Okem profesionála - vyhodnocení listopadového tématu "Komunikace, rozhovor"

Listopadovým tématem seriálu Okem profesionála bylo "Komunikace, rozhovor". Vaše fotografie hodnotil profesionální fotograf Milan Šusta. Kterou vaši fotografii vybral jako vítěznou? Dozvíte se v článku.

Než přistoupíme k hodnocení listopadového tématu, chtěli bychom připomenout, že prosincovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Moje Vánoce“. Vložit můžete série fotografií zde na webu do galerie až do 31. prosince 2016, 23:59. Hodnotí profesionální fotograf Karel Cudlín. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda.

Vážení přátelé, fotografové.

Zpracování tématu „Komunikace, rozhovor“ by mělo být podobné, jako zpracování jakékoliv živé, dramatické fotografie, v tomto případě vytvoření „momentky“, tedy fotografie, která vyjadřuje nějaký neopakovatelný moment a situaci, aniž by fotografovaní o záměru fotografa věděli. Fotograf by měl pracovat nepozorovaně, v opačném případě by model začal buď předstírat činnost, a nebo odmítat jakoukoliv spolupráci.

Stejně jako při reportážní nebo dokumentární fotografii je hlavním předpokladem k úspěchu být co možno nejblíže, v centru dění a pochopitelně být pohotový. Dalším pravidlem při zobrazování lidí a jejich činnosti ve veřejně přístupných prostorech, jako jsou ulice, parky, obchody, různá shromáždění apod., je přímé zobrazení, tedy bez zbytečných úprav v editorech.

V mnoha případech, u fotografií, které jste zasílali, nebyl autor dost blízko, fotografoval z velké dálky, a tím vaše fotografie ztratila svůj hlavní význam, nebyla dost srozumitelná. Každý správný učitel reportážní a dokumentární fotografie řekne: jestliže jsi nebyl dostatečně blízko, tvoje fotografie nemohou být dobré.

(Foto 1) Toto je typická ukázka. V pravém horním rohu fotografie se odehrává něco, co by mělo být na snímku dominantní. Bohužel nejvíce diváka upoutá nápis „Zmrzlina vanilková“ a světlé židličky s částí stolu. To, proč byla fotografie vytvořena – a to měl být rozhovor – je zcela mimo hlavní pozornost, navíc ještě i mimo ostrost.

(Foto 2) Velice podobná je i tato ukázka. Hlavní prvek snímku, chlapci, snad při rozhovoru, jsou v poměru k celému obrazu velice malí, dominuje nic neříkající vodní plocha a nedefinovatelné pozadí. Fotografie spíše památeční, to čemu říkáme paměťový záznam, jehož význam je pouze pro autora.

Při zpracovávání tohoto tématu bylo důležité zachytit obličeje, tváře lidí.Při snaze zachytit emoce, výraz, komunikaci, nám pohled na záda nic neříká. Záda nekomunikují. Důležité je najít si správné místo, odkud chceme fotografovat, aby divák měl dojem, že je uvnitř dění, že je součástí komunikace.

(Foto 3) Převážně dominantní na této fotografie jsou záda. Veškerá komunikace je ztracena a divák vidí celkem nic neříkající situaci. Navíc kompozičně zcela nevyvážená fotografie, bez hlavního motivu, působí velice zmatečně.

(Foto 4) Další ukázka ne zcela dobře zvládnuté fotografie, kde jsou opět hlavním prvkem záda, zleva vstupuje do příběhu sice další figura, ale je necitlivě oříznuta i když na pravé straně snímku je zbytečně mnoho prázdného místa. Těžká, tmavá levá strana je zcela nevyvážena, pravá působí chaoticky a zmatečně.

Rozhovor a komunikace nutně nemusí být zcela mezi konkrétními aktéry, nemusí být naturalistická. I pouhým náznakem, za použití různých symbolů, vznikne dojem hluboké komunikace.

(Foto 5)  V prázdném kostele je pouze v první řadě osoba, která s pokorou v tichosti rozmlouvá s Bohem. Jde o určitý způsob zcela soukromého rozhovoru. Výtečný nápad, pouze zpracování není zcela povedené. Ve velikém členitém prostoru se lidský prvek téměř ztrácí, obrovská hmota kostelních lavic je příliš dominantní, fotograf si mohl najít jiné místo, snad více zprava, aby rozmlouvající osoba byla více nápadná.

Podobně, se symbolem, pracuje i tato fotografie (Foto 6). Pouze natažená ruka se sklenicí oznamuje ukončení dialogu, uzavření smlouvy, konec rozhovoru. Škoda, že na fotografii chybí i ruka druhého aktéra, což by dialog ještě více charakterizovalo.

Nyní ještě několik fotografií, které s našim tématem plně korespondují, jsou opravdu velice dobré a splňují všechny předpoklady pro prezentaci.

(Foto 7) Pracovní snímek z novinářského rozhovoru se známou osobností. Oběma aktérům je vidět do obličeje, prostředí kavárny, diktafon na stolku, tiskovina na stole, to vše ukazuje na pracovní atmosféru. Že jde opravdu o rozhovor je zřejmé z očního kontaktu obou aktérů. Dobře vyplněná plocha celého obrazu, bez prázdných míst a kvalitně zvládnuta expoziční problematika, jsou klady tohoto snímku.

Nejen správné místo odkud budeme fotografovat, úhel záběru, samozřejmá správná expozice, ale vystižení nejdůležitějšího okamžiku, jsou předpoklady ke správné momentce. Zakladatel moderní reportážní fotografie H. C. Bresson tvrdil, že zachycení správného okamžiku je v reportáži důležitější než kompozice a technická stránka fotografie. Na této fotografii (Foto 8) si všichni tři aktéři současně sahají do kapes. Je na divákovi, co si představuje, že vyndají. Peníze, navštívenky, a nebo dokonce zbraně? Je to nicméně ten správný okamžik, kdy autor zmačkl spoušť svého přístroje.

A ještě také trocha fotografického humoru. Hezká, působivá sportovní fotografie (Foto 9), která má kromě fotografických kvalit i další, líbivý podtext. Co si asi mohou v této situaci soupeři povídat, jaká tam může být komunikace? Pravděpodobně nic lichotivého, ale to záleží opět na divákovi, co v této situaci vidí. Jinak kvalitní sportovní fotografie, bez rušivých prvků, expozičně i kompozičně zcela v pořádku.

(Foto 10) Velice živá momentní fotografie zachycující rozhovor několika žen na ulici. Gesta rukou, oční kontakt, využití mobilních přístrojů jako rekvizit, dokonale ostré hlavní prvky a lehce zneostřené pozadí. Fotografie bez rušivých a zmatečních prvků. Autor či autorka byli dostatečně blízko akce, vystihli ten správný rozhodující okamžik, postavy v obraze správně zakomponovali.

Jako vítěznou fotografii jsem vybral tuto (Foto 11).

Papež František se při své návštěvě zdraví s věřícími. Živá, kvalitní fotografie, která splňuje všechny předpoklady nejen k dokonalé informaci, ale působí i emočně. Téměř klasická třetinová kompozice, kdy hlavní prvky snímku jsou umístěny do ohniska zlatého řezu, fotografie vyvážená tonálně i velikostí figur, správně zvolené pásmo ostrosti.

_____________­________________________­______________

Vítězem listopadového kola seriálu Okem profesionála se tak stává – a cenu od Centrum FotoŠkoda tak dostává: uživatel čumáč­ková s fotografií „Požehnání“!

Gratulujeme!

Připomínáme, že prosincovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Moje Vánoce“. Vložit můžete série fotografií zde na webu do galerie až do 31. prosince 2016, 23:59. Hodnotí profesionální fotograf Karel Cudlín. Vybraná fotografie získá odměnu od Centrum FotoŠkoda.

Jak jste zpracovali minulá témata seriálu „Okem profesionála“ naleznete na druhé straně:

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram