Jak se stát členem APF a jeho výhody

 • 28.12.2021
 • PR

Do 31.12.2021 máte příležitost poslat přihlášku do APF. Jste profesionální fotograf a chcete být součástí komunity profesionálů a odborníků, kteří něco znamenají v české fotografii? Ucházejte se o členství v Asociaci profesionálních fotografů ČR! Více v článku.

Co svým členům APF nabízí:

 • Zastupování při vyjednávání se zástupci Státní správy nejen v otázkách podpory oboru i umělců
 • Zprostředkování právního poradenství zejména v souvislosti s autorský právem
 • Vzdělávání skrze odborné semináře a workshopy
 • Kurátorsky vedené výstavní projekty a možnosti prezentace své tvorby
 • Prezentace na fotofestivalech doma i v zahraničí
 • Propojení s evropskými profesionály skrze FEP
 • Možnost ucházet se o Certifikát kvality evropského profesionálního fotografa
 • Zapojení do domácích i mezinárodních soutěží profesionálů
 • Členská legitimace Press Photo opravňující k zlevněnému či bezplatnému vstupu do některých galerií, muzejí apod.
 • Prezentace a inzerce na webu a sociálních sítích APF
 • Informace o dění ve sféře kultury, fototechniky, legislativních úprav týkajících se oboru atd.
 • Podíl na organizování a volbě prestižní Osobnosti české fotografie
 • Slevy na fototechniku a fotomateriálů u vybraných prodejců

Podmínky pro členství v APF a přijímací řízení naleznete zde

Své přihlášky přes výše uvedený přihlašovací systém a při splnění všech uvedených podmínek, posílejte nejpozději do 31.12. 202

   

Líbil se vám článek?

Tisknout článek

Tip na článek

Přehledně: Nejlepší zrcadlovky
Přehledně: Nejlepší zrcadlovky

Ne­pře­berné množ­ství růz­ných mo­delů di­gi­tál­ních zr­ca­dlo­vek na­jdeme na čes­kém trhu, na­víc s často ne­pří­liš pře­hled­ným zna­če­ním. Po­tom se vý­robci ne­mo­hou di­vit, když zá­kaz­ník nemá po­nětí, jaká DSLR je pro něj ide­ální. Proto při­chá­zíme s pře­hle­dem, který při­nese světlo a po­může Vám s vý­bě­rem zr­ca­dlovky. Člá­nek je v říjnu 2021 ak­tu­a­li­zo­ván.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram