Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Rychlost"

Vážení přátelé fotografové,
vyplnila se moje obava, že pojem „rychlost“ bude téměř totožný s pojmem „pohyb“. K zachycení pohybu jste převážně využívali pohybové neostrosti a to jak fotografované předlohy, tak i fotografického přístroje. Ne vždy se to dokonale podařilo.

Již poměrně dlouhou dobu zpracovávám vámi zaslané fotografie na různá témata, a téměř pokaždé se setkávám se stejným nešvarem. Stále jsou mezi autory jedinci, kteří pravděpodobně nepochopili zadané téma, a nebo je míra jejich exhibicionismu tak veliká, že se chtějí za každou cenu nějak zviditelnit. Neumím si nijak vysvětlit, že na zadané téma rychlost může někdo zaslat i takovéto snímky.

Jelikož vždy hodnotím fotografie anonymně, neznám jednotlivé autory, pochopitelně nemohu zjistit, jaké myšlenkové pochody zasilatele vedou k takovýmto příspěvkům. Proto žádám, aby mi alespoň v komentářích vysvětlili, co tím myslí, a možná mi tím vyvrátí mé odmítavé stanovisko.

Nyní již k hodnocení. Vyplnila se moje obava, že pojem „rychlost“ bude téměř totožný s pojmem „pohyb“, a velké množství snímků se zabývalo pouze určitou formou pohybu. K zachycení pohybu jste převážně využívali pohybové neostrosti a to jak fotografované předlohy, tak i fotografického přístroje. Ne vždy se to dokonale podařilo. Při používání pohybové neostrosti je míra zneostření záležitost velice choulostivá a její působení silně rozdílné. Každý máme zkrátka jinou představu o dokonalosti. Přesto platí určité zásady i v této oblasti. Dobře na diváka působí, jestliže je alespoň část fotografie ostrá. Jestliže je celý snímek v neostrosti pak vzbuzuje dojem nepovedené fotografie vhodné tak pro odpadkový koš. To je první zásada. Druhá pak je, že i při celkové neostrosti musí být patrný úmysl, neostrost má být výrazná a na snímku musí ještě působit další kompoziční prvky jako jsou linie, tóny, figury a kontrast.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii Jízda získala Helena Horáčková.
Fotografie do tématu na duben 2013 „Moderní zátiší“ můžete posílat do konce měsíce.

Atak Prchavý okamžik...

Tyto dva snímky bohužel působí jako nepovedené fotografie, které byly pořízeny špatně zaostřeným objektivem. Celková nálada, kompozice, tonalita a i námět nepřesvědčují diváka o autorově záměru. I při neostrostech by fotografie měla mít jasný hlavní prvek, který určuje záměr, proč byla pořízena. Takto působí dojmem zmatku s přemírou různých figur a bez kompozičního řádu.

Samotné fotografování pohybu, tedy vytvoření iluze pohybu na statickém médiu jakým fotografie je, má několik forem. Tou nejznámější a snad nejvíce používanou je takzvané zmrazení, tedy exponování velice krátkým expozičním časem. Pohyb jakoby zastavíme. To jsou snímky, které známe ze stránek sportovního tisku.

Vyfotografovat běžícího koně byl vlastně vůbec první pokus o fotografii pohybu v historii. Na této fotografii je perfektně ostrý kůň na téměř ostrém pozadí. Tedy běžný snímek, i když dokonale technicky provedený. Pouze ta středová kompozice by nemusela být tak důkladná, jinak nic proti tomu. Přesto dojem rychlosti mi zde chybí. Na druhé fotografii pořízené stejnou metodou, tedy rychlým expozičním časem, je ovšem ohromný kompoziční zmatek. Snímek je snad zajímavý pouze tím, že zachycuje jednoho z nejlepších hokejistů historie. Ale… u něj vidíme pouze záda, v levém rohu se sice něco odehrává, ale ani dobří znalci hokeje nepoznají co. Opravdu nevidím jediný důvod proč takovou fotografii vůbec uchovávat ve svém archivu.

Většina z nás má rychlost spojenou s nejrůznějšími dopravními prostředky a převážná část vašich fotografií to také dokumentuje. Jsou se ale i takoví autoři, kteří se snažili znázornit rychlost v jiných situacích. Za jednu z nejzdařilejších fotografií považuji tuto.

Šachy

Dokonalý nápad, snad jsem měl napsat s velkým „N“, a výborné zpracování. Není snad klidnější hra než šachy, a přesto zvýraznění rukou pohybovou neostrostí dodává snímku dynamiku. Ruce šachistů obraz dokonale rámují, pozornost se soustřeďuje pouze na šachové figurky, fotografie nemá žádné rušivé prvky. Černobílá tónina koresponduje s černými a bílými figurami a šachovnicí, barva by pravděpodobně byla v tomto případě rušivým elementem. Klidné pozadí je podle mého názoru rušeno ve spodní části snímku, možná by pomohl radikálnější ořez.

Další povedená fotografie nutící nás k zapojení fantazie a zamyšlení je snímek rozstříknuté vody pravděpodobně na skle automobilu.

Cesta v dešti

Přes vodní clonu rozprostřenou na skle a dynamicky vycházející z pravého horního okraje snímku vidíme jakoby akvarelem namalovanou část krajiny, jejímž hlavním motivem je osamocený strom u silnice. A právě okraj sinice dává tušit, že fotograf sedí v jedoucím autě. Podmračená obloha a barvy podzimu vytváří typickou atmosféru s pocity mokra. Fotografie která nepotřebuje žádný popisek, fotografie mluvící sama jasnou řečí.

Vrátím se nyní k těm dopravním prostředkům. Typické „malování“ světlem, kdy při dlouhých expozičních časech vytváří světla automobilů barevné stopy přes celý formát snímku, je vidět v poslední době téměř ve všech fotografických časopisech a na různých soutěžích a výstavách. Někdy jsou to výtvory docela zdařilé, někdy méně. K těm zdařilejším počítám i tuto fotografii.

Město nespí

Ke stopám od světel jedoucích vozidel, kde mimochodem zcela chybí stopy od koncových červených žárovek, autor přidal i velice zajímavou část rozostřených světel okolních domů. Vznikl tak zajímavý obraz, který je umocněn vystupujícími světly z absolutně černého pozadí, kde dlouhé ubíhající linie míří doprostřed světlejší části snímku, kam také směřují rytmicky se opakující pravidelné světelné akcenty vytvořené barevnými světly.

Za absolutně nejlepší fotografie ze všech zaslaných považuji tyto dva snímky, mezi nimiž jsem se dlouho rozhodoval, který by měl být vítězný.

Téměř monochromatické řešení, v dokonalém zlatém řezu umístěný hlavní motiv a skvělá práce s neostrostí. To jsou přednosti této fotografie. K tomu ještě více prostoru ve směru pohybu, světlejší a teplejší popředí, světlo dopadlo na jezdce v ten nejvýhodnější okamžik, i skvělá postprodukce. Ale bohužel vítězná fotografie může být pouze jedna, a tak jsem se nakonec přiklonil k tomuto snímku.

Jízda

Snad právě pro jeho jednoduchost. Minimalistické řešení jak tonální, tak i figurativní, a přesto silná vypovídající hodnota. Neostrý znak známé automobilky a části kapoty v popředí jasně hovoří o tom, že jsme uvnitř auta, že jedeme. Neostré diagonálně směřující linie letícího sněhu vytváří dojem prostoru, pohybu a rychlosti, a nepatrná červená koncová světla v horní tmavší části obrazu prostor ukončují a jakoby symbolicky pohyb zastavují. Barevně velice úsporné řešení a dobře využitý celý formát fotografie celkový dojem ještě podtrhují.

Milan Šusta

Téma na duben 2013

Fotografie do tématu na duben 2013 „Moderní zátiší“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Moderní zátiší“ můžete posílat do 30. dubna 2013, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Kamil Varga
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála