Knižní tip: Kreativní barva ve fotografii – Jan Pohribný

Kniha, kterou vám na dalších řádcích krátce představím, je úzce specializovaná, ale jinak než tomu bylo u knih, které byly zaměřeny žánrově. V této publikaci se dozvíte v podstatě vše, co vás může napadnout ve spojitosti s barvami ve fotografii. Spousta informací je obecného charakteru, tudíž je možné využít nové poznatky také v jiných odvětvích umělecké tvorby.

Autorem této publikace je Jan Pohribný, pokud je vám jeho jméno povědomé, je možné, že jste četli jednu z jeho knih. Například Kreativní světlo ve fotografii, považuji za velmi povedenou publikaci, která stojí za přečtení. Jan Pohribný je profesionálním fotografem, pedagogem a lektorem, nahlédnout do jeho tvorby můžete zde: http://www.pohribny.cz/

Když jsem si vybíral další knihu o fotografování, tato konkrétní mě hned zaujala a to z jednoduchého důvodu. Neuměl jsem si dost dobře představit, čím bude naplněna kniha, která se zabývá primárně barvami, a byl jsem zvědavý, co nového se dozvím o barvách ve fotografii. Kniha je rozdělena do šesti částí. V první části se seznámíme s barvami, tak jak je vnímá lidské oko. Úvodní kapitola je důležitá, abychom pochopili, jak je naše oko často nepřesné ve vnímání barev, pro úplné pochopení autor použil dokonce exkurz do hodiny biologie, stavbu lidského oka nemáte možnost vidět ve fotografických publikacích často. To mi přijde pro knihu poměrně příznačné – mám na mysli detailnost a šíří s jakou se autor na jednotlivá podtémata dívá. Nečekal jsem, že se dozvím, co to je Purkyňův jev a patrně mě to ani neposune dál v mé fotografické tvorbě, ale tento vyčerpávající pohled na dané téma zajistí, že i velmi pokročilý fotograf bude obohacen o často velmi zajímavé informace a dostane možnost se posunout dál.

Ale vraťme se k samotné publikaci, a to konkrétně ke druhé kapitole pod názvem Uvnitř duhy: Dozvíme se něco o teorii barev z pohledu barevné teploty a barevných prostorů. Líbí se mi, jak jsou barevné prostory popsány, díky příměrům je velmi dobře pochopitelné, proč mít v tomto ohledu jasno při úpravách a tisku fotografií.

Dostáváme se do další, tentokrát velmi praktické, kapitoly. Kapitoly, která možná přímo ovlivní vaše příští fotografie. Zjistíte, co jednotlivé barvy reprezentují, jakou náladu můžete použitím konkrétní barvy podpořit. Kapitola řeč barev je z mého pohledu velmi cenným pomocníkem při promýšlení snímku nebo při zpracování fotografie v post-processu, kde máme záměr s barvami pracovat pro vyvolání konkrétního pocitu.

Tady bych mohl představit v knize poměrně jasný předěl. Máme už spoustu teoretických poznatků o barvách, můžeme jít fotografovat. Po krátkém exkurzu do fotografie jako média, které nám umožňuje nebývalé možnosti a nebývalý prostor pro naše sdělení, se dostáváme do praxe.

Konečně se zde dozvídáme, jak barev kreativně využívat. Musím pochválit výběr fotografií, které dotvářejí konečnou podobu knihy a jsou velmi dobrými příklady k probíraným tématům. Autor se zastavuje vždy na dvou, třech, čtyřech stranách u jednoho aspektu ve spojitosti s barvami a fotografií, namátkou vyberu třeba Oblečte se (barevně): Dozvíte se, co je důležité, čeho můžeme využít, ale hlavně bych zdůraznil velké plus v podobě výběru fotografií s komentářem, který je možná ještě důležitější. Autor vás totiž navede konkrétně k důležité části fotografie, kterou byste neměli přehlédnout.

Po přečtení druhé poloviny knihy vás patrně zaplaví touha spoustu tipů autora vyzkoušet – poslední dvě kapitoly chápu tak trochu jako postrčení ke kreativitě a podporu v chuti experimentovat.

Věřím, že druhá polovina knihy může být velmi inspirativní, nečekejte žádnou „nudnou teorii“.

Publikace „Kreativní barva ve fotografii“ od Jana Pohribného předčila moje očekávání a rozšířila mi obzory směrem, kterým žádná kniha, kterou jsem měl možnost zatím číst, nešla. Mohu vřele doporučit listování v této knize zejména pokročilejším fotografům, pro začátečníka může být probíraná problematika, z mého pohledu, až trochu moc podrobná.

Co musím pochválit, je určitá vyváženost mezi teorii v první částí knihy a druhou částí, spíše praktickou. Spousta podkapitol v druhé části knihy byla zajímavým nahlédnutím „pod pokličku“ vzniku podobných fotografií – a možná i pozvánkou k vyzkoušení něčeho podobného…

   

Kreativní barva ve fotografii - Jan Pohribný lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>
Kreativní světlo ve fotografii lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>
     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (3)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram