Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Vítězství"

Drazí přátelé, fotografové. Jsem nucen konstatovat, že zadané téma „Vítězství“ se u vás nesetkalo s ohlasem, který jsem očekával. Zkrátka vítězství zrovna nebylo tím pravým, co by vás zaujalo.

Zaslaných fotografií bylo žalostně málo a z toho mála se ještě pouze nepatrná část příspěvků vztahovala k danému tématu. Proto bude dnešní hodnocení velice stručné. Převážná část snímků vznikla při fotografování sportovních klání a zápasů, pouze velice sporadicky se vyskytly fotografie mající nějaký hlubší význam. Přitom toto téma samo o sobě evokuje emoce, radost a pozitivní myšlení.

Fotografie na téma „Poezie obyčejné ulice“ můžete posílat do 31. prosince 2013, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2, max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii získal Vojtěch Barta.

Začnu fotografiemi, které nemají s vítězstvím mnoho společného. Snímky jež vypovídají o něčem zcela jiném a které autoři buď z nepochopení a nebo z touhy po prezentaci sebe sama za každou cenu do různých soutěží tvrdošíjně zasílají.

Bude vítězství?

Agitačně působící snímek z předvolební kampaně. Z tváře slečny na fotografii lze vyčíst spíše nějaký velký malér a průšvih než radostný pocit vítězství. Výraz který spíše odradí než přiláká voliče. Po fotografické stránce opravdu žádný klenot.

Plzeňské ohýnky

Tato fotografie s názvem „Plzeňské ohýnky“ měla pravděpodobně prezentovat radost plzeňských fanoušků z ligového titulu. Tak si to alespoň vysvětluji já. Ale pro člověka o sportovní dění se nezajímajícího – a takových je opravdu mnoho – je to pouze banální snímek rachejtlí, kterých jsou vyfotografovány milióny.

Poslední cesta

A nakonec ještě jeden „klenot“. Nezvyklý pohřební automobil v popředí a za ním několik účastníku posledního rozloučení prezentují snad vítězství smrti nad životem. Jiné hluboké filozofické téma mne nenapadá. Celkem nic neříkající fotografie, spíše paměťový záznam.

Do dalšího bloku bych zařadil snímky, které zadané téma již akceptují, ale po stránce fotografické mají určité nedostatky.

Radost z vítězství je bezesporu patrná na této fotografii. Zvednutá ruka a vítězný výkřik je toho důkazem. Nejvíce celkový dojem pokazilo ostré světlo zábleskového přístroje, které „přepálilo“ hlavní motiv a okolí zanechalo v hlubokém stínu. A právě tleskající postava v levé části obrazu by celkovou atmosféru dokonale zdůraznila. Přesná středová kompozice, méně místa ve směru pohledu hlavní figury a pouze část ruky v pravé části tvoří kompoziční nerovnováhu.

Vítězství

Velice radostná oslava vítězství je patrná z této fotografie. Přemíra jednotlivých prvků však bohužel působí nevyrovnaně, zmatečně. Na malém jevišti je příliš mnoho herců. I ve fotografii platí, že méně je někdy více. Veliké bílé skvrny, pravděpodobně bubliny sektu, činí fotografii nečitelnou, velké množství postav i barev odvádějí pozornost diváka od hlavního motivu.

Zajímavá a dramatická je tato fotografie z kohoutích zápasů.

Dokonáno

Výrazná barevná konstrukce působí na city diváka, ostré červené tóny ve spojení s černým peřím jsou velice silným prvkem. Čtvercový formát umocňuje středovou kompozici a společně tvoří velmi uzavřený celek. V levém horní rohu autor zanechal rušivý prvek, světlou část, drobná retuš by možná fotografii pomohla.

Může padající poražený propíchnout vítěze?

Velice zdařilá momentka. V krutém středověku vítězství znamenalo život, porážka vždy smrt. Autor výtečně vystihl atmosféru, napětí rytířského souboje. Z lehce neostřeného pozadí vystupují hlavní protagonisté, z jejich výrazů přímo čiší úsilí a dramatičnost. Kulisa diváků celou akci dokresluje. Obě hlavní figury jsou přímo ukázkově umístěny v třetinovém dělení fotografie, formát je dobře celý vyplněn. Fotografie nemá žádné rušivé prvky, vše má svůj význam.

Na závěr jsem si nechal fotografii, která mne oslovila nejvíce. Zisk vítězného poháru v mládežnické hokejové soutěži.

Velmi dobrá reportážní fotografie dokumentující nefalšovanou radost mladých hokejistů. V živé reportážní fotografii je důležité zachycení toho správného okamžiku, který je pro určitou činnost a nebo akci ten nejdůležitější. A to se v tomto případě autorovi dokonale podařilo. Získaný pohár v rukou hráčů, výrazy obličejů, určitá soudržnost, to vše z fotografie přímo čiší. V reportáži se více než na kompozici hledí na fotografický záběr, ale zde autor „ctil“ i základní kompoziční pravidla, umístění hlavního motivu, tedy poháru, postavy hráčů ubíhají po úhlopříčce z levého do pravého rohu, klidné pozadí. Tuto fotografii navrhuji jako vítěznou.

Milan Šusta

Téma na prosinec 2013

Fotografie do tématu na prosinec 2013 „Poezie obyčejné ulice“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Poezie obyčejné ulice“ můžete posílat do 31. prosince 2013, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Milan Šusta
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála