodný oděv pro společenské příležitosti. Lidé si vybírají černou, aby se do ní, obrazně řečeno, schovali před světem.

Technicky: platí zde podobné exponometrické zákonitosti jako u bílé. Vzhledem k tomu, že naše vnímání má sklon se více soustředit na stíny a hledáme zde přirozeně nějakou kresbu, informaci, je práce v oblasti temných tónů a jejich co nejvěrnějšímu převedení do omezené tonální škály fotografického média velmi kritická a zároveň významná. Sytě černá (tj. bez kresby, bez dat apod.) má ve fotografii své místo pouze tam, kde maximálně chcete eliminovat jakékoliv prvky v obraze mimo ústředního námětu. Velké černé plochy v obraze často působí jako vzduchoprázdno a předměty v něm umístěné jsou neukotvené. Občas stačí do černé plochy přidat světlejší tón, světlo, které jeho část posune např. do tmavě šedé, a získáte citelnější dojem prostoru.


Ava ve finském lese na ostrově Korpoo

BÍLÁ

se blíží světlu. Je součtem i nepřítomností všech barev.

Asociace: chlad, sníh, zima, bílá magie, prázdnota.

Symbol: dobra, nevinnosti (lilie, svatební šaty), míru (holubice), otevřenosti, čistoty, hygieny, věčnosti, transcendentna, zasvěcení (bílý lotos), přístupu k poznání (Tibet), neposkvrnění, panenství; ale též kapitulace (bílá vlajka), slabosti, kolísavosti, prázdnoty, tesknoty či smrti (v Orientu).

Působí: jasně, čistě, čestně, spravedlivě, ale i chladně, bez emocí, neutrálně až sterilně.

Léčí: bílá stimuluje nárůst toku životní energie hlavně z „vyšších“ (vesmírných) zdrojů (Bůh, vyšší vědomí). Napomáhá tehdy, kdy je nutný celkový „restart“, zisk inspirace nebo příliv sil.

Výtvarně: zesvětluje, odlehčuje a částečně ochlazuje všechny barvy při jejich míšení. V bílé je obsaženo, podle malíře Kandinského, „velké mlčení“, jaké prožíváme v hluboce zasněžené a nedotčené krajině.

Užití: kupř. v interiéru napomáhá zvětšovat prostor, ale již méně se hodí k oblečení korpulentní dámy, které tím „přidá“ na objemu. Je vhodná k propagaci luxusních výrobků, často v kombinaci s černou, zlatou nebo stříbrnou (např. módní a kosmetické produkty fy Chanel, YSL, Prada atd.). Řada výrobků pro ženy exploatuje symboliku čistoty, nevinnosti a snění (někdy v kombinaci s růžovou, fialovou apod.).

Technicky: bílá je v optimálně exponované fotografii zpravidla reprezentována velmi světle šedou (kresba ve světlech), ale díky barevné vjemové konstantě (viz díl školy barvy Relativita barev) vnímáme např. sníh jako bílý a nikoliv jako šedý. Pouze absolutně nejvyšší jasy (slunce, zdroje světla, výrazné lesky apod.) mohou být zcela bílé (bez kresby – jsou přeexponovány), de facto přejímají barvu nosiče snímku (fotopapír, monitor, projekční plátno atp.).


Takřka 8000 budhistických sošek u chrámu Adashino Nenbutsu-ji u Kyota, připomíná duše zemřelých.

ŠEDÁ

je barva neutrality, opatrnosti a přizpůsobivosti. Působí také podle toho, zda se více blíží černé nebo bílé. Inklinují k ní často workoholici. Objevuje se vedle černé a hnědé v malbách dětí, které prošly traumatem dětských domovů. Její světlé odstíny v kombinaci s lesky evokují drahé a ušlechtilé kovy (stříbro, platinu, eloxované nádobí, příbory atd.).

Asociace: prach, popel, špína, stáří, kámen, beton, stříbro.

Symbol: průměrnosti, jednotvárnosti, chudoby, konzervativnosti, smíru, klidu, středu, přizpůsobivosti, diskrétnosti, kultivovanosti.

Působí: bezvýrazně, špinavě, depresivně, neutrálně, nekonfliktně, nenápadně (šedá myš nebo také jako šedá eminence…).

Léčí: neutralizující barva. Užívá se výjimečně k potlačení přebytečné energie, s kterou si nedovede pacient poradit.

Výtvarně: významná barva – záleží zpravidla, jakou další barvou (teplou či studenou) je zakalena. Citlivá na indukční vliv sytých barev (viz např. simultánní kontrast). Vítané pozadí nebo podklad dalších barev, kterým umožňuje zaznít, vyniknout.

Užití: Vhodná jako doplněk výrazných barev. Vděčná jako barva podlahy (kámen, dlaždice), koberců ve veřejných prostorách – špína je méně vidět. Jako stříbrná je vyjádřením nenápadného luxusu a bohatství (šperky, kovový design, karoserie automobilu atp.). Stříbrná je mj. podle výzkumů nejčastější volbou barvy osobního automobilu.

Technicky: klíčová barva k posuzování ostatních barev i správné expozice (tzv. středně šedá). Černobílá fotografie by se asi správně měla nazývat šedá fotografie – s výjimkou krajních pólů – černé a bílé, se všechny barvy snímané reality převedou do škály šedi – od nejtmavší po nejsvětlejší…

Cvičení: Vytvořte kreativní fotografie, kde klíčovou roli bude hrát šedá (již jako hlavní námět nebo pozadí), případně v kombinaci s další barvou (barvami). Snažte se pochopit, jak důležitá je právě kombinace neutrální barvy a jiné výrazné barvy, která může být vůči šedé naprosto marginální a přes to jí nepřehlédneme (princip barevné dominanty).

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram