Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Kouzlo techniky"

Vážení kolegové. Ke zpracování tématu „Kouzlo techniky“ bylo možno přistupovat několika směry. Zaměřit se na fotografovaný předmět a jeho estetické hodnoty bez většího využití známých fotografických principů, a v druhém případě využít možnosti fotografické techniky k ještě většímu zdůraznění fotografované skutečnosti.

V prvním případě vznikaly fotografie spíše technického zaměření, v případě druhém pokusy výtvarnějšího směru. Oba přístupy jsou samozřejmě možné, oba stejně potřebné a žádané. U některých z vás bylo jakési nutkání k technické předloze přidat člověka, oživit scénu, což bohužel nedopadlo většinou ku prospěchu věci.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „Pod kapotou“ získala Jana Sedláková.
Fotografie do tématu na březen 2012 „Život je pes“ můžete posílat do konce měsíce.

Začnu fotografií, která podle mého názoru absolutně zadané téma nerespektuje.

Rádoby žánrový snímek od výrobní linky nedává ani v nejmenším žádné informace o technice, a vůbec ne o jejím kouzlu.

Holky to taky chtěj

Tato fotografie má název „Holky to také chtějí“. Nepochopil jsem, jaké holky a co vlastně chtějí. Podle plyšové hračky v ruce postavy tuším, že jde o dítě, které se dívá na část lokomotivy. To je ale vše, co mi taková fotografie říká. Jde o absolutně nesrozumitelnou komunikaci autora s příjemci.

Na další fotografii také přítomnost člověka působí neblaze.

Mohutný šnek vrtacího zařízení je sice v obraze dominantní, ale celkový dojem snižuje kouřící postava uvnitř kabiny a strašný nepořádek před kabinou. Je pravda, že člověk k takovému zařízení patří, ale na fotografii by měl svým postojem, výrazem a činností celek spíše doplňovat.

Další poměrně značně silně zastoupenou skupinou fotografií byly sice již snímky s technickou tématikou, ale poměrně nečitelné. Nečitelné proto, že se autoři snažili do jedné fotografie dodat mnoho informací najednou. Vzniklo tak „mnoho hráčů na malém jevišti“.

Steampunk

Určitě s dobrým úmyslem nám chtěl autor ukázat různorodost mnoha kovových předmětů a součástek. Vznikl ale dokonalý zmatek, podpořený ještě výrazným barevným efektem, ve kterém se divák velice těžko orientuje. Daleko čitelnější a srozumitelnější je taková fotografie, která má jasný hlavní motiv a kde autor potlačí rušivé vedlejší prvky.

Velice podobná, i když ze zcela jiné oblasti, je i tato fotografie.

Technika v pánvi uhelné

Má ukázat techniku v uhelné pánvi. Na první pohled spíše snímek krajiny a až při pečlivějším prohlížení identifikujete rypadla, nákladní auta, bagry, větrné elektrárny na obzoru. Zkrátka příliš mnoho jednotlivých stavebních prvků, které dohromady vytváří chaos. Ve fotografii obzvlášť platí, že méně je vlastně více.

A do třetice ještě jednu.

Kovová kráska

Tato je vlastně již někde mezi nečitelností a jasnou informací či emocí. Zajímavě kompozičně řešená fotografie chromované části motocyklu. Hlavní prvky posazeny do třetinového dělení v tomto případě fotografii velice prospěly, protože divákovo oko dostalo pevné záchytné body. Nevýhodou je příliš členité pozadí a především rušivé odlesky v předním štítě motocyklu. A právě tyto odlesky, které by autor hravě odstranil polarizačním filtrem, společně s příliš ostrým a čitelným pozadím vytváří určitou nečitelnost až zmatek.

Velký počet zaslaných fotografií jsem pracovně nazval „téměř dokonalé, ale“. To ale znamená nějakou maličkost, drobnost, detail, které tu dokonalost nějakým způsobem ruší. Jde o maličkosti jak věcného charakteru, tak i chyby ve skladbě obrazu.

Pevné tvary

Výborná lineární kompozice je ještě umocněna psychologickým účinkem červené barvy, která vždy upoutává pozornost a jakoby vystupuje do popředí. Toho zde ve spojení s dobrou ostrostí bylo využito. Klidné pozadí, které by vše ještě umocnilo, je bohužel „zničeno“ rezavou nádobou plnou špíny. Maličkost, které si autor při fotografování asi nevšiml a nebo ji nemohl odstranit, celý snímek znehodnocuje.

Žiarovkový panáčik

Mimořádný nápad s rozbitou žárovkou. Silueta kovových vláken a části skla vytváří zajímavé linie s výraznou kresbou. Ale příliš členité pozadí, dokonce s černou levou částí je zbytečným rušivým elementem. Na čistém světlém pozadí by tmavé linie byly daleko výraznější.

Velice staré zařízení, snad sluneční hodiny. Slušně podaná informace o něčem, co stojí za zaznamenání, je degradovaná tmavě zelenou skvrnou, snad oblečením postavy. Opět maličkost, které se lze bez problémů vyhnout, celý snímek zničila.

Dostáváme se ke snímkům, na kterých jsou fotograficky velice slušně zobrazeny technicky zajímavé předměty, a k fotografiím, kde převažují cit a oko fotografa.

Dřevní technika

Detailní fotografie starého mlýna. Kompozičně vyvážený snímek, kde ze světlejší dokonale ostré levé třetiny, kde jsou hlavní prvky fotografie, perspektivně ubíhá celá fotografie do šera. Hnědé monochromatické ladění bez rušivých prvků působí velice klidně, světlé oblouky vytváří iluzi velkého prostoru. Třetinové dělení obrazové plochy je pro diváka velice přijatelné.

Klínovec

Nejenom detaily, ale dobře vybrané velké celky jsou pro dokumentování technických artefaktů a staveb vhodné. Zvláště dokážete-li pracovat s významovým kontrastem. Staré a nové postaveno vedle sebe, dva prvky stejné kvality ale různé kvantity vytváří významový kontrast.

Victory

Na rozdíl od ukázek zmatku ve fotografii je tato o něčem jiném. Tento snímek je vytvořen na principu rytmu, to znamená, že se v obrazovém poli pravidelně střídají alespoň tři definovatelné prvky. Zde je pravidelné střídání linií a tónů. Oko diváka zcela jasně rozezná nádrže a sedla motocyklů, zakřivenými liniemi ohraničené barevné tóny.

Šelma

Podobně je vytvořen i tento snímek. Rytmus modrých linií je ale ještě rozšířen o střídání téměř stejných barevných odstínů vagonu a pozadí a perspektivním sbíháním kolejí. Tolik odsuzovaná středová kompozice je zde narušena posazením vagonu do dolní části obrazu a tmavým, těžším popředím. Kompozičně velice příjemně podaná fotografie.

Na úplný konec jsem si nechal dvě fotografie, mezi kterými jsem se dlouho rozhodoval a hledal vítěze.

Jak se hrálo

Fotografie s názvem „Jak se hrálo“. Diagonálně ubíhající světlé kroužky, některé označeny barevně, a ve spodní části barevné obloukovité linie. Vše na černém pozadí, z kterého prosvítají svislé světlé linie. Téměř učebnicový příklad lineární stavby obrazu. Byť ve spodní části jsou snad všechny barvy spektra, obraz vůbec není barevně nevyvážený. Právě jemnost a úspornost je velikým kladem této fotografie.

Pod kapotou

Kouzlo techniky se jmenuje tento snímek. Opět výtečná kompozice, perfektivní ubíhání linek do imaginárního nekonečna vytváří silný dojem prostoru. Stejně tak rytmizace světlých a tmavých tónů, střídání oblouků a přímek. Autor dobře využil celou škálu šedé stupnice od jasně bílé po hlubokou černou barvu. Vyplnění celého obrazového pole zvyšuje dramatičnost snímku. Fotografii „Kouzlo techniky“ navrhuji jako snímek vítězný.

Přeji vám dobré světlo a mnoho fotografických úspěchů.

Milan Šusta

Téma na březen 2012

Fotografie do tématu na březen 2012„Život je pes“ můžete posílat do konce měsíce. Seriál „Okem profesionála“ nabízí každému začínajícímu i pokročilému fotografovi možnost zpracovat zadané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálem. Každý měsíc či dva je vypsáno nové téma a je jen na vás, jakým způsobem ho ztvárníte. Hodnotí se především nápad, kreativita a originální pojetí.

Fotografie na téma „Život je pes“ můžete posílat do 31. března 2012, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2 (dvě)
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: profesionální fotograf Kamil Varga
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála