Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Večerní krajina"

Drazí přátelé fotografové. K tématu Večerní krajina se tentokrát sešlo poměrně hodně fotografií, avšak velice rozdílné kvality. Od vyloženě mizerných až po opravdu kvalitní práce.

Je potřeba si uvědomit, že krajina jako fotografický žánr má své zákonitosti a poměrně přesně daná pravidla, která je nutno alespoň částečně dodržovat (viz nová kniha Andreje Macenauera “Naučte se fotografovat krajinu – Šumava“). Bez alespoň základních znalostí takovýchto pravidel se krajina nedá slušně nafotografovat.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „sunset v ChanChan dia“ získal Stanislav Hořínek.
Fotografie do tématu na prosinec 2012 „Slavnost“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu fotografiemi, na kterých si ukážeme jedno ze základních pravidel. A to hloubku ostrosti.

Kombajn

Večerní snímek, na kterém je hlavním prvkem osamocený kombajn. Zemědělský stroj může být v krajině považován za určitý civilizační prvek, ale nemůže být takto dominantní a zabírat převážnou část snímku. Večerní náladu představují rozsvícená světla kombajnu a červená obloha v pozadí. Autor použil velice malé clonové číslo a tím zmenšil hloubku ostrosti, ostré pásmo na fotografii. Ostrá zůstala pouze nedokonale osvícená přední část stroje a zbytek je v neostrosti. Takže nemůžeme mluvit ani o fotografii zemědělského stroje, ani o fotografii krajiny.

Také krajina s určitými civilizačními prvky. Použití širokoúhlého objektivu a vyššího clonového čísla vytvořilo pohled „do“ krajiny. Obraz má určitou hloubku, prostor. Horní část fotografie úhlopříčně rozdělují dramatické mraky, dolní část, velice správně na okraji tmavá, se otevírá do prostoru. Horizont je přerušen ve třetinovém dělení dvěma komíny. Kompozičně vyvážená fotografie jasně definující určitou průmyslovou krajinu.

Dalším důležitým pravidlem krajinářské fotografie je správné použití citlivosti, chcete-li ISO. Každý zkušenější fotograf ví, že dramatické zvýšení citlivosti vede u filmové technologie ke zvětšení zrna, u digitální technologie ke zvýšení šumu. Krajina, a večerní zvlášť, je o podání jemných barevných valérů a právě zvýšení šumu toto degraduje.

U této fotografie nastavil autor citlivost na 6400 ISO. Takovou citlivost si dovolí nastavit na svůj přístroj sportovní reportér při fotografování ve špatně nasvícené tělocvičně. Zde nám šum úplně „zničil“ atmosféru večerního záběru. Snímek má ovšem ještě navíc velmi malou ostrost a to proto, že byl použit velký clonový otvor.

Dolomity

Podobná situace jako u fotografie předchozí. Kompozičně i záběrem docela povedená fotografie je zničena. Tmavé partie jsou zcela degradovány vysokým šumem, který vznikl při nastavení fotoaparátu na citlivost 1600 ISO, což je pro fotografování krajiny zcela nevyhovující.

Nastavení citlivosti na co nejmenší možné číslo nechá vyniknout na snímku všechny detaily a to jak věcné, tak i barevné. Fotografie je pro oko velice příjemná, působí ostře a barevně vyrovnaně.

Svatá Trojice

Barevně i kompozičně vyrovnaný snímek, na kterém protisvětlo vytváří dlouhé stíny a tím krajinu modeluje. Právě světlo a stín, světlé a tmavší plochy, vytváří dojem prostoru, reliéf krajiny.

Pamukkale

Na této fotografii vytvořil autor silný dojem hlubokého prostoru střídáním světlých a tmavých ploch, tonálním řešením. Tmavé části uprostřed snímku navíc tvoří nejdelší možnou linii v obraze, křivku „S“, o které se říká, že je linií krásy a elegance. Úsporné barevné řešení fotografii velice pomohlo.

Na následujících dvou fotografiích vidíme různé způsoby skladebného řešení. I při fotografování krajiny máme v obraze hlavní motiv, hlavní prvky a prvky vedlejší. Zvýraznění těch hlavních umožňují některá kompoziční pravidla jako je pravidlo třetin, diagonála, rytmus, kontrast apod.

Ledové království

Tmavým porostem úhlopříčně rozdělený obraz směruje oko na hlavní motiv, kopec, na kterém je stavba. Nasvícená část stromu a světlejší sněhové plochy vystupují v levé části fotografie z tmavého prostoru ale neodvádí pozornost od pravé, hlavní části snímku. Naopak výtvarně obraz sjednocují. Hlavní motiv je posazen téměř dokonale ve zlatém řezu, což je prý pro lidský mozek nejpřijatelnější.

Večerní život pod hladinou

Nesmírně příjemně a zajímavě působí tato fotografie noční městské krajiny. Klidná téměř jednobarevná plocha je zvýrazněna vysoko položeným horizontem a rozdělena linií světel. Tmavší vrcholky kopců vystupující z mraků společně se světlými body světel dokonale zvýrazní plasticitu celé scény. Vyváženost fotografie podtrhuje těžší, tmavší spodní část a poměrně úzký pruh světlé oblohy v pozadí.

Strážce noci

U těchto dvou fotografií vidíme rozdílný přístup při využití doplňujícího prvku na snímku. Na levé fotografii snad v touze po VELKĚM UMĚNÍ postavil autor na strom při zapadajícím slunci dívku v bílých šatech. Celkově snímek působí jako veliký zmatek, model se zcela ztrácí ve větvích na pozadí, póza modelky vypovídá spíše o strachu z pádu do vody, umístění téměř na střed jak horizontálně tak i vertikálně fotografii škodí. Snímek působí nepřirozeně, násilně, křečovitě.

Na pravé straně zaznamenal autor nad večerní vodní hladinou vedlejší prvek zcela přirozený, pták do této krajiny bezesporu patří. Navíc jej ještě zdůraznil dobrým umístěním do horní třetiny snímku. Na této fotografii je ještě zajímavý velice nízko položený horizont a tím vynikla dramatická obloha.

Vítězná fotografie může být jenom jedna což je v tomto případě škoda, protože se sešlo opravdu více kvalitních snímků.

sunset v ChanChan dia

Pro výběr jednoduchého a zároveň neobvyklého motivu, čistotu zpracování, vysokou kulturu vidění a kompoziční dokonalost navrhuji jako vítěznou fotografii tuto.

Milan Šusta

Téma na prosinec 2012

Fotografie do tématu na prosinec 2012 „Slavnost“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Slavnost“ můžete posílat do 31. prosince 2012, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Kamil Varga
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála