Zpracování tématu: "Detail"

Vážení kolegové, fotografové. Dovolte mi, abych úvodem podotkl, že jste mi tentokrát udělali velikou radost. A to nejen množstvím fotografií, které jsem obdržel, ale také jejich kvalitou. Mohu bez jakékoliv nadsázky říci, že toto téma vám sedlo, že detaily se opravdu podařily.

Vážení kolegové, fotografové,
dovolte mi, abych úvodem podotkl, že jste mi tentokrát udělali velikou radost. A to nejen množstvím fotografií, které jsem obdržel, ale také jejich kvalitou. Mohu bez jakékoliv nadsázky říci, že toto téma vám sedlo,že detaily se opravdu podařily.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii „Semínka“ získala Jitka Matyášová.
Fotografie do tématu na listopad 2011 „Barvy podzimu“ můžete posílat do konce měsíce.

Proč vlastně fotografovat detail? Detailním snímkem většinou ukážeme divákovi to, čeho si při běžném prohlížení určité věci, či sledování nějaké události, ani nevšimne. Více specifikujeme nebo objasníme to, co na fotografii chceme ukázat. To je jeden z důvodů. Další a také velice důležitou charakteristikou detailu je možnost precizně informovat o specifických vlastnostech fotografované rekvizity. Pouze velký detail nám může ukázat strukturu, materiál, jemné barevné odstíny nebo defekty. Při těchto obou variantách nám rekvizita nebo časový výsek události stále zůstávají zcela čitelné a dobře identifikovatelné. Detailním záběrem, a to hlavně velikým detailem, často až makrofotografií, dosáhneme také toho, že fotografovaný předmět již ztrácí svoji identitu. Stává se prostředkem pro vznik nové reality. Ta vznikla pomocí specifických fotografických prostředků a s původní má pramálo společného. Vznikla vlastně zcela abstraktní fotografie.

Podle těchto tří kategorií jsem se snažil vaše fotografie rozdělit. Nutno ještě říci, že jako u každé činnosti, tak i v této, můžeme tvořit dobře nebo špatně. Fotografie se mohou a také nemusí líbit. Začnu fotografií, kterou zařazuji mezi dílka málo zdařilá, až téměř nepovedená.

Detail

Takto to dopadá, máme-li na malém jevišti více herců než je únosné. V tomto případě bylo v zorném poli fotopřístroje mnoho rekvizit a autor nebyl schopen vybrat a zdůraznit jenom ty důležité. Přemíra jednotlivých stavebních prvků uvádí diváka v dokonalý zmatek, neví na co se má soustředit a snímek je zcela nesrozumitelný. Opravdu méně znamená více.

Zcela opačná je tato fotografie s názvem „Berla“.

Berla

Minimalistické řešení obrazu, na němž se podílí pouze dva prvky. Lidská tvář a detail berly. Pro diváka je vše zcela přehledné a jasné. Kompozičně zcela správně umístěný hlavní prvek do zlatého řezu a tvář pouze v náznaku působí pro lidské oko dobře. Je trochu škoda, že autor zůstal pouze u informace a nesnažil se o výtvarnější projev.

To se podařilo na snímku s názvem „Tenisová“, který je mimořádně zdařilý a byl po dlouhou dobu mým favoritem na nejvyšší ocenění.

Tenisová

Opět použití minimálního počtu prvků a jejich rozestavění na plochu fotografie hovoří o vkusu a vyzrálosti autorky. Tenisová sít jakoby vyplňuje celou plochu obrazu a optickou neostrostí naznačený hráč záměr celkově doplňuje. Perfektní práci s hloubkou ostrosti ještě doplňuje dobrá barevná kompozice s využitím doplňkových barev, v tomto případě zelené a červené.

Další zdařilá fotografie ukazuje nejen to, čeho si při běžném pohledu nevšimneme a také to, jak určitá událost vypadá. Mohla vzniknout pouze s notnou dávkou snahy o zachycení rozhodujícího momentu. Zachytit rozhodující okamžik děje je snem všech fotografů zabývajících se tzv. živou fotografií, tedy reportáží, dokumentem a momentkou. Na snímku „Mls“ se to zdařilo.

Mls

Celkem úsměvný snímek, ale také poučný a názorný. K dosažení ještě lepšího efektu bych se přimlouval za větší detail, na kterém by zmizely z obrazu rušivé části stromů v horní části fotografie. Také posunutí zvířete mimo střed záběru by fotografii určitě prospělo.

Velmi bohatě zastoupena byla skupina fotografií, které ukazovaly různé druhy materiálů, povrchů a také různé stupně jejich devastace. Právě tady má detailní záběr své opodstatnění a nechá vyniknout tvaru, struktuře a barvě. Dva velice podobné snímky, kde autoři použili k vytvoření fotografie zkorodovaný kov.

,
Koroze Závora

Je to poměrně vděčné téma pro snímky vyjadřující struktury a barevné kontrasty. Na první fotografii je dobře použita světlejší diagonální linie pro větší prostorovost. Také barevný kontrast jinak celkem nudnou fotografii ozvláštní. Dost násilně a nelogicky působí na takovémto detailu živý hmyz. Jsem na rozpacích, o čem vlastně ta fotografie je, zdali o korozi, či o hmyzu. Snímek „Závora“ působí celkově klidněji, což je dáno přísnou centrální kompozicí a jemnými barevnými přechody. Přesto to uměle přidané jehličí působí opět jako něco zbytečného.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • rulisa
    rulisa
    11.11.2011 21:27

    Forte je pro mě vítěz. Jen v té fotce je na rozdíl od ostatních to 'něco navíc'.
    A izolátory zase vloženy sem i do soutěže.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram