Naučná stezka Járy Cimrmana

Zveme vás do málo navštěvovaného kouta přírody v blízkosti moravské metropole. Desetikilometrová naučná stezka byla pojmenována podle fiktivní postavy neznámého génia Járy Cimrmana. Na trase je několik zastávek s informačními tabulemi, na kterých, kromě konkrétního popisu místa jsou i ukázky z dramatických děl této osobnosti. A tak vás cestou provází hra na vědomou mystifikaci a intelektuální humor Járy Cimrmana.

Výchozí bod v obci Osiky

Jako tip na nejen fotografický výlet jsem pro vás vybral velmi hezký a navíc málo frekventovaný kout přírody v blízkosti moravské metropole. Lokalita, na které se naučná stezka nachází, je v blízkosti městečka Lomnice, necelých 10 km od Tišnova – větší železniční stanice na trati Brno – Havlíčkův Brod – Praha. V těchto končinách je zajímavá nejen samotná naučná stezka, ale je tu i mnoho dalších velmi atraktivních zajímavostí a památek. Většina je navíc prudce fotogenická. Úvodem se zmíním o spojení do výchozích bodů trasy, která je vhodná jak pro motoristy, tak především pro klasické pěší cestovatele zvyklé se přepravovat hlavně vlakem a autobusem. Oficiálním výchozím bodem stezky je sice právě samotné městečko Lomnice, ale já vás nasměruji na druhý konec, do vesničky Osiky, odkud je cesta mnohem pohodlnější a to z velmi prozaického důvodu – je to totiž prakticky pořád z kopce. Do Osik se dostanete jednoduše – z Brna (v sobotu a v neděli – 7,00 hod a 12,00 hod) vlakem do Tišnova, kde na tyto dva spoje ihned navazuje autobus (staví přímo před vlakovým nádražím). Doporučuji rozhodně dřívější spoj a to hlavně pro ty, kteří si chtějí cestu vychutnat a cestou i v klidu fotit. Pro ty, kteří přijedou autem je nejlepší zajet do Lomnice, kde se dá přímo na náměstí parkovat a na cestě do Osik tudy projíždí zmíněný autobus. Po absolvování stezky skončíte zase zpět u auta. Jinak je celá trasa velmi pohodová a nenáročná. Absolvují ji určitě bez problémů i děti nebo starší lidé, případně i lenochodi nezvyklí se příliš pohybovat. Celková délka mnou popisované trasy je cca 10 km, z čehož je naprostá většina z kopce nebo po rovině. Je to dáno tím, že výchozí obec Osiky je těsně pod vrcholem hřebene, po kterém sejdeme do Lomnice. I když půjdete hodně volným tempem, tak vám chůze zabere max. 3 hodiny. No a pokud je to na někoho zase málo, tak se dá trasa klidně prodloužit o dalších cca 10 km hezkou krajinou, po které dojdete přímo k vlaku. Buď údolím z kopce do Tišnova nebo přes kopec do Doubravníku. Na cestu doporučuji mapu KČT č. 85 – Okolí Brna Svratecko nebo originální mapu Naučná stezka Járy Cimrmana, kterou vydal v roce 2000 Klub přátel Járy Cimrmana v Brně.

Takže začínáme. Po vystoupení z autobusu v Osikách se vydáme na nevzhledný horní konec obce kde budeme dále stoupat po asfaltce, která spíše připomíná polňačku, směrem na Křeptov. Cestou projdeme kolem polorozpadlého stavení s nápisem “Snack Bar“ a vodárenského objektu. Po velmi krátkém stoupání se dostaneme na kraj lesa, odkud bývá za dobrého počasí docela slušný výhled. V sezóně se v tomto lese dá najít neuvěřitelné množství hub a protože sem prakticky nikdo nechodí, tak se zde vyskytují i vzácnější a méně obvyklé druhy hub například hřib nachovýtrusný.
Asfaltka nás dále vede lesem přes hřeben a po chvilce dojdeme na křižovatku (cca 1,5 km od obce) kde odbočíme doleva. Je tady uprostřed křižovatky skupinka tří smrků a zde se napojíme na žlutou turistickou značku, která dále pokračuje od asfaltové cesty již jen jako lesní cesta – i když kvalitativní rozdíl v povrchu je minimální. Po této cestě dojdeme po rovině (cca 1,5 km od rozcestí) k Sýkořské myslivně, kde začíná – respektive končí samotná stezka.

Sýkořská myslivna s "plostikou"Járy Cimrmana (začátek stezky) Detail "Plostiky"
Vysílač na vrcholku Sýkoře (701,7m.n.m.)

Samotná myslivna není na vrcholu Sýkoře, ale pokud máte chuť můžete si na něj vyšlápnout. Není to daleko jen cca 500 m po cestě dále do kopce. Na samotném vrcholku stojí obří betonová věž, která za minulého režimu sloužila armádě. Dnes jsou zde rozhlasové vysílače a antény mobilních operátorů. Celý objekt je bohužel bez stálé osádky, je obehnán plotem a přísně střežen kamerovým systémem a poplašným zařízením. Je to opravdu velká škoda, protože z vrcholku vysílače je vskutku fantastický výhled. Dostal jsem se tam jednou zcela náhodou s kamarádem, který dělá servis antén mobilních operátorů. Bohužel jsem tehdy s sebou neměl fotoaparát a tak nemám ani jediný snímek.

Cvičební náčiní zvané "Zábradla" a plahočina č.8 s informacemi Myslivna
Ukázka textu na plahočině

Nyní se ale vraťme k samotné stezce. Jak jsem již řekl, tak ji půjdeme od konce, tedy od Sýkořské myslivny. Toto místo se jinak také nazývá “Pohlaví Járy Cimrmana“ – asi od slova hlava, protože se zde dále nachází “plostika“ Velkého Mistra (viz snímky č.2 a 3) a model vynálezu sportovního náčiní. Jsou to tzv. Cimrmanova bradla, tedy původně zábradla. Ta měla několik funkcí a všechny jsou podrobně vysvětleny na vedle stojící informační tabuli. Těchto tabulí je na stezce několik – na každém zastavení jedna a najdeme na nich úryvky z divadelních her, texty písní nebo jiné humorné texty. Tyto zastávky na stezce se nazývají plahočiny a je jich celkem 8 a jejich názvy jsou (v pořadí od 1 do 8 tedy směrem z Lomnice na Sýkořskou myslivnu):

  1. Nohy Járy Cimrmana – na náměstí v Lomnici (nadmořská výška
400 m.n.m.) 2) Plahočina č.1 (nadmořská výška 420 m.n.m.)
Další plahočiny jsou pojmenovány na počest Cimrmanova pětitaktního motoru, který zde na svých cestách vynalezl: 3) Sání (nadmořská výška 560 m.n.m.) 4) Komprese 5)Výbuch (nadmořská výška 600 m.n.m.) 6) Výfuk (nadmořská výška 620 m.n.m.) 7) Odpočinek A poslední je tedy u Sýkořské myslivny : 8) Pohlaví Járy Cimrmana – mistrova plostika (nadmořská výška 650 m.n.m.) Plastika na náměstí v Lomnici

Dále tedy pokračujeme k plahočině č.7 po žluté turistické značce. Lesní cesta nás povede mírně z kopce a po chvíli vyjdeme z lesa na holé místo s celkem hezkým výhledem. Dále cesta pokračuje mezi poli. Míjíme obec Synalov a směřujeme stále více z kopce kolem bazénu a plahočiny č.6 až k silnici. Tu jen přejdeme a pokračujeme dále z kopce k plahočině č.5. Tu míjíme a pokračujeme stále rovně dolů k nedaleké další plahočině č.4 a směrem k Lomnici, na kterou je odtud hezký výhled. Pokud vyjdeme od kraje lesa na louku, tak přímo pod sebou vidíme zámek a kostel v Lomnici. Je tu ideální místo na snímek města, ale bohužel ve většině ročních období je to v protisvětle. Stezka vede dále pořád z kopce a po oddělení od lesa přicházíme k plahočině č.3, která je již mezi poli těsně před zemědělským družstvem. Tím projdeme až k místu, kde se stezka napojuje na silnici. Zde je další plahočina č.2. Po silnici již po chvíli pohodlně dojdeme kolem nového židovského hřbitova až na náměstí. Tam stezka končí poslední tabulí a plastikou “Mistrovy nohy“.

Mapa stezky a okolí Lomnice

Zde na konci plahočení můžete navštívit místní restauraci, kde docela obstojně vaří a počkat tady na autobus, který jezdí zpět do Tišnova k vlaku. Pokud by vám ale cesta připadla krátká tak je zde několik dalších zajímavostí – zámek, starý židovský hřbitov (velmi fotogenický a zajímavý), hezké náměstí s kostelem a radnicí. A pokud by i to bylo málo tak můžete pokračovat pěšky jižně až do Tišnova přes Šerkovice a Lomničku nebo se vydat na západ přes kopec na vlak do Prudké nebo Doubravníku.

Profil stezky a souřadnice GPS

Obě doplňkové trasy jsou také velmi pohodové a vedou klidnou krajinou. Pouze cesta do Doubravníku je trošku náročnější, protože je delší a ze začátku do prudkého kopce. Odměnou jsou ale další hezké výhledy a hezčí a členitější cesta.
Nakonec přikládám též podélný profil celé trasy a souřadnice GPS, které vypracoval Klub přátel Járy Cimrmana v Brně, a který je též součástí zmíněné mapy. Všimněte si, že konec stezky je na “Pohlaví Járy Cimrmana“ a výstup na samotný vrchol Sýkoře je uveden již jen jako “z pilnosti“. :o))))

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Nový profesionální teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a nový firmware k E-M1X
Nový profesionální teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a nový firmware k E-M1X

Olym­pus před­sta­vil nový su­per te­le­ob­jek­tiv M.Zu­iko Di­gi­tal ED 150–400mm F4.5 TC1.25× IS PRO vhodný zejména pro fo­to­grafy wil­d­life a sportů. Tento ob­jek­tiv je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným 1,25× te­le­kon­ver­to­rem a 5osým sta­bi­li­zá­to­rem ob­razu. K dis­po­zici bude i s vo­li­tel­ným te­le­kon­ver­to­rem M.Zu­iko Di­gi­tal 2× MC-20. Zá­ro­veň <a href=„https:/­/www.olym­pu­sob­chod.cz/“ tar­get=„_blank“>Olym­pus uvádí i nový fir­m­ware k fo­to­a­pa­rátu E-M1X s re­ži­mem na sle­do­vání a za­ost­řo­vání ptáků a vý­stu­pem RAW vi­dea.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram