Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Poezie obyčejné ulice"

Prosincové téma oblíbeného seriálu "Okem profesionála" mělo název "Poezie obyčejné ulice". Tentokrát na náš redakční stůl snesla pěkná hromádka zajímavých fotografií. V článku najdete jejich zhodnocení od profesionálního fotografa Milana Šusty.

Vážení přátelé, fotografové. S potěšením mohu konstatovat, že zadané téma se u vás tentokrát setkalo s poměrně kladným ohlasem. Na náš redakční stůl přišla slušná hromádka vašich příspěvků.

Autorské zpracování tohoto tématu dovoluje velice variabilní přístupy. To se také na vašich fotografiích potvrdilo a mohl jsem zaslané příspěvky rozdělit do několika skupin.

Chtěl bych úvodem také připomenout, že lednovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Luminografie“. Fotografie můžete posílat do 31. ledna 2014, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max 2 fotografie, max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili odměnu pro autora vybrané fotografie – poukázku na fotoslužby v ceně 500 Kč. Tentokrát ji za svou fotografii „Živé sochy“ získala Adéla Vomastková.

A nyní již přejděme k hodnocení. Poezie obyčejné ulice inspirovala některé z vás k vytvoření snímků z kategorie nalezeného zátiší, někdy až zátiší surrealistického. Právě surrealismus, tedy hledání různých nadrealit v realitě určené, vytváří zvláštní druh poezie, která je fotografickým přístrojem dobře zachytitelná.

Fotografie pracující s pocity a s atmosférou. Ve zcela reálném prostředí se objevuje artefakt, který tam za normálních okolností vůbec nepatří. Pro vyjádření pocitů, autorova myšlenkového pochodu, se stává novou realitou a novým prvkem k zamyšlení. Klidné barevné ladění snímku uklidňuje a zmírňuje provokativní autorův záměr.

S podobnými prvky pracuje i další fotografie.

Poetičnost tohoto snímku je nejen ve volbě námětu, ale také v přísné monochromatičnosti. Velice jemná barevnost evokuje určité tajemno. Luxusní svatební šaty na nezvyklém pozadí „ošuntělé“ ulice, to je kontrast dvou pocitů na jedné fotografii. Podle mého názoru působí trochu rušivě hrana zdi vyrůstající z horní části hlavního motivu. Posunutí šatů mimo by fotografii určitě pomohlo.

A ještě třetí ukázka, i když již trochu jiná.

Ranní ulice

Na čerstvě zasněžené ulici se objevují stopy, šlápoty. Opět snímek založený na pocitech, na tajemnu. Kdo a kam tudy šel. Jeden z často používaných základních stavebních prvků fotografie – princip rytmu – je zde plně aplikován. Fotografie bohužel obsahuje v horní části dosti rušivý prvek, tmavý kanalizační poklop. Tím se horní část zbavuje lehkosti, zbytečně upoutává oko diváka. Lidský mozek je zvyklý na to, že spodní část snímku by měla být tmavší, těžší, horní naopak lehká, světlá.

Do této skupiny bych ještě zařadil i aranžovanou a stylizovanou fotografii s názvem „Vernisáž“.

Vernisáž

Výtečné rozvržení celé plochy, umístění hlavních prvků v třetinovém dělení snímku, zajímavá symetrie a kontrasty mezi jednotlivými prvky a zároveň i pozadím. To jsou přednosti tohoto snímku. Fotografie je kompozičně čistá, bez rušivých prvků.

K poezii ulice bezesporu patří i portréty lidí a lidiček. Vybral jsem dvě fotografie které mají blízko již k sociálnímu dokumentu, k dokumentárnímu portrétu.

Na pozadí večerní ulice je tento výrazný portrét. Jeho předností je velice dobrá práce s hloubkou ostrosti. U portrétu je vždy kladen důraz na oči, ty musí být dokonale ostré. A to se zde povedlo. Dokonalá ostrost a zachycení světélek v očích na neostrém pozadí dává portrétu vyniknout, vystoupit. Velice vhodný výřez, pohled přímo do kamery a kontrastní scéna, to diváka přímo vtahuje do děje.

Na této druhé fotografii, která je velice podobná námětem i zpracováním, bych chtěl dokumentovat, jaká je možná nepozornost, možná i neznalost některých autorů. Na veřejnosti by se od vás neměly objevit fotografie nevyretušované, neupravené.

Celkem zajímavou fotografii zcela degradují světlé skvrnky hlavně v pravé horní části snímku.

Nejsilnější zastoupení měly snímky z kategorie momentka. Zachycení živého dění na ulici, zachycení lidí v jejich běžném prostředí a v různých situacích. Těch bylo opravdu hodně a většinou byly kvalitní, ale nemám tolik místa, abych se mohl vyjádřit ke všem.

Street show pro všechny

Zakladatel moderní fotoreportáže H. C. Bresson říkal, že nejdůležitější je vystihnout ten správný okamžik. Těch bývá velice málo a je na postřehu a pohotovosti fotografa je zachytit. To se autorovi tohoto snímku dokonale povedlo. Vrcholná fáze pouliční produkce je zaznamenána. Dobře zachycený pohyb, dobře zachycená atmosféra, hlavní hrdina obklopen diváky. Momentka jak má být.

Průhledy

U této fotografie pracoval autor spíše s výtvarnými prvky, které na ulici objevil. Hlavní prvek fotografie, harmonikář, je zdánlivě ukryt v pozadí, ale jeho položení ve zlatém řezu snímku, na nejsvětlejším místě spodní části fotografie, a navíc v přesně uzavřeném prostoru, jej naopak nechává vyniknout. Velká šedá plocha téměř přes celý snímek neodvádí pozornost a kruhové otvory vedou oko diváka.

Turisté

Záhadně vypadá tato fotografie s názvem „Turisté“. Pro mne to jsou vznášející se turisté. Autor má neobyčejný smysl vidět to, co je zajímavé, zvláštní a záhadné. Na fasádě domu, což je jedna rovina, se objevuje řada pochodujících turistů – druhý plán, druhá rovina – a za nimi ještě v dalším plánu jiná výtvarná díla. Vlastně nevidíme, kam řada turistů jde, můžeme jenom tušit. Snímek provokuje a zároveň budí emoce.

Pruhovaná

Tuto fotografii s názvem „Pruhovaná“ zařazuji jako učebnicovou ukázku dvou základních kompozičních principů. Za prvé principu rytmu a za druhé lineárního řešení obrazu. Vodorovné linie schodů korespondují s liniemi na oblečení modelu, rytmické střídání světlých a tmavých tónu vyplňuje větší část fotografie. Linie zábradlí u schodiště nás vedou k modelu, který je vhodně osvícen protisvětlem.

Za dobrou street photography považuji i tento snímek.

Na snímku je vidět, že vznikl za ztížených světelných podmínek, které ovšem autorovi velice pomohly. Spěchající postavu se podařilo pomocí hloubky ostrosti a správně zvoleným expozičním časem izolovat od okolního davu. K tomu pomohl i opačný pohyb proti ostatním osobám. Výrazně světlejší rekvizity proti oblečení hlavní postavy, světlejší obličej a upřený pohled upoutávají dokonale pozornost. Převod do černobílé stupnice je pro tuto fotografii určitě správný.

Některé z vašich fotografií patří již do kategorie experimentů nebo téměř počítačové grafiky. Na tuto tvorbu jsou rozdílné názory od úplného zavržení až po velice kladné ohlasy. Myslím, že jestliže mi moderní technologie a využití grafických editorů umožní s fotografií dále pracovat, tak toho mohu využít. Vždyť přece v samotných začátcích fotografie někteří autoři chtěli, aby snímky vypadaly jako malované obrazy. Tento směr, pictorialismus, trval téměř osmdesát let. Moderní technologie nám umožňuje něco podobného, čistá fotografie se změní.

Na závěr jsem nechal fotografii, kterou navrhuji na vítěznou.

Živé sochy

Snímek splňuje nejen zadání, téma, ale i všechny prvky záznamu pouliční události. Tři základní prvky, stojící postava, sedící artista a ruka s fotoaparátem vytváří svým postavením v úhlopříčce silný dojem prostoru. Dvojrozměrná fotografie dostává třetí rozměr, hloubku. Vzájemné postavení všech prvků je logické, dějově i výtvarně. Ruka s fotopřístrojem, na jehož displeji je celá scéna, vyjadřuje aktivitu. Model v pozadí s odvrácenou tváří zase nezájem o to, co se kolem děje. Sedící postava, což je pravděpodobně hlavní motiv zájmu fotografujících, je mírně mimo středovou kompozici, ale přesto v místě hlavní pozornosti. Proostřená celá plocha snímku nepreferuje určitou část, nechává na divákovi možnost volby a výběru.

Milan Šusta

Téma na leden 2014

Fotografie do tématu na leden 2014 „Luminografie“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Luminografie“ můžete posílat do 31. ledna 2014, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Kamil Varga
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála