Podobně jako v předchozím redakčním testu, i tentokrát jsme se věnovali jednookým zrcadlovkám. S Canonem EOS 300 jsme vyrazili do františkánského kláštera v Plzni, kde jsme fotoaparát podrobili pečlivému zkoumání. Nenechte si ujít výsledky týmového testování a bohatou obrazovou přílohu.

Canon EOS 300

Canon EOS 300

Jednooká zrcadlovka Canon EOS 300 se začala vyrábět v roce 1999 a byla odvozena od známé modelové řady EOS 500N. Jako největší změnou bylo přidání kontroly hloubky ostrosti, sedmibodového autofokusu a zonálního měření v 35 bodech. Tento model zůstal v produkci společnosti Canon až dodnes, není se čemu divit, vždyť cenová relace kolem 14 900,– Kč (včetně objektivu 28–90mm) ho řadí do kategorie nejprodávanějších jednookých zrcadlovek. EOS 300 je určen zejména fotografům, kteří hledají kompromis mezi automatickými funkcemi podobnými kompaktním přístrojům a kreativními možnostmi, které nabízejí jednooké zrcadlovky.

konstrukce

tělo EOS 300

Tělo fotoaparátu působí celkově dobrým dojmem a umožňuje pohodlné držení jak v pravé tak i v levé ruce. Povrchový materiál v části gripu fotoaparátu byl vyroben tak aby umožnil co nejpohodlnější držení fotoaparátu. Většina částí je vyrobena z plastu a tak samotné tělo váží pouhých 335 gramů (357 g včetně baterií). Stříbrné plastové části jsou náchylnější k mechanickému poškození. Vzhledem k cenové kategorii fotoaparátu jsou vedení filmu a bajonet vyrobeny z plastu. V kombinaci s levnějšími objektivy, které mají také plastový bajonet dochází jejich výměnou k menšímu opotřebení než u dražších objektivů, které mají bajonet kovový. Výměna s objektivy vyšší třídy se však nepředpokládá. Závit pro upevnění stativového šroubu je také z kompozitního materiálu, proto se doporučuje opatrné zacházení s jeho konečným dotahováním. Gumová očnice je uchycena na hledáčku malou plastovou západkou, která by se při časté výměně mohla uvolnit.

battery Pack BP 200

Pro pevnější držení fotoaparátu a pro ekonomičtější provoz doporučujeme použít battery pack BP200, který je navíc vybaven vlastní spouští pro pohodlné držení ve vertikální poloze při snímání na výšku. Další výhodou použití battery packu vidíme v celkově lepším vyvážení již tak lehkého těla vůči objektivům. Fotoaparát se tak lépe nosí na krku a s objektivy delších ohnisek se v ruce drží pevněji.

ovládání

LCD displej

Většina tlačítek je umístěna tak, aby uživatel měl k jejich ovládání co nejrychlejší a nejpohodlnější přístup. Jako každý nový fotoaparát i Canon vyžadoval určitou dobu na ověření polohy všech tlačítek, než jsme mohli volit funkce zcela intuitivně. Jako méně dostupné bylo tlačítko kontroly hloubky ostrosti. Pro fotografy, kteří jsou zvyklí držet objektiv levou rukou, přičemž jejich palec směřuje směrem nahoru, může být rychlé volení hloubky ostrosti obtížné. Ovládání a chod hlavního otočného kolečka nad spouští bylo pohodlné a plynulé. Spoušť se nachází v rozumné vzdálenosti od otočného kolečka, tudíž uživatel nemusí zbytečně přehmatávat ukazováčkem. Dostupnost tří tlačítek od displeje (ostřící zóny, samospoušť, programy) byla dobrá. Z uživatelského hlediska bychom je však umístili blíže k dosahu prstů pravé nebo levé ruky. Programové otočné kolečko na levé straně fotoaparátu je dobře ovladatelné. Společně jsme se však shodli, že by mohlo být umístěno pár milimetrů výše nad úrovní těla fotoaparátu. Uživatelům, kteří mají větší prsty může dělat problém plynule volit jednotlivé programy. Trochu nestandardně je řešeno vypínání fotoaparátu, které se provádí otočením kolečka volby programových režimů do pozice L. Na zadní stěně fotoaparátu jsou umístěna dvě tlačítka pro manuální nastavení clonového čísla a expozičního času v režimech s prioritou clony a času a nastavení programu ostření. Umístění je řešeno dobře a ovládání palcem pravé ruky bylo rychlé. Vyklápění blesku se v manuálním módu aktivuje tlačítkem na levé straně těla fotoaparátu u objektivu. Tělo fotoaparátu a umístění blokujícího tlačítka umožňovalo rychlou a nenáročnou výměnu všech setových objektivů.

hledáček

LCD displej (hledáček)

Matnice hledáčku je jasná a zobrazení skutečného pole činí 90 procent obrazu. V dolní části je umístěn zelený LCD displej se základními informacemi (clonové číslo, expoziční doba, indikátor AE lock, korekce expozice, stupnice světelné váhy, indikace nabíjení blesku, manuální nastavení expozice, indikace zapnutí korekce červených očí, indikátor zaostření). V samotném zorném poli se nezobrazují aktuální ostřící pole a proto musíte okem sledovat LCD displej kde jsou zobrazena právě používaná ostřící pole. Údaje na LCD displeji jsou přehledné a umožňují rychlou orientaci. Jako nevýhoda se zdála absence zobrazení počítadla zbývajících neexponovaných snímků. Hledáček bohužel není vybaven dioptrickou korekcí pro uživatele s vadou zraku. V příslušenství jsou však standardně nabízeny korekční čočky, které lze dodatečně dokoupit.

autofokus

EOS 300 + EF 28-90

Sedmibodový dynamický autofokus dociloval poměrně rychlého zaostření za velmi tichého chodu. Pomocnou funkcí auto fokusu je AF reflektor, který slouží také jako identifikace samospouště. Bohužel přístroj neumožňuje manuální nastavení ostření single a servo. To je voleno automaticky. Jestliže zaostřujeme na pohybující se objekt, aktivuje se souvislé přeostřování (continuous AF), pokud ovšem namáčkneme spoušť a poté dojde k pohybu, objektiv zaostří a zůstává zamčen v ostřícím režimu One-Shot. V přednastaveném programovém režimu sport je automaticky zapnuta funkce ostření – servo. V plně automatických režimech fotoaparát zaostřoval na nejbližší objekt. Aktivní ostřící pole jsou zobrazována na displeji v hledáčku. Jako méně výhodné se nám zdálo nastavení prostřední ostřící zóny, které u pokročilejších fotografů bývá často používané. Pro volbu nastavení prostřední ostřící zóny musíte totiž zapnout nastavení volby ostřících zón a poté přejíždět otočným kolečkem až na – v pořadí – čtvrtou polohu kolečka. Vyžaduje to jistou dávku cviku. Chod spouště v první poloze (zaostřeno) a druhé poloze (exponování) fungovalo dobře. Při prvním namáčknutí nedocházelo k mylným expozicím a na druhé straně při mačkání spouště i do druhé polohy se nemusel vyvíjet takový tlak aniž by došlo například k nežádoucímu rozechvění těla fotoaparátu na stativu. Musíme však počítat i s vlivem pevnosti stativu. V našem případě jsme používali pevný profesionální stativ určený i pro těžší středoformátové přístroje.

měření expozice

Multisegmentové měření, u ostatních výrobců také nazývané 3D Matrix, je ve skutečnosti zonální měření expozice s orientací na zaostřenou vzdálenost. Zonální měření je rozděleno do celkem 35 měřících segmentů, nejedná se však o selektivní měření, ale o expoziční měření celoplošně vyvažované, přičemž největší důraz je kladen na aktivní zaostřená pole za pomoci programově vyhodnocených modelových situací v čipu fotoaparátu. Integrální měření se zdůrazněným středem je možné uplatnit pouze v manuálním režimu „M“. Nejedná se však o bodové měření, které jsme v této cenové kategorii neočekávali. Fotoaparát dále umožňuje selektivní měření středu pole (9,5 % celkového pole), které je možné aktivovat palcem pomocí tlačítka „*“ na zadní stěně fotoaparátu pouze v manuálním režimu „M“. Hodnoty naměřené tímto způsobem jsou uchovány pouze cca 5 vteřin a poté standardně zmizí z displeje. Citlivost měření při ISO 100 s clonou 1,4 a při konstantní teplotě 20 stupňů je 2–20 EV.

Při fotografování v terénu jsme nepozorovali velké rozdíly mezi integrálním měřením se zdůrazněným středem a multisegmentovým měřením v plně automatickém nastavení. Větší rozdíly se projevily až při fotografování v protisvětle a při tonálně nevyrovnané kompozici obrazu. To potvrzuje že integrální měření expozice je vhodnou variantou ve výběru různých systémů měření, kdy přesné měření například u diapozitivního materiálu je přímo nutností.

transport filmu

dráha filmu

Trochu překvapivé bylo zjištění neobvyklého systému navinutí filmu po založení kazety. Film je navinut na pravou cívku v těle přístroje, přičemž LCD displej zároveň vyhodnotí skutečný počet volných snímků. Každý nový exponovaný snímek se tak navine zpět do kazety až po úplné nafocení celého filmu. Počítadlo tudíž nezobrazuje počet exponovaných snímků, ale počet zbývajících „neexponovaných“ polí. Jako výhodné považujeme tento systém pro uživatele, kteří omylem otevřou zadní část fotoaparátu s nedoexponovaným filmem. V našem případě tak nedojde k nežádoucímu osvícení exponovaných snímků. Další výhodou je tichý provoz po kompletním nafocení filmu, kdy nám fotoaparát již nepřevíjí film zpět do kazety. To může být výhodné v takových situacích kdy hluk motorového posunu může být rušivý. Navinutí filmu nám trvalo kolem 16 vteřin (36 expozic). Posun filmu je kontrolován IR čidlem, proto tento model fotoaparátu neumožňuje použití filmu pro infračervené světlo. Při vynuceném převinutí filmu dojde k navinutí celého filmu zpět do kazety. Posun filmu operuje kolem 1,5 snímku za sekundu s nejrychlejším časem závěrky 1/2000 vteřiny a bez použití vestavěného blesku.

závěrka a korekce expozice

U většiny současných jednookých zrcadlovek je využíván systém elektronické lamelové závěrky s vertikálním chodem. Závěrka poskytuje dostatečné expoziční časy od 30 s do 1/2000 s a navíc B funkci pro dlouhé expozice. Zrcadlo je dost dobře utlumeno a chod závěrky je tichý. Závěrka umožňuje několikanásobnou expozici, maximálně však 9 expozic. Korekce expozice snímků je již v této kategorii fotoaparátů samozřejmostí. Bracketing umožňuje pořízení celkem tří snímků, jeden podexponovaný, „správně“ exponovaný a přeexponovaný. Nastavení je možné volit pomocí EV čísel, maximálně však do hodnoty +/- 2 EV po 0,5 EV. Korekce expozice se nastaví jestliže držíte tlačítko +/- na zadní stěně a zároveň otáčíte centrálním kolečkem u spouště. Příslušná korekce expozice je poté viditelná na stupnici světelné váhy.

vestavěný blesk

vestavěný blesk

Blesk disponuje směrným číslem 12. Vyzařovací úhel umožňuje použití maximálně objektivu 28 mm, při použití objektivu s menším ohniskem dojde k vinětaci. Blesk je synchronizován s časem závěrky 1/90 s. Pro použití při vyjasňování pro denní světlo je synchročas nedostatečný. Blesk má malý dosah. Blesk nejde použít v motivovém režimu sport při sériovém snímání. V manuálním nastavení využívá standardní TTL zábleskovou automatiku, v multisegmentovém měření v ostatních programových funkcích je to poté vyvažovaná vyjasňovací automatika. Ve všech automatických motivových režimech včetně plně automatického zeleného programu dojde k vynucené aktivaci blesku. V manuálním režimu je aktivován tlačítkem v levé části těla u objektivu. Při použití externích blesků řady E je k dispozici vyjasňovací záblesková automatika E-TTL. Tento režim současně umožňuje použít všechny krátké časy závěrky.

nastavení citlivosti filmu

Citlivost filmu se nastavuje automaticky prostřednictvím DX kódu v rozmezí 25 – 5000 ISO. Fotoaparát mimo jiné umožňuje manuální nastavení citlivosti v rozmezí 6 – 6400 ISO. Tuto funkci ocení především uživatelé často měnící nominální hodnotu citlivosti filmu. Push a pull proces je také možné nastavit prostřednictvím EV čísla (korekce expozice).

dálková spoušť, samospoušť

Canon EOS 300 má celkem tři indikátory samospouště. Zvukový, který se dá programově vypnout. Dále AF reflektor, který slouží jako kontrola pro snímky skupin lidí a nakonec indikátor na LCD displeji, který odpočítává zbylé vteřiny před expozicí. AF reflektor není možné vypnout, což považujeme jako nedostatek. Samospoušť pracuje v intervalu 10 vteřin. Fotoaparát rovněž umožňuje připojení dálkové spouště RS 60 E3 s kabelem o délce 60 cm. Připojení bezdrátové samospouště fotoaparát neumožňuje.

programové funkce

volba programů

Méně obvyklou funkcí je tzv. programový režim A-dep, který umožňuje automatické nastavení hloubky ostrosti (clonového čísla), tak aby vyhovoval našim požadavkům. Funkce se využívá tak, že zaostříte nejprve na objekt v popředí a poté na nejvzdálenější objekt, který chcete mít ostrý. Na základě těchto dvou nastavení zaostří a zacloní fotoaparát tak, aby splnil vaše požadavky a oba dva zaostřené objekty byly na snímku ostré. Při testování jsme nakonec usoudili, že tato funkce bude využívána především amatérskou veřejností než zdatnými fotografy. Nevýhodu totiž spatřujeme v příliš složitém a časově náročném postupu. Největší využití vidíme pouze u snímání statických témat jako je krajina, zátiší nebo v krajním případě i portrét.

Líbil se vám článek?

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
 • Hroch
  Hroch
  28.11.2001 06:30

  Je fakt, ze je to dobry fotak. Ja se pred pul rokem rozhodoval jaky koupit jestli Canon 300 nebo Nikon 65 a nakonec jsem se rohodl pro Nikon. Mel jsem 300 v ruce a nevim, mel stativovy zavit kovovy. Jinak je to dobry fotak za ty prachy.

 • Kopy
  Kopy
  04.12.2001 00:31

  EOS 300 mne skutečně překvapil přesností měření expozice. "Kreativní programy" jsou vhodné pro seznámení s používáním zrcadlovky a pro začátečníka. Trošku zkušenější fotoamatér již bude fotit s předvolbou clony nebo času. Co mne ale dokázalo naštvat, je gumová očnice hledáčku. Povedlo se mi jí ztratit již dvakrát během jednoho roku. Při nošení aparáku na krku se mi prostě vyšoupala z lyžinek. Vzhledem k tomu, že její absence mi dost vadila, zaplatil jsem 2x350 Kč (inu za značku se platí).

 • J.B.
  J.B.
  10.12.2001 13:06

  Josef
  Autoři se mýlí v popisu funkce A-dep. Popsaný způsob platí pro EOS 50. Při A-dep u EOS 300 se zaměří zkoumaná scéna jen 1 x a to pokrytím scény zaostřovacími body. Viz uživatelská příručka.

 • Janek 1
  Janek 1
  21.12.2001 20:50

  1. AF reflektor není využit pro zaostřování, to dělá, pokud je vysunutý, blesk předzáblesky
  2.A- dep: při jednom namáčknutí se snaží zaclonit tak, aby v rámci ostřících bodů, které zaznamenají nějaký objekt bylo vše ostré
  3.už bylo uvedeno, že selektivní měření (9,5%) je aktivní u všech manuálních programů

 • Mara...
  Mara...
  26.06.2002 09:20

  Neustale me fascinuje ona nevyhoda v plastove draze filmu. To ze ma fotak plastovy bajonet tak na to se nejspis zapomelo, ale neco takoveho jako plastovou druhu, na to si kazdy vzpomene. Uz se to snad nekomu rozbilo ?? Az se nekdo nejde, slibuju ze uz ani neceknu, ale hledam a hledam dlouho a nikdo...
  Jinak fotak je to dobrej o to nic, jen mi vadi takovy to prilis plastovy provedeni. Taky jsem si vyboril a to mezi F65 a EOS 300, ale nakonec jsem si rekl ze pujdu na vyssi tridu a zacal jsem si vybirat mezi F80 a EOS 30. Tam vyhrala 30-ka.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (10)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak vybrat objektiv: f/4 nebo f/2,8
Jak vybrat objektiv: f/4 nebo f/2,8

Mezi se­to­vými zo­o­mo­vými ob­jek­tivy pro za­čí­na­jící fo­to­grafy a pro­fe­si­o­nál­ními ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/2,8 v ce­lém roz­sahu leží zo­o­mové ob­jek­tivy ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/4 rov­něž v ce­lém roz­sahu. Jsou lehčí a lev­nější. Není to pří­liš velký kom­pro­mis?

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram