Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Maska"

Vážení přátelé, fotografové. Abych se hned v začátku a bez otálení přiznal, tentokrát jsou Vaše příspěvky k vypsanému tématu „maska“ pro mě skutečně zklamáním. Nevyužít možnosti tak nádherného a interpretačně mimořádně bohatého tématu je docela ostuda.

Nejobsáhlejší skupina fotografií (téměř dvě třetiny) přišla s tematikou karnevalových masek a malování na tvář. Neočekávaným a příjemným překvapením byla pro mě poměrně početná kolekce masek – kapot aut. I když jsem se poměrně obšírně rozepsal o možných interpretacích v avízu k tématu, tato možná interpretace mě nenapadla. Takže chválím i jako další důkaz toho, že téma mělo skutečně hodně možností interpretace. Nejenom proto, ale i protože jedna z těchto fotografií je skutečně hezká, jsem se rozhodl vybrat z nich tu pro mě vítěznou. Ale o tom později.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „maska elegána“ získala Jana Sedláková.
Fotografie do tématu na červen 2012 „Stopa-otisk“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu tou nejpočetnější skupinou. A to na úvod fotografií, v které si tu masku můžete pro své karnevalové focení koupit.

V zásadě kompozičně slušně pojednaná fotografie. Tentokrát (i když nepatřím mezi příznivce) účelně část fotografie pojednána v barvě a část černobíle. Protože je fakt, že kdyby byla celá v barvě, nebo kompletně černobíle, prodávající – jako hlavní prvek – by v kompozici zanikala v záplavě masek v pozadí. Chválím také manipulaci s maskou v rukách prodavačky, která fotografii přidává alespoň něco to dynamiky. Samozřejmě o moc lepší by byl zajímavější výraz – maska ve tváři prodávající, který by vytvořením napětí mezi hlavním prvkem a pozadím mohl tuto fotografii posunout o kategorii výš.

Dáte si?

U první z těchto fotografií je už z neadekvátního pozadí jasné, že jde pouze o nezávazné rodinné blbnutí na zahradě domu pravděpodobně v období pálení čarodějnic, nebo pouze u příležitosti pravidelného strašení vlastních potomků. Vhodná do rodinného alba pro upevnění „disciplíny“ i v budoucnu.

U druhé mohu ocenit pouze přesnost v ostření delším ohniskem a výraznou barevnost masky. Na pro diváka zajímavou fotografii je to ale málo. Přivřené oko je asi největším nedostatkem. Speciálně u takového detailu je zajímavý a výrazný výraz tváře nutný.

Svatební

Asi nejlépe z této skupiny fotografií působí tento příspěvek. Alespoň z dokumentaris­tického hlediska dobře odvedená práce. Důležité prvky se nepřekrývají a portrétovaní mají výrazy, ze kterých je jasná komunikace a tedy interakce s okolím. Vzhledem k tomu, že jde o svatební pár a v oblečení převažovala světlá je černobílé řešení vhodné. V barevné verzi by pravděpodobně vzhledem k barevnějšímu pozadí toto odpoutávalo pozornost od hlavního prvku.

Úsměv Setkání

Tyto dvě fotografie nemají společný jen ne moc často používaný formát čtverce, ale také to, že tentokrát jde o masky bez živého nositele. A v neposlední řadě výraznou, ba přímo dominantní práci s barvou.

U té první je velice hezký barevný přechod z teplé žluté nahoře do studené modré dole. A samozřejmě maska jako jediný prvek zlatého řezu nemůže zklamat. A ještě tvář masky orientovaná do středu obrazu jako další prostředek směrující k harmonii v působení na diváka.

U druhé je kromě barevně výrazné oblohy v jinak téměř monochromatickém snímku určitě dominantnější hra linií. Linií, které svým tvarem evokují dialog mezi člověkem a snad nějakým UFOunem. Velice zajímavě řešená fotografie.

Pohled za hradní dveře

Ne bez nápadu, ale po stránce práce se světlem velice špatně zvládnutá fotografie. A věřím, že všichni fotografové si náležitě uvědomují, že práce s ním je ten klíčový faktor fotografie. Dává fotografiím minimálně jejich náladu a atmosféru. Většinou ještě víc. Ostré přímé světlo zabudovaného blesku tuto fotografii vyloženě pohřbilo. Pomohla by minimálně nějaká rozptylka na ten blesk. Případně nějaké ještě tajemnější nasvícení jiným světelným zdrojem.

Malování na obličej

Ze skupiny masek malovaných přímo na tvář byly nejvíce zastoupeny fotografie, na kterých malířka právě na obličej maluje. Tedy proces vzniku. A jak je už na dvou ukázkách vidět, modely byly nejčastěji děti. První co mne udeřilo do očí je společné nejenom pro dvě vybrané fotografie, ale i všechny další s touto tematikou, které jste zaslali. A to stejná strana, ze které fotograf pozoruje scénu. Přes ruku malířky. To ale u všech došlých fotografií, kromě první z publikovaných, způsobuje, že ruka zakrývá to, co maluje. Logicky bych volil opačnou stranu, kde by navíc bylo vidět do tváře i malířce, což by mohlo vytvořit i případnou interakci ve výrazech.

Pokud se podívám na dva vybrané snímky, tak každý z nich má svou „kosmetickou“ chybičku.

U prvního asi nejvíc ruší barevně dominantní triko v pozadí. Odpoutává tak pozornost od hlavního prvku. Kromě požádání dotyčné barevné dominanty o odstoupení v čase focení se teď dá už jen zachraňovat. Třeba lokální desaturací, nebo přímo oříznutím. Snímku by také pomohlo využití delšího ohniska, nebo nižšího clonového čísla za účelem výraznějšího rozostření pozadí.

U druhé snímku kromě již zmíněného zakrývání části malby rukou škodí snad také zbytečný nadbytek informací v neostrosti vlevo. Stačilo by uříznutí za uchem.

Maska mafiánská

Závěrečnou kategorií budou již vzpomínané masky – kapoty. Vlevo bohužel nepovedený pokus o kontrast mezi elegantním osobním autem a starým traktorem. Rušící pozadí i tvrdé protisvětlo snímek bohužel znehodnocují. Pravá fotografie je sice zajímavá svou přesnou symetrií, ale nevhodné využití grafického filtru jí bohužel hodně ubližuje.

maska elegána

A na závěr tedy můj avizovaný výherce. Výborně vyvážená harmonie linií, tvarů a tónů. Nemá smysl kompozičně analyzovat. Je to o citu. Lepší je si ji vizuálně užít.

Téma na červen 2012

Fotografie do tématu na červen 2012 „Stopa-otisk“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Stopa-otisk“ můžete posílat do 30. června 2012, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Milan Šusta
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála