Fotografování v jaderné elektrárně Temelín

V době odstávky jednoho z bloků jaderné elektrárny v Temelíně mi bylo letos v červenci umožněno při krátké návštěvě fotografovat práce u jaderného reaktoru a v sekundárním okruhu u turbíny. Ve srovnání s obřími stroji jaderné elektrárny v Temelíně vypadají lidé jako malí skřítci. Fotografoval jsem se zrcadlovkou Canon 5DSR a širokoúhlým objektivem Canon 11-24mm f/4. Další v článku.

Jaderná elektrárna v Temelíně má dva bloky. Vždy se jedná o pár reaktorového bloku a sekundární části, ve které se energie páry, vznikající ve výměníku sekundární části parogenerátoru, topeném vodou z reaktoru, převádí na elektrickou energii pomocí turbíny a generátoru. Jaderná elektrárna v Temelíně je vidět z dálky, například i z vrcholu nejvyšší hory Šumavy Boubína (když nepočítáme Plechý na hranici s Rakouskem).

Letos v lednu jsem fotografoval JET se stínem Boubína chvíli po západu Slunce. V té chvíli jsem netušil, že v červenci budu fotografovat v srdci elektrárny.

Jaderná elektrárna Temelín se stínem Boubína

Cesta do srdce elektrárny, k reaktoru, vede přes množství nejrůznějších kontrol. Ty začaly již měsíc před tím, než jsem se do elektrárny dostal, prostřednictvím formulářů. Jaderná elektrárna ve skutečnosti není objekt zcela uzavřený veřejnosti. Do jistých částí elektrárny je možno nakouknout i veřejnosti. Na exkurzi zde byl i Petr Koritina, dlouholetý technický redaktor FotoAparatu.cz, který je profesorem fyziky.

Měl jsem to štěstí, že mi byl umožněn s doprovodem přístup i do části pro obecnou veřejnost nedostupnou, do kontrolovaného pásma primární části. Veškeré oblečení, obuv i třeba osobní dozimetr návštěvníkům zajistí elektrárna. Musíte si dát pozor, aby vám nikde nic neupadlo, neboť by to mohlo v případě vniku cizího předmětu do technologie způsobit velké problémy. Na to jsou zde velmi citliví. Doprovod pracovníka elektrárny je samozřejmostí. Fotografoval jsem v minulosti v řadě průmyslových podniků při různých odstávkách. Tady byl pořádek lepší než v potravinářských podnicích a to i v době odstávky, kdy je v areálu JE Temelín několikanásobně více lidí, díky externím firmám.

Při vstupu do obestavby kolem ochranné budovy kolem reaktoru (kontejnmentu)

Pracovníci při kontrole kontejneru na použité palivové soubory


Reaktorový sál


Panorama strojovny v JE Temelín. Dole v ose je vidět odstrojený vysokotlaký díl turbíny na nějž navazují 3 nízkotlaké díly, následované generátorem proudu a budičem. Vlevo dole jsou vidět obnažená potrubí.

I zde probíhala intenzivně odstávka tak, aby se vše připravilo na plný zimní provoz. JE Temelín je pro českou energetiku klíčové zařízení.

Pod horní částí statoru nízkotlakého dílu turbíny (fotografoval Václav Hanus)


U rotoru nízkotlakého dílu turbíny (Fotografoval Václav Hanus)


Údržbové a revizní práce na turbíně v JE Temelín I


Údržbové a revizní práce na turbíně v JE Temelín II

Hodně mne potěšilo, že naprostou většinu klíčových strojních zařízení, snad s výjimkou hlavního cirkulačního čerpadla, vyrobily pro Temelín československé strojírenské firmy.

Impozantní svou délkou jsou v JE Temelín i četné kryté chodby.

A samozřejmě i obrovské chladící věže, které všichni známe i při pohledech třeba ze Šumavy.

Chladící věže z prostoru areálu JET

Ty jsem fotografoval i v lednu z Boubína po západu Slunce. Byl silný mráz a nad obzorem byl již dobře patrný stín Země tzv. Venušin oblouk.

Děkujeme tiskovému mluvčímu JE Temelín panu Ing. Marku Svitákovi, za možnost fotografovat uvnitř jaderné elektrárny v Temelíně. V zimě se na JE Temelín zase budu dívat jen z dálky z vrcholu Boubína.      

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Full-frame formát
Full-frame formát

Full-frame fo­to­a­pa­ráty jsou v sou­čas­nosti do­stup­nější, než kdy dříve a téměř všichni vý­robci ně­jaké ve svém port­fo­liu mají. Má dnes smysl po­u­ží­vat něco ji­ného, nebo je zkrátka full-frame krá­lem fo­to­tech­niky a pře­mýš­let nad men­šími či vět­šími sen­zory už ztra­tilo pro vět­šinu fo­to­grafů cenu? A proč se tomu vlastně říká „full-frame“? Zjis­títe v článku.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram