PRAVIDLA SOUTĚŽE NA INSTAGRAMU

V článku uvádíme kompletní pravidla soutěže na Instagramu. V době 16.5. – 3.6.2019 probíhá na Instagramu @fotoaparat.cz soutěž o nový monitor Eizo, který bude na trh uveden na začátku června.

Soutěžní výzva:

Soutěž! Při příležitosti dalšího ročníku FotoMaratonu vám přinášíme novou soutěž.

Ve hře je nejnovější monitor Eizo a 10 registrací na FotoMaraton 2019. Jak se zapojit do soutěže? Přidejte na svůj profil fotku na téma „Příroda kolem nás“ a označte na ní @fotoaparat.cz, přidejte hashtag #fotomaraton2019 a dejte follow @fotoa­parat.cz. Soutěžit můžete do 3.6.2019, šťastného výherce ohlásíme 4.6.2019

Úplná pravidla najdete v bio.

Trvání soutěže: 16.5. – 3.6.2019, vyhlášení: 4.6.2019

1. Do soutěže může účastník přihlásit fotografie do 16.5.2019 do 3.6.2019, 23:59. Fotka musí být nahraná na Instagram v období 16.5. – 3.6.2019.

2. Nasdílejte na svůj profil fotku na téma „Příroda kolem nás“ a označte na ní @fotoaparat.cz, přidejte hashtag #fotomaraton2019 a dejte follow @fotoa­parat.cz.

3. Dne 4.6.2019 vybereme 10 výherců. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.

4. Soutěží se celkem o jeden nejnovější monitor Eizo a deset vstupenek na FotoMaraton, který se koná 8.6.2019.

5. Výherci budou o svých výhrách informováni 4.6.2019 pod soutěžním přís­pěvkem v komentářích na Instagramu. Dále obdrží soukromou zprávu na jejich Instagramovém profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s prů­během doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

6. Předání hlavní výhry (monitoru Eizo) proběhne na FotoMaratonu 2019 při příležitosti slavnostního vyhlášení výherců FotoMaratonu 2019. Výsledky bu­dou rovněž zveřejněny na Instagramu a v článku na webových stránkách www.fotoaparat.cz.

7. Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie (platí v případě podezření z odcizení fotografie).

8. V soutěži může každý soutěžící získat pouze jednu cenu; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění. První umístěný získává v rámci jedné výhry monitor a registraci na FotoMaraton.

9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výherce si musí cenu převzít/vyzvednout osobně nebo vyslat pověřenou osobu. Ceny neposíláme poštou. Pokud by vítěz nedorazil na předání cen, pak bude cena uložena do 10.6.2019 na adrese Na Čihadle 33, Praha 6. Vstupenky budeme posílat e-mailem. Pokud si výherce výhru nevyzvedne do uvedeného termínu, výhra propadne pořadateli.

11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního přís­pěvku na profilu Instagramu s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti Photohint.com, s.r.o. IČ: 26487896 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:o k za­sílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marke­tingových aktivit pořadatele, o k u­žití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

12. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních ma­teriálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

V Praze dne 16.5.2019

Autor průvodní fotografie: Daniel Řeřicha „Magické ráno u jezera“

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Posviťte si na to aneb co zmůže i jedna lampa. Škola světla Jana Pohribného MQEP 9. díl
Posviťte si na to aneb co zmůže i jedna lampa. Škola světla Jana Pohribného MQEP 9. díl

De­vátý díl ob­lí­bené „Školy světla od Mi­s­tra Jana Po­hrib­ného“ se vě­nuje umě­lému světlu. Do­zvíte se, jak pra­co­vat s umě­lým svět­lem, jaké jsou jeho druhy a jak je uplat­nit a kom­bi­no­vat. Vy­svět­líme si tyto typy osvět­lení: *Hlavní světlo *Do­plň­kové světlo *Pro­tisvětlo *Světlo na po­zadí *Am­bi­entní světlo *Efek­tové světlo.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a marketingovým účelům soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace