Fotoaparát.cz

Zpracování tématu: "Moje krásná dovolená"

Milí kolegové, prázdniny a dovolené utekly jako voda a podle vámi zaslaných fotografií byly docela úspěšné. Obdržel jsem celkem slušnou zásilku vašich snímků a jak už bývá u tohoto seriálu obvyklé úroveň byla velice kolísavá. Opět jste někteří posílali fotografie s tématem absolutně nesouvisející, snímky zvířat, portréty dětiček a podobné. Těmi se nebudu vůbec zabývat.

U některých prací k danému tématu jsem se sám sebe ptal, proč byly vlastně vytvořeny. Vždyť fotografie je způsob sdělení, kterým jednomu či více divákům sděluji nějakou určitou skutečnost či pocity. Buďto informuji a tato informace by měla být dokonalá, nebo působím na emoce. Snímky, které toto nesplňují, mají své místo opravdu v lepším případě pouze v albu pro rodinu, v horším případě v odpadkovém koši.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrem FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji získala Šárka Ledvinková za fotografii „Vítání noci“.

Zaslané fotografie lze rozdělit na několik skupin. Do první jsem zařadil práce zobrazující pohyb a činnost, do druhé krajinu a stavby a do třetí fotografie s autorskou invencí a nápadem. U všech těchto skupin najdeme fotografie špatné, průměrné i výtečné.

Začnu pohybem:

Jen počkej

Obrázek s názvem „Jen počkej“ je pokus o pohybovou fotografii bez jakéhokoliv nápadu. Pouze upomínková fotografie.

Tam a zpátky

Na tomto snímku je, kromě dobře zvoleného úhlu záběru, kompozičního rozložení i samotného pohybu, vtipně zachycen směr plavání a rozdílné styly. Fotografie působí velice příjemně, barevně i světelně vyváženě. Výrazný nadhled a odrazy na vodní hladině spolu s průhledem čistou vodou umocňují prostorové řešení snímku.

Moja dovolenka

Nádherná pohybová studie na tomto černobílém snímku je vytvořena několika faktory. Silné a dobře zvládnuté protisvětlo, umístění hlavních figur do třetinové kompozice, ostré popředí proti lehce neostrému pozadí a v neposlední řadě výraz ve tvářích. Velice zdařilá fotografie.

Druhá skupina fotografií, snímky více či méně zajímavých a exotických krajin a měst, byla nejpočetnější. Vždyť tím můžeme ukázat divákům, kde jsme byli a co jsme vlastně viděli.

Stověžatá

Zcela banální pohled na panorama Pražského hradu. Snad každý návštěvník hlavního města, a je jich ročně několik set tisíc, toto fotografuje. Nic nového, nic objevného.

Česko

Pokus o panoramatický snímek má již vyšší vypovídající hodnotu. Zajímavě zvolené popředí zvýrazňuje prostorovou hloubku, snad jen mraky mohly být více dramatické.

Dražejov

Tato fotografie je svým zpracováním posunuta do kategorie snů a představ. Velice zdařilý pokus, který by měl určitě uplatnění jako ilustrace nějakého básnického díla nebo hororu. Doporučoval bych vytvořit ucelený soubor podobných snímků, který by měl dozajista úspěch.

Molo

Toto je ukázka, jak lze výtvarně ztvárnit docela obyčejné molo. Výrazná perspektiva, ubíhající linie do středu obrazu a přesné rytmické střídání obrazových prvků vytvořily působivý obraz. Přesně ohraničený horizont rozděluje fotografii v horní třetině a odlehčuje pozadí. Příjemně působí i barevné ladění fotografie.

Ešus foto

Zde je pokus o emotivní fotografii. Západ slunce nad vodní hladinou je vděčným námětem, ale měl by být ztvárněn podle určitých pravidel. Zásadní a elementární chyba je, jestliže nedodržíte vodorovnou vodní hladinu. Tady teče voda výrazně šikmo. Popředí fotografie, které mělo zdůraznit prostor, je velice nečitelné a nevýrazné.

Vítání noci

Podobná fotografie, tedy emotivní zachycení skutečnosti, ale oproti předcházející již kultivovaná a zajímavá. Monochromatické ladění teplých barev ještě zdůrazňuje atmosféru, siluety několika postav spolu s tmavším pozadím vytvářejí velkou hloubku celého prostoru. Tato fotografie je téměř ukázková pro pochopení principu symetrie a rytmu.

Cesta na Huascarán

Když jsme u těch principů a pravidel musím ukázat ještě tuto fotografii. Ve všech učebnicích fotografie se říká, že k vytvoření iluze prostoru slouží některé linie. Nejdelší čára v obraze je křivka „S“, takzvaná linie krásy. Zde je velice názorně dokumentováno, jak tato křivka vytvoří na dvourozměrném obrázku iluzi třetího rozměru.

Západ slunce na Mácháči

O tom, že pro dobrou fotografii nemusíme jezdit do exotických zemí, svědčí tento snímek od Máchova jezera. Dobře zvolené popředí snímku, kontrastní střední část a dramatický poměrně velký horizont, to vše podtrženo odlesky slunce ve vodní hladině vytváří harmonický a působivý celkový dojem.

Nakonec jsem si nechal dvě fotografie, které se mi líbí pro svoji jednoduchost a vysokou sdílnost.

Po 40 letech

Dva kamarádi se sešli po 40 letech. Nic mimořádného až na to, že drží v rukou svoji fotografii z mládí, na které jsou v téměř identickém postoji jako dnes. To opravdu není fotka do alba, to je, alespoň pro mne, určitá výpověď. Po odstranění rušivého prvku v pravé horní části snímku by to byla dobrá dokumentární fotografie.

Relax

Je to paráda, lehnout si na záda a číst si…, to se zpívá v jedné známé písničce. I tak si představujeme krásnou dovolenou. Po fotografické stránce dobře postavený snímek s ostrostí i neostrostí, deformací pomocí krátkého ohniska a uzavřením pomocí vertikálních linií v pravé části. U této fotografie hodnotím především nápad.

Více se mi do dnešního hodnocení opravdu nevejde. Těm na které se tentokrát nedostalo slibuji, že snad příště. Foťte a posílejte fotografie do zářijového tématu „Odrazy a zrcadlení“.

Milan Šusta

Pro vaši informaci, jak jste zpracovali minulá témata seriálu Okem profesionála