Zoner Photo Studio X: Úpravy fotografií v modulu EDITOR

Zoner Photo Studio X je český program na úpravu fotografií, který bývá pravidelně aktualizován. Na rozdíl od předešlých verzí tohoto programu dnes můžeme využít i jeho grafické funkce, jako je třeba práce s vrstvami. V rozhovoru s Pavlem Kristiánem se budeme zabývat jeho nejnovější knihou "Zoner Photo Studio X: Úpravy fotografií v modulu EDITOR".

Pavel Kristián dlouhou dobu působil jako šéfredaktor knižního vydavatelství Zoner Press. Ve svých publikacích se nejčastěji zabývá tématy týkající se úpravy fotografií, můžeme tak od něj již znát publikace jako například Zoner Photo Studio 17 a spoustu dalších knih provázejících čtenáře předešlými verzemi programu Zoner. V tomto rozhovoru se budeme zabývat nejnovější knihou pana Kristiána, tedy Zoner Photo Studio X: Úpravy fotografií v modulu EDITOR.

Napsal jste knihu Zoner Photo Studio X: Úpravy fotografií v modulu EDITOR, mohl byste ji čtenářům představit?

K populární a oblíbené aplikaci Zoner Photo Studio X vyšlo několik příruček, ale – pokud je mi známo – všechny jsou napsány tak, aby jejich čtenář získal nějakou představu o celé aplikaci. ZPS X je v současné době rozsáhlý balík obsahující téměř vše, co může běžný fotograf k práci s fotografiemi potřebovat. Najde zde nástroje pro stažení snímků z fotoaparátu nebo čtečky karet do počítače, případně i pro skenování nebo získání obrázků snímáním obrazovky monitoru a dalšími způsoby. Také na­bízí i velmi silné nástroje pro organizaci snímků na počítači a externích úložištích, umožňuje správu souborů, práci s informacemi, ale také nejrůznější možnosti publikování nebo sdílení. A samozřejmě dovoluje snímky upravovat. Uživatelé mohou využívat modul Vyvolat, který dovolí provádět úpravy snímků „fotografickým“ způsobem: upravovat expozici, barevnost, doostřovat, upravovat sílu šumu atd., ale také retušovat za pomoci řady sofistikovaných nástrojů. 

Jinou možnost práce se snímky nabízí modul Editor, který odpovídá spíše charakteru práce grafika. Dovoluje totiž pracovat na vrstvách, kombinovat je vzájemně dohromady, používat masky a výběry a řadu jiných, skutečně spíše grafických postupů. Kniha, kterou jsem napsal, se věnuje pouze úpravám v modulu Editor, nezabývá se ani správou snímků, ani jejich sdílením, ani žádnou jinou oblastí použití ZPS X – celá, více než 260stránková kniha, je věnována modulu Editor a práci v něm.

Je vaše kniha vhodná i pro úplné začátečníky nebo byste ji spíše doporučil těm, kteří se chtějí v úpravě fotografií už jen zdokonalit?

Knihu jsem psal s ohledem na všechny skupiny uživatelů. Začínající uživatelé zde najdou základy práce v prostředí modulu Editor a popis jeho uživatelského rozhraní i popis možností, jak si je nastavit a uspořádat. V knize jsou popsány snad všechny nástroje, filtry i efekty včetně vysvětlení jejich parametrů a je ukázáno, k čemu a jak je možné je použít. 

Vedle těchto jednoduchých a základních informací jsou ale v knize i komplexní ukázky práce na několika snímcích od začátku až po závěrečné úpravy. S ohledem na začátečníky je kniha organizována do kapitol s jasným významem, např. Zesvětlit, Ztmavit a Upravit kontrast apod. Některé části ale mohou být pro úplné začátečníky poněkud méně stravitelné a bude potřeba se k nim vracet. 

Sám jste lektorem kurzů týkajících se úpravy fotografií, myslíte si, že taková publikace dokáže plnohodnotně nahradit kurz?

To je problém. Jsou lidé, kteří raději postupují podle knihy, a jiní, kteří chtějí vše vidět a potřebují mít možnost zeptat se. To je také důvod k tomu, že v knize odkazuji na výukové a návodné videokurzy, které podrobně a v detailu, případně i v různých variantách zobrazují to, co v knize je popsáno třeba jen velmi stručně. 

Stejně tak by ale bylo možné se zeptat, zda kurz může plně nahradit knihu – oba způsoby mají svoje výhody i nevýhody. Ke knize se mohu kdykoli vrátit, kurz bych musel absolvovat několikrát. Kniha poskytuje mnohem více informací za daleko příznivější cenu a je dostupná kdykoli a kdekoli. 

Velkou nevýhodou kurzů bývá nesourodá úroveň účastníků: ti pokročilejší jsou často zdržováni a jiní třeba tempu kurzu nemusejí stačit. Myslím, že své místo mají všechny přístupy: knihy, živé kurzy i videokurzy. Každý si tak může vybrat to, co mu vyhovuje a co je pro něj dostupné finančně i časově.

V knize můžeme najít i kapitolu na téma „Problémy při úpravách“. Jaké jsou podle vás nejčastější komplikace anebo přímo chyby při editaci?

Asi nejběžnější chybou jsou přehnané úpravy. Lidé se často dají strhnout a jejich obrázky bývají přesycené, příliš kontrastní, s viditelnými stopami po úpravách (např. typické lemy kolem kontrastních hran). Jiným běžným problémem je známá věta: Já to potom upravím na počítači. 

V knize několikrát zdůrazňuji, že základem pro úpravy by měla být co nejlepší fotografie. Celou řadu nedostatků by bylo možné upravit už při fotografování – zejména, pokud výsledným formátem fotografování je JPG. Tady si myslím, že role živých kurzů na téma „Jak dobře fotografovat“ je daleko zásadnější než v případě úprav. 

Zoner Photo Studio X nabízí svým uživatelům poměrně nově i práci s vrstvami a i vy se jim samozřejmě ve své knize věnujete. Co u těchto úprav podle vás dělá lidem největší potíže?

Vrstvy, jejich prolínání, masky a práce s výběry představují samozřejmě problém. Je potřeba při úpravách myslet poněkud jinak. Na druhou stranu to, že vrstvy a masky dovolují vracet se v úpravách zpět, modifikovat to, co již bylo provedeno, zase práci zjednodušuje. 

Je potřeba věci správně pochopit a dobře se je naučit. Práci grafika se nikdo nenaučí za hodinu a někdo to nemusí pochopit třeba vůbec. Ale již na začátku jsem říkal, že pro úpravy ve fotografickém smyslu je vhodný modul Vyvolat. V něm je postup úprav velmi jednoduchý a přímočarý. A předběhnu otázku: na obdobné podrobné publikaci věnované modulu Vyvolat Zoner Photo Studia X jsem již začal pracovat.

Čeho se bude nová kniha o modulu Vyvolat týkat?

Již jsem zmínil, že tento modul je určen pro úpravy, které jsou spíše „fotografického rázu“ – úpravy expozice a barevnosti, doostření, potlačení šumu, srovnání snímku atd. včetně základních možností retušování. Jestliže v předchozích verzích Zoner Photo Studia byl základním nástrojem pro úpravy modul Editor a současný modul Vyvolat (dříve RAW) se používal skutečně pro konverzi a základní úpravu formátu RAW, dnes je zřejmý přesun úprav právě směrem k modulu Vyvolat. 

Odpovídá to konečně i použití jiných dvou významných aplikací: použiji-li pouze zkrácené označení, tak Lightroom je komplexní program pro správu a úpravu snímků určený speciálně fotografům a Photoshop je především nástrojem pro grafiky. V této připravované publikaci by mělo přibýt více komplexních postupů, ale také poznámky k řešení některých problémů již při fotografování.

Kromě obvyklých úprav v právě vydané knize o modulu Editor najdeme i kapitoly, které se týkají různých zásuvných modulů. S jakými konkrétně v knize pracujete a proč byste je považoval jako nezbytnou součást jejího obsahu?

V knize přímo uvádím ukázky použití snad nejznámější sady zásuvných modulů, která je známa jako Nik Collection. Sám tuto sadu aplikací (a řadu jiných) používám (ve spolupráci nejen se ZPS X ale i jinými programy) a je dobře, že i uživatelé Zoner Photo Studia X mají možnost tyto skvělé prográmky používat.

Vaše kniha je o programu, který se do budoucna bude neustále aktualizovat. Počítáte s tím, jak ji takové aktualizace ovlivní, popř. plánujete obsah nějak aktualizovat i vy?

Předpokládám, že zásadních změn v dohledné době nebude zase tolik. S některými úpravami, typicky s nějakou změnou rozhraní, se čtenáři snad dokážou vypořádat. V případě větších změn je samozřejmě možné vydat upravený dotisk – vše je otázkou zájmu čtenářů. Výhodou v mém případě jsou videokurzy, které je možné aktualizovat takřka okamžitě, jakmile se změny objeví.

Trendy v úpravě fotografií se poměrně často mění, sledujete je a co si o nich myslíte?

Po pravdě řečeno, nevím, co je současným trendem. Pokud jde o záplavu nejrůznější „rychloefektů“, nemohu říci, že by se mi líbily, ale jsou prostě módní věci a je zbytečné proti módě něco namítat. 

Jiná věc jsou automatická vylepšení, která dělají některá úložiště. V řadě případů mohou být tyto automaticky prováděné zásahy vhodné: vytažení obličeje, rozmáznutí a utlumení pozadí atd., atd. Ty mohou v řadě případů snímkům pomoci. To ale spíše mohl vyřešit již fotograf, pokud by byl pečlivější a znal dobře svoje fotografické řemeslo.

Jiným problémem je to, že žádná aplikace – i kdyby byla sebechytřejší – nemůže vědět, co já jako autor chci se snímkem udělat a jak. Třeba to chci upravit úplně jinak, než si ona umělá fotografická inteligence představuje.

Co je podle vás dobrým předpokladem ke správně upravené fotografii?

Dobrá zdrojová fotografie, vědět, co chci udělat, a především – umět to udělat. Je určitě možné vzít jakýkoli snímek, protáhnout ho několika efekty a dosáhnout čehosi podivného, co možná okouzlí řadu diváků. Je ale otázkou, zda by si všichni chtěli takový portrét nebo krajinu pověsit zarámované doma na zeď. Bez plánu, co budu chtít upravovat a jak, hrozí nebezpečí, že se cestou ztratím a výsledek bude spíše náhodný než zamýšlený. 

Na téma úpravy jste napsal už více knih, liší se tato od těch předešlých?

Tato publikace se od předchozích liší především v tom, že to není kompletní průvodce aplikací Zoner Photo Studio X. Popravdě řečeno, ani ty předchozí nepopisovaly vše, co příslušné verze ZPS uměly. Příliš jsem se např. nezabýval videem nebo tvorbou tehdy populárních fotogalerií; vždy jsem do knih vybral to, o čem jsem předpokládal nebo si z kontaktů s uživateli potvrdil, že čtenáře bude nejvíc zajímat. 

Tato nová publikace se ale zaměřuje jen a pouze na to, co přímo souvisí s prací se snímky v modulu Editor. Pokud by měla vzniknout skutečně kniha zabývající se celým ZPS X, jednalo by se o snad 1000 stránek a asi by to ani tak nebylo kompletní. 

Moje kniha je pouze o modulu Editor, ale ani 264 stran nestačilo v tomto případě na to, aby tam bylo skutečně všechno – někomu bude chybět třeba popis některých efektů (jako jsou třeba Olejomalba, Kresba tužkou a některé další), někdo by chtěl podrobněji jiné části nebo třeba více ukázek kompletních postupů. Ale jak jsem již zmínil: některé věci jsou přidány nebo podrobněji popsány v doplňujících videokurzech. 

Knihu můžete koupit od Zoner Press zde.

Pokud vás zajímá ZPS X více nebo byste chtěli prolistovat novou knihou, přijďte na Setkání fotografů 24. listopadu do KC Zahrada v Praze (registrace pro slevu zde), kde bude mít svůj stánek Zoner i Zoner Press. Pokud máte zájem o další články, případně videa od Pavla Kristiána, můžete navštívit jeho webové stránky www.pakpak.cz.

     

Líbil se vám článek?

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

David Weinhauer - fotograf aktů
David Weinhauer - fotograf aktů

Da­vid Weinhauer je br­něn­ský fo­to­graf aktů, známý pře­de­vším svou in­stagra­mo­vou sé­rií por­trétů „Sprosté kafe“. Něj­čas­těji fotí s ama­tér­skými kli­ent­kami. Ně­které z nich chtějí fotky pro sebe, ji­ným po­má­hají v psy­cho­te­ra­pii. Na­jdou se i ta­kové, které za fo­cení ne­chtějí za­pla­tit a vy­u­ží­vají k tomu různé tak­tiky.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

FotoAparát.cz - Instagram

Tento web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a marketingovým účelům soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace