Fotoaparát.cz

Fotografická soutěž FotoInstitut.cz - do 3.11. 2023

U příležitosti Setkání Fotografů vyhlašujeme soutěž Vašich nejlepších fotografií. Pošlete nám mailem svou fotografii na téma "Příroda", "Architektura" nebo "Portrét" ve formátu "jpg". Posílat můžete až do pátku 3.11. (včetně). Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v sobotu 25. listopadu přímo na festivalu Setkání Fotografů.

U příležitosti Setkání fotografů FotoInstitut.cz vyh­lašuje soutěž Vašich nejlepších fotografií. Pošlete nám na mail: fotoinstitutcz@sez­nam.cz svou fotografii na téma „Příroda“, „Architektura“ nebo „Portrét“ ve formátu „jpg“, kde delší strana má aspoň 3600px, ale velikost je max 15MB. Posílat můžete až do pátku 3.11. včet­ně.

Vyberte si dvě témata a pošlete na každé z nich jednu fotografii – přijímáme od každého soutěžícího maximálně 2 fotografie (z každé kategorie max jednu). Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v sobotu 25. listopadu přímo na festivalu Setkání fotografů. Vstup­né na akci mají výherci zdarma.

Pravidla soutěže

Soutěž je věnována amatérským fotografům a probíhá do 3.11. 2023 (včetně). Fotografie zaslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžící soupeří v předem vyhlášených kategoriích.

O vítězích jednotlivých kategorií, stejně jako o absolutním vítězi soutěže, rozhoduje odborná porota.

Ceny budou předávány v rámci vyhlášení vítězných fotografií na akci Setkání fotografů 25.11. 2023. Pokud nebude některý z vítězů osobně přítomen a nebude si moci svou cenu převzít během vyhlášení, bude možné si cenu po dobu jednoho kalendářního měsíce vyzvednout na adrese sídla společnosti FotoInstitut.cz. Po tomto termínu se cena vrátí do rukou dárce.

Soutěžící se může přihlásit nejvýše do dvou různých kategorií a v každé z nich může přihlásit do soutěže jednu fotografii.

Přihlášená fotografie musí být ve formátu .jpg o velikosti alespoň 3600 pixelů na delší straně fotografie, maximálně však do celkové velikosti souboru 15 MB.

Soutěžní fotografii lze do soutěže přihlásit tak, že soutěžící zašle fotografii e-mailem na adresu fotoinstitutcz@sez­nam.cz v uvedeném časovém rozmezí. Přihlašovací e-mail musí obsahovat náležitosti, bez kterých nemůže být fotografie do soutěže zařazena:

Fotografie nesmí obsahovat prvky násilí nebo pornografie.

Pořadatel si vyhrazuje právo, nevhodnou fotografii do soutěže nezařadit nebo některou z cen neudělit.

Pravidla soutěže umožňují získání několika cen napříč kategoriemi nebo kombinací ceny ze soutěžní kategorie a ceny za nejlepší fotografii pro absolutního vítěze.

Ceny nemohou být děleny, vítěz samostatné kategorie je tedy vždy jen jeden. V každé kategorii budou uděleny 3 ceny. Hlavní cena je jen jedna a získá ji absolutní vítěz.