Téma "Barevná dominanta" - hodnocení Okem profesionála květen 2017

V květnovém tématu "Barevná dominanta" jste se s námi podělili o 92 fotografií. Fotografie hodnotil profesionální fotograf MgA. Jan Pohribný, QEP (www.pohribny.cz) - v článku přinášíme galerii vybraných snímků s jeho komentáři. Vítězný získává cenu od Centrum FotoŠkoda. Podívejte se, jak bylo toto téma zpracováno.

Než přistoupíme k hodnocení květnového tématu, chtěli bychom připomenout, že červnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Portrét ve fragmentech světla". Vložit můžete fotografie zde na webu do galerie až do 30. června 2017, 23:59. Téma hodnotí profesionální fotografka Lenka Hatašová. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda.

Barevná dominanta

Je mnoho způsobů, jak přitáhnout pozornost diváka k ústřednímu námětu vaší fotografie. A většina fotografií je založena na nějaké dominantě – podobně jako u filmu, divadla je to hlavní role, podpořena rolemi vedlejšími a celkovým rámcem scény. Dominantní (hlavní) roli ve fotografii často akcentujeme pomocí kompozice, světla, ostrosti, ale také pomocí barvy. Barva vnáší do fotografie emoce, symboly, prostor, ale může být i rušivým prvkem, který dokonce odvádí pozornost od toho, co jste chtěli sdělit.

Takové fotografií zde naštěstí nejsou, ačkoliv v několika případech by možná fotografie v černobílém provedení vyzněly srozumitelněji. Mnoho fotografií v této soutěži čerpá z námětů v přírodě, zejména barevných květin na převážně barevně kontrastním pozadí je v soutěži více. Jako příklad vybírám červenou růži před zelenými listy, která samozřejmě hraje dominantní roli díky lokální ostrosti, kompozici takřka do zlatého řezu, ale nikoliv na základě dominantní barvy – tady je to účinek barev komplementárních, tedy vzájemně takřka protilehlých barev, které vytvářejí zajímavé napětí, které v tomto případě zesiluje působení červené (podpořené ještě světlostním kontrastem mezi světlou růží a tmavšími zelenými listy).

Jinde soutěžící zaměnili barevnou dominantu za barevnou harmonii (nejčastěji jsou to nenasycené barvy sousedící ve spektru vedle sebe) či dokonce za monochromatickou harmonii, kde je celý snímek sice v jedné barvě a jejích odstínech, ale dominanta na fotografii je víc tvarová, světelná, než v tom, že by zde upoutával nějaký výrazný barevný akcent. Viz např. velmi výtvarná abstraktní fotografie “oka” v zelené.

Barevnou dominantou nejsou zpravidla ani fotografie, kde pozadí nebo okolí ústředního námětu je tmavé či takřka černé. Proti tmavému pozadí vynikne téměř vše, co je světlejší a přitom třeba nebarevné – jde tedy převážně o světelnou dominantu.

Někteří fotografové přiřadili ústřední roli bílé – technicky vzato, jedná se o součet všech barev spektra, ale bílá se chová dominantně díky své světlosti. Dávejte si obzvláště pozor na přeexponovaná místa na fotografii, kde vznikne doslova bílá “díra” nebo více takových ploch. Ty se pak stávají dominantou obrazu a upoutávají často nežádoucí pozornost a odvádějí pozorovatele od skutečného námětu snímku.

Asi z předešlých řádek již tušíte, že barevná dominanta zpravidla nejlépe vyzní na málo barevném nebo takřka neutrálním pozadí, kde jí nekonkurují další výrazné barvy. Pak opravdu stačí jen drobná, ale sytější ploška barvy, aby atakovala pozornost a emoce diváka. Ano, sem patří všechna ta tradiční paraplíčka (kdysi oblíbené cvičení na přijímacích zkouškách na FAMU), která jsou ideálně v zasněžené, tj. světlešedé krajině. Patří sem i červený horkovzdušný balon nebo double deck z Londýna, ačkoliv zde jsou dominanty až zbytečně monumentální a ještě zdůrazněné centrální kompozicí. Ke klasickému příkladu dominance barvy patří bezesporu např. rybář na snímku Ranní rybolov, kde svou roli sehrála i oranžová barva vesty, která je barvou teplou, aktivní a barvou, která expanduje tj. přibližuje se.

Fotografie je ovšem průsečík řady subjektivních i objektivních hledisek, proto někoho i barvy a jejich role na snímku mohou iritovat, pro jiného znamenají zesílení nebo dokonce objevení skrytých pocitů a poselství, které třeba ani autor původně nezamýšlel. Hodnotím-li však fotografie v této soutěži, dívám se samozřejmě i na další neméně důležité vrstvy, které snímek sděluje nebo by měl sdělovat, jako je především nápad, kompozice, technické provedení atd. Proto jsem nakonec do svého výběru zařadil tyto tři snímky:

Fotografie Dobrodružství stojí na dominanci barvy i tvaru a je v ní nápaditě využito jak lokální ostrosti, tak zejména příměru vln a putování po “moři” literatury. Byla by hezkou ilustrací pro nějaké literární dílo či reklamou na knižní veletrh apod. Zkuste si představit, že by loďka byla jen černobílá – jistě pak doceníte význam barvy (opět ta aktivní, nepřehlédnutelná teplá barva) a jaký dává náboj výsledné fotografii.

Dlouho jsem váhal, zdali do svého výběru zařadit fotografii Zelené sako. Je to ale velmi zajímavý a vtipný příspěvek k tématu a ukázka silné role barvy. Sako resp. jeho fragment sice není ústředním námětem snímku, ale díky převážně černobílé škále celé fotografie je zelená opravdu nepřehlédnutelná a sako díky ní dostává významný part v této již tak komické scéně. Jak jsem však již upozornil v předešlých řádcích, opatrně s bílou -boty mažoretek jsou místy takřka bez kresby a bílá zde opravdu “svítí” a strhává příliš pozornost. Na správně exponované a prezentované fotografii by partie, které považujeme za “bílé”, měly mít i v nejvyšších jasech nepatrnou kresbu. Bílá bude de facto jako např. 3–5% černá. Pouze tam, kde je v záběru zdroj světla např. Slunce, žárovka atd. se připouští, že je absolutně bílá tj. drobné místo bez kresby…

Asi nejzajímavější fotografií i řešením zadaného úkolu je fotografie pana Gajdoše Hurá na drakiádu. Ta fotografie má nejen příběh, který ovšem, jako dobrá fotografie v sobě skrývá tajemství, které pro sebe objevuje každý divák sám. Má i velmi nápadité výtvarné řešení postavené na výrazném kontrastu, s využitím siluet a protisvětla. Siluety kráčejících dospělých tvoří nepřehlédnutelný rytmus, který ještě umocňuje ústřední motiv – malého chlapce s drakem. Jeho barva – žlutá, na kterou je náš zrak prakticky nejcitlivější, barva pozitivní, veselá, vybízející k aktivitě – je dokonalou dominantou snímku. Lehce modré pozadí nebe ještě zesiluje svou komplementární rolí účinky žluté. Je až obdivuhodné, že takto vytříbený výtvarný snímek byl pořízen reportážním stylem a ne složitým aranžováním. Svědčí to o citu pro situaci, ale i předvídání, kam se postavit, jak bude ovlivňovat situaci světlo a jaké taky zvolit ohnisko. A v neposlední řadě přemýšlet o roli, kterou vám na fotografii sehraje barva. Gratuluji.
 

MgA. Jan Pohribný, QEP
www.pohribny.cz

      

   

(všechny fotografie a jejich autory naleznete zde)

Vítězem květnového kola je tedy Bob Gajdoš s fotografií Hurá na drakiádu. Gratulujeme!

Připomínáme, že červnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Portrét ve fragmentech světla". Vložit můžete fotografie zde na webu do galerie až do 30. června 2017, 23:59. Hodnotí profesionální fotografka Lenka Hatašová. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda.

Jak jste zpracovali minulá témata seriálu „Okem profesionála“ naleznete na druhé straně: 

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • KIV
    KIV
    28.06.2017 10:04

    Ano, na vítěznou fotku jde jen říct "Super!", a na soutěž a její zpracování "Děkujeme!".

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jakou zvolit závěrku
Jakou zvolit závěrku

Me­cha­nická, elek­tro­nická, zá­věrka s před-sklo­pe­nou přední opo­nou a no­vinka: glo­bální zá­věrka ( Sony A9iii). Bez­zr­ca­dlovky dnes ob­vykle na­bí­zejí tři volby. Žádná není uni­ver­zální na všechno. V článku jsem se po­ku­sil shr­nout vý­hody a ne­vý­hody jed­not­li­vých zá­vě­rek pro různé fo­to­gra­fické si­tu­ace.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram