Jaký papír pro domácí tisk fotografií?

Článek obsahuje základní informace nutné k výběru papírů pro tisk barevných a černobílých fotografií na inkoustových tiskárnách. Ukazuje možnosti, které nabízí správná volba fotopapíru jak pro kvalitní fotorealistický tisk rodinných a upomínkových snímků, tak i pro nejnáročnější fotografy k realizaci jejich tvůrčích záměrů. Problematika je ilustrována několika příklady tisků fotografií na fotopapírech Hewlett-Packard a tiskárně HP Photosmart 8450. Článek je určen pro čtenáře, kteří uvažují nebo začínají s domácím tiskem fotografií.

Úvod

Fotograf, který si pořídil inkoustovou tiskárnu s přívlastkem fotografická a vytisknul svoje první fotografie, může být buďto nadšen s kvalitou výsledků, pokud měl štěstí a vybral papír vyhovující charakteru fotografie a jeho záměru, nebo může být značně rozčarován.

Konečná fotografie v papírové podobě vzniká řadou za sebou následujících kroků, z nichž každý má vliv na konečný výsledek. Je samozřejmé, že kvalitní tisk získáme pouze z dobré digitální fotografie. Tu nahrajeme do počítače, pokud ji chceme ještě dále upravit ve Photoshopu nebo přímo do tiskárny, kde k úpravě použijeme „zadrátovaný“ editační program. Nevhodná úprava může pokazit výsledek. Vysokou kvalitu tisku získáme pouze na fototiskárně s vysokým rozlišením (malá velikost nastřikované kapky inkoustu) a s co nejvyšším počtem inkoustů. V současnosti vysoký standard znamená šest až osm inkoustů. Do tiskárny je pak třeba vložit správně zvolený fotografický papír, který je kompatibilní se zvolenými inkousty a způsobem, kterým tiskárna nanáší inkoust. Každý z těchto kroků může být oním příslovečným úzkým hrdlem, které může pokazit celé naše snažení. Tento text chce pomoci s výběrem fotopapírů pro tisk fotografií, jak se mají používat k dosažení kvalitních tisků. Článek je založen na praktických zkouškách s papíry Hewlett-Packard v tiskárně HP Photosmart 8450.

Základní druhy papíru pro inkoustové tiskárny

Ve fototiskárnách se mohou použít tyto druhy papíru:

  • obyčejný kancelářský papír
  • kvalitní papír určený pro inkoustový tisk
  • fotografický papír pro inkoustový tisk

I když v principu můžeme tisknout na jakýkoliv papír, doporučuji dodržovat pokyny výrobce k používání druhu papíru na konkrétním zařízení vzhledem k možnému poškození hlavy nebo posuvného mechanismu papíru.

Pro technicky orientovanější shrnu základní vlastnosti papíru (ostatní je mohou přeskočit), které určují kvalitu tisku jsou:

  • opacita
  • světlost
  • gramáž
  • textura

Opacita ( poměr světla dopadajícího na papír ku světlu, které papírem projde )je mírou neprůhlednosti papíru. Čím je papír neprůhlednější, tím lépe. Příliš průhledný papír vadí při prohlížení – např. prosvítá stůl, na kterém papír leží, nebo může být vidět tisk na druhé straně papíru. Pro praktické účely se vyjadřuje v jednotkách od 1 (zcela průhledný materiál) do 100 (zcela neprůhledný). Fotografické papíry mají takto vyjádřenou opacitu mezi 94 a 97.

Světlost se vyjadřuje v jednotkách od 1 do 100, přičemž 100 je nejsvětlejší papír. Fotografické papíry mají hodnotu 90, obyčejné cca 80. Čím je tato hodnota vyšší, tím budou čistší barvy na fotografii.

Gramáž je váha jednoho metru čtverečního papíru, kvalitní fotografické papíry jsou silnější a těžší než obyčejné kancelářské papíry. Pro papíry vhodné k tisku fotografií se hodnoty pohybují od 90 do 280 g/m2. U tiskáren se obvykle uvádí maximální gramáž, se kterou může tiskárna pracovat.

Textura papíru může být hrubá nebo hladká. Vyrábějí se i specielní papíry pro kreativní fotografy – např. papír se texturou malířského plátna atd. Konečně povrchová úprava může být lesklá různého stupně nebo matná.

Fotografické papíry si zpravidla nechávají výrobci tiskáren vyrábět na míru pro svoje tiskárny. Jim konkuruje řada alternativních výrobců a distributorů, jejichž papíry jsou zpravidla levnější než originální či doporučované. Chceme-li zůstat na bezpečné straně z hlediska kvality, je vhodné zejména v začátcích používat papíry spolu s inkousty doporučovanými výrobci tiskárny. Ti mají k dispozici rozsáhlé testovací laboratoře, ve kterých se testují jak kvalita tisku, tak i jejich trvanlivost pomocí náročných vlastních metodik i metodik standardizovaných – např. respektovaný Wilhelm Imaging Research, Inc.

Blednutí fotografie je způsobeno vlivem některých látek obsažených ve vzduchu ( např. velmi agresivní je ozon), vyšší teplotou a světlem (především škodí ultrafialová složka). Trvanlivost tisku, kterou je nutno posuzovat v souvislosti s použitým inkoustem, se zvýší, pokud fotografii zalaminujeme nebo je uložena v rámečku se sklem. Papíry s různou texturou a povrchovou úpravou mají jinou schopnost absorbovat (schopnost pojmout), která ovlivňuje stabilitu barev tisku. (Obvykle platí, že savější papíry (matné povrchy) mají větší stabilitu na světle než lesklé papíry, kde inkoust proniká většinou méně do hloubky).

Líbil se vám článek?

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (10)

Tisknout článek

Tip na článek

Jakou zvolit závěrku
Jakou zvolit závěrku

Me­cha­nická, elek­tro­nická, zá­věrka s před-sklo­pe­nou přední opo­nou a no­vinka: glo­bální zá­věrka ( Sony A9iii). Bez­zr­ca­dlovky dnes ob­vykle na­bí­zejí tři volby. Žádná není uni­ver­zální na všechno. V článku jsem se po­ku­sil shr­nout vý­hody a ne­vý­hody jed­not­li­vých zá­vě­rek pro různé fo­to­gra­fické si­tu­ace.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram