Soutěže na FA - pravidla

Tento článek slouží jako shrnutí pravidel pro pravidelné soutěže, hodnocené registrovanými členy komunity FotoAparát.cz.

Pravidelné soutěže v galerii FotoAparát.cz jsou hodnoceny pomocí součtu bodů jednotlivých fotografií v soutěži. Body fotografiím přidělují registrovaní členové FotoGalerie.

Všechny vložené fotografie musí splňovat základní pravidla vkládání fotografií.

Zejména se to týká fotografií, které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy demokratické spo­lečnosti.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat fotografie, které porušují pravidla soutěže.

Technická pravidla:

  • fotografie musí být ve formátu JPG
  • maximální velikost souboru 2 MB
  • minimální délka strany 370 px
  • strana delší než 1200 px = auto zmenšení na 1200 px

Soutěž je anonymní. Ze soutěže budou vyloučeny fotografie, které mají jméno v rámečku nebo ve fotografii.

Fotografie vkládané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis atd.)

Pokud není řečeno jinak, soutěžní fotografie nesmí být zveřejněna v galerii na FotoAparát.cz před soutěží. Také nesmí být zveřejněna v průběhu soutěže jako nesoutěžní. V obou případech pak ani v pozměněné podobě.

Než vás systém nechá nahrát fotografii, ještě vám zobrazí Popis restrikcí galerie. Sledujte ho, může zde být uvedena informace důležitá pro tu konkrétní soutěž:

Limit nahrávání – v případě pravidelných soutěží jsou to 2 fotky na účastníka, ale pravidla soutěží se mohou lišit – proto sledujte v pravém sloupci záložku Parametry Galerie, kde je limit soutěžních příspěvků uveden. Zároveň je limit nahrávání omezen časově (počátečním a koncovým datem konání soutěže).

Limit hodnocení - bývá delší, než je limit nahrávání, aby i poslední nahrané fotografie měly šanci získat od návštěvníků galerie body.

Není možné hodnotit své vlastní snímky a je zakázáno zakládat kvůli hodnocení vlastních snímků multinicky. Hlídáme to, poznáme to a způsobí to leda vyřazení snímku ze soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat tzv. přátelská hodnocení nebo fotografie, které jsou tímto způsobem hodnoceny. Podmínky, za nichž se tak rozhodne nikomu nesděluje. Autor je o tomto faktu informován. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Soutěž bývá ohodnocena věcnými cenami, zpravidla na prvních třech místech. Toto se však může soutěž od soutěže měnit a pořadatel si vyhrazuje právo do výsledného pořadí zasáhnout.

Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie (platí v případě podezření z odcizení fotografie).

Ceny nejsou právně vymahatelné. Ceny rozesíláme standardně pouze v rámci České republiky, v jiných případech budeme řešit individuálně.

V soutěži, není-li řečeno jinak, může každý soutěžící získat pouze jednu cenu; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěží měnit. 

Po ukončení soutěže zpravidla následuje oslovení vítězů o rozhovor a publikování článku s vítěznými pracemi na hlavní straně FotoAparát.cz

     

Líbil se vám článek?

Tisknout článek

Tip na článek

Jak vybrat objektiv: f/4 nebo f/2,8
Jak vybrat objektiv:  f/4 nebo f/2,8

Mezi se­to­vými zo­o­mo­vými ob­jek­tivy pro za­čí­na­jící fo­to­grafy a pro­fe­si­o­nál­ními ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/2,8 v ce­lém roz­sahu leží zo­o­mové ob­jek­tivy ob­jek­tivy se svě­tel­ností f/4 rov­něž v ce­lém roz­sahu. Jsou lehčí a lev­nější. Není to pří­liš velký kom­pro­mis?

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram