PhotoHint 10: Vyvážení bílé a barevná teplota

V minulém PhotoHintu jsme se věnovali charakteru světla. Dnes se podíváme na barevnou teplotu. Přesná definice zní: "Světlo určité barevné teploty má barvu tepelného záření vydávané absolutně černým tělesem, zahřátým na tuto teplotu." To vám v praxi moc nepomůže, proto několik praktických informací.

4. Kalibrace na uživatelskou barevnou teplotu

Barevná teplota se dá přesně změřit speciálním přístrojem – kolorimetrem. Je však poměrně drahý a nepraktický. Kalibrací podle zadaného vzoru se dá barevná teplota v digitálním fotoaparátu zjistit a nastavit výrazně jednoduššími způsoby. Stačí sebou nosit bílý nebo šedý (barevně neutrální) matný papír, který v konkrétní světelné situaci ofotografujeme tak, aby vyplnil pokud možno celou plochu záběru. Následně z menu fotoaparátu vyvoláme uživatelské nastavení vyvážení bílé a k analýze jako referenční fotoaparátu zadáme právě nafotografovaný snímek. Ze všech možností je tato jednoznačně nejpřesnější. A z těch nejpřesnějších nejjednodušší. Má ale i své limity. Vzhledem k tomu, že barevně neutrální plochu pro měření obvykle umísťujete do vzdálenosti půl metru od fotoaparátu, barevná teplota v místě měření nemusí být totožná s fotografovaným objektem, který je vzdálen třeba kilometr (místo kde je fotoaparát je pod mrakem a fotografovaná krajina je osvětlená sluncem). A může nastat i situace, kdy se fotoaparát nachází v místě, ve kterém je úplná tma. Třeba umělým světlem osvětlená budova fotografovaná z místa neosvětleného. Problémy a nepřesnosti mohou vzniknout i u záběrů v protisvětle.

Pokud při měření použijete 18 % šedou kalibrovanou tabulku, budete moci kromě vyvážení bílé stanovit i přesnou expoziční hodnotu. Samozřejmě výše zmíněné limity rozdílu mezi místem měření a místem snímání fotografie (včetně protisvětla) budou platit i pro tuto hodnotu.

5. Dodatečně ze souboru RAW

Pokud při fotografování nemáte dostatek času nebo možností pro přesné stanovení barevné teploty, je praktické fotografovat do formátu RAW. Musíte ale mít dostatek místa na paměťové kartě, protože soubory RAW jsou datově objemnější než JPG. A taky času na zpracování, protože vyvážení bílé se budete muset věnovat při „vyvolání“ v počítači.

Za klíčový předpoklad přesné volby barevné teploty se dá považovat také přesná kalibrace monitoru. Ale i individuální rozlišovací schopnost zraku, protože nejpřesněji barevnou teplotu stanovíte vlastním zrakem.

Samozřejmě v každém RAW konvertoru máte možnost si zvolit barevnou teplotu podle předvoleb. O mnoho přesnější bude ale provést první část procesu popsaného u předešlé varianty – nafotografování barevně neutrální plochy. Každý RAW konvertor totiž disponuje tlačítkem (obvykle s piktogramem kapátka), po jehož zvolení a kliknutí do barevně neutrální plochy dojde k přesnému vyvážení barevné teploty. Samozřejmě limity pro praktické použití uvedené v předešlé volbě platí i pro tento způsob.

Možnost barevně vyvážit snímek pokud máte v obraze barevně neutrální plochu je možné v každém editoru i ze souboru JPG. Toto vyvážení ale proběhne už jen mezi jednotlivými kanály RGB a nemění teplotu chromatičnosti v Kelvinech.

vyvážení bílé z RAW v počítači

Atypické případy

I když barevná teplota východu a západu slunce je kolem 3500 Kelvinů, málokdo v této situaci barevnou teplotu vyvažuje, protože fotografovaná scéna by ztratila svojí typickou barevnou atmosféru. Zde je barevný posun obvykle žádoucí. U ilustrativní fotografie vyváženo na 6500 K.

V interiérech se velice často setkáváme s mícháním zdrojů světel různé barevné teploty na jedné fotografii. Obvykle to je objekt osvětlený umělým světlem a část prostoru osvětlená z okna denním světlem. Nebo ještě častěji objekt osvětlený bleskem v interiéru jinak osvětleném umělým zdrojem – častá to situace u fotografií oficialit.

míchání světel různé barevné teploty

Ve všech těchto situací fotografii barevně vyvažujeme podle hlavního prvku v obraze. Vždy se ale snažíme vyhýbat situaci, kdy na hlavní objekt dopadá světlo jedné barevné teploty zleva a odlišné zprava. Tato kombinace, zvláště u portrétů, působí velice špatně.

V praxi se můžete setkat také se zdroji, které nemají kompletní barevné spektrum. V takovém případě se vám nemůže podařit fotografii plnohodnotně barevně vyvážit. Nejčastěji jsou to některá světla pouličního osvětlení. Zdroje s nekompletním spektrem se občas používají jako speciální efektové světlo. Například UV lampa na ilustraci.

UV zářivka

Úkol 10. – Barevná teplota světla:

Využijte informací z tohoto PhotoHintu a pošlete nám svou fotografii, na které využijete dvě různé barevné teploty světla.

Fotografie na téma „Barevná teplota světla“ můžete posílat do 30.11.2010, 24:00 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Maximální počet fotografií: 2
Technické parametry: max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Hodnotí: autor tohoto PhotoHintu
Můžete doplnit také váš komentář (jak a čím jste fotografii pořídili, váš záměr, …)

Do konce října můžete stále posílat snímky k 9. PhotoHintu na téma „Charakter světla“.

Těšíme se na vaše snímky!

V seriálu PhotoHintů již vyšlo:

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
 • MV-foto
  MV-foto
  18.10.2010 15:19

  Někdy v rychlosti používám metodu 2b...
  Vyfotím v daném místě jeden snímek.
  Snažím se, aby se tam vyskytovala bílá.
  Potom jdu do menu vyvážení bílé a přecvakávám mezi jednotlivými předvolbami.
  A nakonec použiji tu, která se mi zdá nejvíce odpovídající reálu.
  Je to rychlé a funguje to s celkem dobrým výsledkem.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Přehledně: Nejlepší zrcadlovky
Přehledně: Nejlepší zrcadlovky

Ne­pře­berné množ­ství růz­ných mo­delů di­gi­tál­ních zr­ca­dlo­vek na­jdeme na čes­kém trhu, na­víc s často ne­pří­liš pře­hled­ným zna­če­ním. Po­tom se vý­robci ne­mo­hou di­vit, když zá­kaz­ník nemá po­nětí, jaká DSLR je pro něj ide­ální. Proto při­chá­zíme s pře­hle­dem, který při­nese světlo a po­může Vám s vý­bě­rem zr­ca­dlovky. Člá­nek je v říjnu 2021 ak­tu­a­li­zo­ván.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram