Milan Blšťák" „Příběhy (ne)obyčejné makrofotografie“

Dnes Vám představím další knihu z nakladatelství Zoner PRESS. Má název „Příběhy (ne)obyčejné makrofotografie“ a jejím autorem je profesionální fotograf Milan Blšťák. Pojďme se na chvíli ponořit do nádherného světa, který, ač je všude kolem nás, zůstává pro mnohé neznámý.

Kniha Příběhy (ne)obyčejné makrofotografie vyšla v nakladatelství Zoner PRESS v nové ediční řadě Encyklopedie grafika a fotografie. Na 144 stranách můžete shlédnout 120 fotografií profesionálního fotografa Milana Blšťáka, jenž propadl kouzlu tajemného a krásného světa makrofotografie. Kniha je osobní výpovědí člověka, který se rozhodl tuto krásu představit široké fotografické (a nejen jí) veřejnosti.

Publikace představuje autorovu tvorbu od roku 1997, fotografie ze čtyř výstavních kolekcí MAKRO I – IV a část nové kolekce MAKRO V. Jak autor sám v úvodu knihy uvádí – kniha není učebnicí, ale je vyprávěním. Vyprávěním o objevování (i sebe sama), o zachycení právě objeveného a mnohdy rychle pomíjivého světa, o hledání i nalézání techniky i filozofie focení miniaturního světa a jeho křehké rovnováhy.

Milan Blšťák fotografuje přírodní motivy, které bychom mohli nalézt všude kolem nás, mít jeho oči a dar vidět. Fantastický a mnohokrát i fantaskní svět vody ve všech skupenstvích, nicotných kvítků i úžasných pavučin se před námi objeví teprve ve chvíli, kdy otevřeme autorovu knihu. Budeme překvapeni, kolik tvarů a barev příroda má.

Autor publikace nenahlíží na makrofotografii jako na prostředek dokumentace titěrného světa. Každá z uvedených fotografií je zároveň někdy kratším, někdy delším výletem do světa abstrakce. V knize tedy nenaleznete atraktivní snímky „z očí do očí“ hlavy vážky nebo jiného hmyzu. Zato v ní spatříte Batmana, Ledového kraba, Titanik, Bitevní galéru, Diamantový přívěsek nebo Sputnik. Stačí, když zkusíte pohlédnout na snímky autorovýma očima. A možná dokonce objevíte další, dosud ukryté předměty a světy.

Kniha je členěna do osmi ohlédnutí, nesmíme zapomenout na úvodní slovo profesora Vojtěchovského a šesti „Něco…“, což jsou krátké stati například o autorovi samotném, o technice nebo o rituálech spojené s fotografováním. Osm ohlédnutí je jakýmsi otevřením fotografova nitra a my záhy pochopíme, jak složité je zachytit to, co můžeme v knize obdivovat a kolik úskalí a někdy i odříkání každá fotografie stojí.

Každá fotografie otištěná v knize má svůj příběh. Můžeme se pokusit jej vyprávět sami anebo si přečíst autorova slova. Jak jsem již napsal, kniha rozhodně není učebnicí, je ale velmi hlubokou studnou plnou inspirace. Nenaučí Vás jaké expoziční hodnoty pro ten který motiv použít, jaký objektiv nasadit či jaký film založit. Tato kniha, odvažuji se napsat, Vám může poskytnout mnohem více – otevřít oči!

Doporučuji publikaci všem, kterým nevadí vstávat před východem slunce, ležet hodiny ve sněhu nebo hledat vhodný úhel pohledu plížením se v rosou pokryté louce. A doporučuji knihu i těm, kteří se prostě chtějí jen těšit pohledem na krásné snímky, kterých je tato kniha vrchovatě plná.

Pro dotvoření Vaší představy o knize zde uvádím názvy kapitol a v článku několik ukázek z knihy.

Ohlédnutí první – Hledání nového světa a objevení sama sebe
Ohlédnutí druhé – Hledání fyzikálních zákonů a kouzlo výjimek
Ohlédnutí třetí – Hledání motivů a umění dívat se kolem sebe
Ohlédnutí čtvrté – Hledání filosofie focení a vnitřního klidu
Ohlédnutí páté – Hledání krásy a barev
Ohlédnutí šesté – Hledání extrémů a učení se o sobě
Ohlédnutí sedmé – Hledání hranic a kouzlo jejich překračování
Ohlédnutí osmé – Hledání příběhů a umění vyprávět

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram