Škola světla Jana Pohribného: Kombinované světlo. Zhodnocení.

Přinášíme zhodnocení tématu "Kombinované světlo" ze seriálu Škola světla Jana Pohribného, MQEP. Tentokrát se zhodnocení týká zadání z již 15. dílu Školy světla. Za úkol bylo: „Použijte kombinaci příručního blesku a delší expozice k vyjádření exprese a zároveň i zdů­raznění ústředního námětu snímku, tak jak bylo popsáno v závěrečné části tohoto 15. dílu Školy světla.“

To, co nabízí využití příručního blesku v kombinaci např. s ambientním denním světlem nebo třeba pouličním světlem, je zajímavá škála možností, jak fotografiím dát dynamiku, větší prostor, akcentovat některé náměty – vytvářet tak světelné dominanty apod. Mnohé jsem z toho popsal v mém 15. dílu Školy světla „Kombinované světlo“, pokusil jsem se dát pár příkladů. Leč…

No nebudu chodit kolem horké kaše: do soutěže se “zatoulala” nejen zcela klasická krajina nebo typické protisvětlo s využitím siluety, ale nikoliv již třeba prosvětlení této siluety příruč. bleskem, jak je zaslal pedro29, ale také zátiší, takřka reklamního charakteru od Eribuba, kde je evidentně použito jediné hlavní světlo v kombinaci s doplňkovým (odraz od odrazné desky, stěny?). Při čemž asi autor nepoužil příruční blesk, ani nějakou dynamiku pohybu. Na druhou stranu je potřeba ocenit práci se šerosvitem, směrovaným světlem i zajímavou kompozici u Flakonu od parfému.


pedro29: Myjava

Eribub: Flakon od parfému


Soňa Šerá: Moje zátiší

Formu zátiší s nápaditě vrženými stíny nebo odrazem v zrcadle či asi kovovém plechu zvolila i Soňa Šerá. Moje zátiší má příjemnou světelnou stavbu a nápad s reflexem v mírně prohnutém plechu (snad od staré leštičky na fotografie) dodává snímku prostor a pocit, že těch sklenic je tam mnohem více. Ano, světlo zde je kombinované, zespodu i z boku, ale zadání znělo trochu jinak. Zejména dynamika, kterou dodáme snímku pohybem objektu nebo kamery, v kombibaci s krátkým zábleskem příručního blesku, tu zkrátka chybí…


Mirek Kajzar: Galaxie rock

Práce s přiblesknutím je patrná již na snímku Mirka Kajzara Galaxie rock, ale opět autor nevyužil potenciál dynamiky pohybu baskytaristy, který by při delší expozici mohl být částečně máznutý, ale díky přiblesknutí by zůstaly některé partie ostré, čitelné.


Dpryl: Večerní slackline

Dpryl a jeho večerní slackli­ne již tyto atributy naznačeny má, vnímáme zejména pohyb ruky i máznuté pozadí, přesto jsou díky příručnímu blesku detaily těla ostré. Snad fotografie resp. pozadí mohlo být trochu tmavší, aby to odpovídalo i názvu…


Alda 78: Kendama master

Alda 78 opět zvolil statickou formu kombinovaného světla, byť docela nápaditě kombinuje ambientní světlo poničeného kostela a světla bočních (předpokládám) blesků, které osadil barevným filtrem, a které zvýrazňují konturu portrétovaného K mastera. Opět však se míjí se zadáním.


hnujblikArt


hnujblikArt

Jednoznačně nejblíže k dynamice mají fotografie autora hnujbli­kArt, kde nápaditým a netradičním způsobem vytváří dynamiku kombinací záblesku, kterým osvětluje model a následnou rotací kamery v ose objektivu. Zejména mne oslovila první fotografie „dívky v lese“ (autor nedává svým foto název), ale také i ta závěrečná: „dívky na schodišti“, které působí, jakoby modelka byla vtahována do nějakého víru, maelströmu, tak, jako černé díry pohlcují okolní hmotu.

Jan Pohribný, MQEP

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Full-frame formát
Full-frame formát

Full-frame fo­to­a­pa­ráty jsou v sou­čas­nosti do­stup­nější, než kdy dříve a téměř všichni vý­robci ně­jaké ve svém port­fo­liu mají. Má dnes smysl po­u­ží­vat něco ji­ného, nebo je zkrátka full-frame krá­lem fo­to­tech­niky a pře­mýš­let nad men­šími či vět­šími sen­zory už ztra­tilo pro vět­šinu fo­to­grafů cenu? A proč se tomu vlastně říká „full-frame“? Zjis­títe v článku.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram