Fotoaparát.cz

Kompletní pravidla 3. Pražského FotoMaratonu - 27. 6.

3. Pražský FotoMaraton je již za dveřmi - tuto sobotu 27. června.
Přečtěte si kompletní pravidla - letos jsme například zrušili multiexpozice.
Registrujte se již nyní pro slevu 50Kč na startovném.

Přinášíme Vám kompletní pravidla 3. Pražského FotoMaratonu – sobota 27. 6. 2015

FotoMaraton je celosvětově oblíbená fotografická soutěž pro širokou veřejnost. Úkolem soutěžících je nafotit za 5 hodin 6 témat vyhlášených při startu v zadaném pořadí. Fotografie se nesmí ani upravovat, ani dodatečně seřazovat.

Start je v Centru FotoŠkoda (Vodičkova 37, Praha 1) a cíl v KC Zahrada (Malenická 2 Praha 4).

Průběh soutěže:

Start (Centrum FotoŠkoda, Vodičkova 37, Praha 1)
10:30 – 12:30 Registrace účastníků
10:30 – 17:30 Průběh soutěže (max. 5 hod. / 1 soutěžící)

Cíl (KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4)
15:30 – 17:30 Odevzdávání soutěžních fotografií
19:00 – 20:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

Doprovodný program Přednášky:
16:00 – 17:00 Andrej Macenauer: Cestovatelská fotografie
17:00 – 18:00 Tomki Němec: Reportážní fotografie

Kompletní pravidla:

POZOR změna! Letos nejsou povolené multiexpozice.
Soutěže Pražský FotoMaraton se může zúčastnit každý uživatel digitálního fotoaparátu, který se zaregistruje osobně v den konání akce. Startovné je 100 Kč, po předchozí online registraci (zde), je startovné 50 Kč.
Pražský FotoMaraton začíná v 10:30, ale registrace účastníků a jejich start probíhají až do 12:30. Každý účastník má 5 hodin na splnění zadání a obdrží registrační číslo s časem, do kterého musí snímky odevzdat. Snímky odevzdané po tomto čase nebudou uznány.
Soutěžních témat je celkem 6 (šest). Soutěžící je může nafotit pouze na území hlavního města Prahy. Jejich zadání obdrží písemně spolu s pokyny a pravidly soutěže na místě startu.
Soutěžící musí disponovat vlastní paměťovou kartou.
Jako první snímek vyfotí soutěžící své registrační číslo (je povinný, ale není soutěžní).
Soutěžní fotografie se přijímají pouze ve formátu JPG.
Je nutné, aby soutěžní fotografie byly pořízeny ve stejném pořadí, jako jsou zadána témata (nelze témata fotit na přeskáčku).
Od každého tématu se odevzdává pouze jedna soutěžní fotografie (během soutěže lze pořídit na každé téma více fotografií, ale odevzdat na každé téma je možné pouze jednu – zbývající je nutné z karty smazat).
Při odevzdávání dat musí počet snímků a jejich pořadí odpovídat zadání = 6 fotografií (plus jeden snímek s registračním číslem). Na odevzdané kartě nesmí být jiné fotografie/videa než soutěžní.
Soutěžní fotografie nesmí být vybírány ani upraveny na počítači či jiném zařízení (tj. smí být vybírány (nikoli nepovoleně upravovány) pouze na fotoaparátu až do konečného předání).
Úpravy fotografií ve fotoaparátu se musí omezit na takové, které lze nastavit na přístroji před vyfotografováním snímku: např. jas, kontrast, vyvážení bílé, černobílý režim, umělecké fitry, pokud je fotoaparát podporuje. O tom, zda je úprava přípustná, si vyhrazuje právo rozhodnout pořadatel.
Výsledky soutěže a jména výherců budou veřejně vyhlášeny již ten samý den v KC Zahrada, Praha. Cenu obdrží vítězové na prvních 10 místech, navíc bude udělena ceny poroty.
Ceny budou slavnostně předány v den konání soutěže.
V případě nepřítomnosti vítěze, bude cena k dispozici ještě po dobu 1 měsíce na adrese pořadatele: FotoInstitut.cz, Na Čihadle 33, Praha 6 (e-mail: fotoinstitut@fo­toaparat.cz, tel: 224 310 822).
Vítězné série budou umístěny na webových stránkách www.fotoaparat.cz, vystaveny v MiniGalerii Centrum FotoŠkoda a na Facebooku.
Série fotografií jednotlivých účastníků budou hodnoceny šestičlennou porotou složenou z odborníků.
Hodnotícím kritériem je: 1) vystižení tématu, 2) nápaditost, originalita,
  1. technické zpracování. Fotografie se hodnotí každá zvlášť,
přihlíží se i k celé sérii.
Soutěžící, který nesplní libovolné z pravidel soutěže, bude ze soutěže vyřazen. Rozhodnutí pořadatele o vyřazení fotografie/sou­těžícího ze soutěže je konečné a není proti němu možné žádné odvolání.

Registrace na 3. Pražský FotoMaraton zde

Generálním partnerem akce je společnost Nikon