Články v sérii - Širokoúhlá astrofotografie

  • Širokoúhlá astrofotografie – 1.díl: Astrofotografie podle velikosti fotografovaného objektu

    V noci může být intenzita osvětlení až sto tisíc krát menší než ve dne (za slunného dne i více než 70 000 luxů, v noci za úplňku třeba jen 0,5 luxu). Výhodou fotoaparátu proti lidskému oku je, že dokáže akumulovat světlo mnoho hodin a pak to zobrazit. Při dlouhé expozici hvězdy v obloze se však začne projevovat pohyb otáčení Země. Čím menší je fotografovaný objekt, tím rychleji se vliv rotace Země projeví, neboť musíme použít objektiv s menším zorným úhlem. Také je jasné, že čím méně světla vesmírný objekt vyzařuje, tím je jeho fotografování obtížnější.

     9