Základní úpravy v Zoner Photo Studio – výběry

Téma tohoto dílu seriálu "základních úprav" se vlastně úprav samotných ani moc netýká. Budeme se zabývat výběry. Ty samy o sobě fotografii nijak neovlivní, ovšem můžete je využít jako pomůcku pro téměř všechny druhy filtrů a nástrojů – tedy úprav.

Výběr

Výběr znamená, že si „označíte“ část obrazu. Většina úprav, které pak provádíte, se projeví pouze na vybrané části. To se týká jak plošných filtrů (expozice, křivky, převod do černobílé…) tak i použití různých nástrojů. Například malování štětcem se aplikuje pouze v místě výběru a mimo výběr se nic neděje.

Je dobré mít na paměti, že výběr není černobílý (a to nemluvím o barvách) – to znamená, že část obrazu nemusí být jen vybrána nebo nevybrána, ale může být i „tak trochu vybrána“. Na takové místo se pak veškeré úpravy aplikují zase jen „tak trochu“. Při základní práci s výběry se s touto libůstkou nepotkáte, ale jsou situace, kdy se vyloženě hodí.

K čemu výběr použít?

Nejčastěji výběr použijete v případech popsaných výše. Tedy chcete-li jinak plošným filtrem upravit jen část fotografie. Například když máte na fotografii krajiny oblohu nepříliš modrou, můžete ji vybrat a použít plošný filtr pro zvýšení sytosti. Obloha bude barevnější a zbytek snímku zůstane nezměněn (nezapomeňte že filtr musíte „použít“ dříve než výběr zrušíte).

Výběr ale může sloužit i k manipulaci s obrazem samotným. Vybranou část obrazu (vybrané obrazové body) lze kopírovat (Ctrl+C) a vkládat (Ctrl+V) do téhož i do jiného obrazu. Nic tedy nebrání tvorbě koláží. Takto vložený kus obrazu se vloží ve formě dočasné vrstvy, tedy jediné vrstvy, kterou Zoner PS umí, a která může být jen jedna. Proto je tvorba koláží trochu jako drbání se pravou nohou za levým uchem. Kupříkladu kdyby bylo vaším záměrem nahradit na fotografii krajiny oblohu, musíte kvůli existenci jediné dočasné vrstvy vlastně vkládat vybranou krajinu do snímku oblohy (protože obloha musí být fyzicky za krajinou a dočasná vrstva je vždy nad fotografií, do které vkládám). Ale souboj s dočasnou vrstvou není předmětem tohoto článku.

A pak jsou tu některé funkce pro manipulaci s obrazem, které jsou na výběru přímo závislé. Najdete je přímo v menu „Výběr“ a jedná se o Obtáhnout, Vyplnit, Vyplnit podle okolí (Shift+Del) a Oříznout.

Jak vybírat

Ať již budete výběr používat k čemukoli, základem úspěchu je vždy správný výběr – správný pro daný účel. Například pro koláže správný = přesný, ale třeba pro výše zmíněné „Vyplnit podle okolí“ stačí výběr nepřesný. Aby byl váš výběr vždy správný, můžete vybírat několika nástroji:

 • Obdélníkový výběr (M)
 • Elipsový výběr (O)
 • Laso (L)
 • Polygonové laso (N)
 • Magnetické laso (A)
 • Kouzelná hůlka (W)
 • Výběrový štětec (Shift+Q)

Zásadní je, že nástroje lze kombinovat. Změna nástroje pro výběr již vytvořený výběr neovlivní. Například kulaté jablko můžete velmi rychle vybrat pomocí elipsového výběru a se stopkou si pak pohrát lasem. K tomuto kombinování poslouží různé režimy výběrových nástrojů. Až na výběrový štětec mají všechny nástroje čtyři různé režimy:

 • Normální, který vždy vytvoří zcela nový výběr a ten starý zruší.
 • Přidat do výběru, kdy se k již existujícímu výběru přidá nový kus.
 • Odebrat z výběru, který v případě, že s ním zasáhnete do již existujícího výběru, jeho takto „vybranou“ část odvybere.
 • Průnik, který vytvoří výběr v místě průniku již existujícího výběru s právě vytvořeným.

Výběrový štětec má z principu jen režim přidat/odebrat z výběru.

Tyto režimy nastavíte ve volbách nástroje s pravém panelu, nebo přímo pomocí držení kláves Shift (přidat do výběru), Ctrl (odebrat z výběru) a Ctrl+Shift (průnik).

Dále můžete vyladit chování každého nástroje pomocí několika nastavení. Pro všechny je společné jen „Rozmazání“, které určuje, zda bude hrana vybrané oblasti opravdu hranou (jeden bod vybrán, sousední již ne), nebo zda bude spíš pozvolným (a přes kolik pixelů) přechodem od výběru do nevýběru (kdy body v přechodu jsou právě těmi výše zmíněnými „tak trochu vybranými“ pixely). Pamatujte, že veškerá nastavení výběrového nástroje platí jen pro výběr právě vytvářený a již existující výběry se nijak nezmění!

Obrys vs. Maska

Jakmile začnete experimentovat právě s rozmazáním výběru, narazíte na drobný problém. Standardní reprezentace výběru je Obrys (tedy ti známí běhající mravenci). A obrys vám neukáže, že jsou některé body obrazu vybrány jen částečně. Vždy vede na rozhraní mezi body vybranými alespoň na 50% a těmi vybranými méně. Proto i když výběr s rozmazaným okrajem vytvoříte, jeho přesný rozsah nevidíte. Naštěstí můžete v nastavení všech výběrových nástrojů (nebo v menu výběr) přepínat mezi zobrazením obrysu a masky.

Maska „normální“ překryje všechny nevybrané obrazové body červeně, vybrané nechá odkryté a částečně vybrané přeryje tím více, čím méně jsou vybrané. Maska „inverzní“ udělá pravý opak s modrou barvou a maska „pouze maska“ zobrazí jen masku, kde čím světlejší je obrazový bod je, tím je vybranější. Ale vše je to jen maska reprezentující výběr, samotné obrazové body fotografie nejsou nijak obarveny. Díky masce tak na obrázku níže vidíte, že to, co původně vypadalo jako druhý elipsový výběr, je ve skutečnosti obdélníkový výběr s velmi rozmazaným okrajem. Obrys klame. Samozřejmě můžete používat obrys zároveň s maskou, záleží jen na vašem pohodlí. Pozor ale, abyste si nevypnuli masku i obrys zároveň. Pak výběr vůbec neuvidíte (přestože bude existovat) a jen se budete divit, proč vám štětec nemaluje…

Nástroje pro výběr

Asi již tušíte, že cestou k vytouženému výběru je nejen volba správného nástroje a jeho nastavení, ale i jejich postupné kombinování. To je ale už velice individuální a záleží na snímku i záměru. Pojďme se tedy alespoň podívat co máte k dispozici.

Obdélníkový výběr

Obdélníkový výběr je naprostý základ, který pravděpodobně příliš nevyužijete. Prostě vytvoří výběr ve tvaru obdélníku. Jedinou specifickou volbou je „přichytávat ke hranám“ – vytvářený obdélník má tendenci přiskakovat k detekovaným svislým či vodorovným liniím v obraze.

Elipsový výběr

Vytváří elipsu. Opět se hodí jen pro grafiku nebo velmi hrubé výběry. Dostupná volba „Antialiasing“ vyhlazuje hranu výběru. Pokud totiž nastavíte nulové rozmazání, je z principu výběr na úrovni pixelů zubatý (zkuste si na šachovnici nakreslit kruh jen mezi políčky). Antialiasing tedy některé body kolem teoretického okraje elipsového výběru vybere částečně a tím je elipsa vizuálně hladká. Pro lepší představu vizte obrázek.

Laso

Lasem malujete okraj výběru. Jakmile pustíte levé myšítko, výběr se automaticky uzavře přímo od konce tahu k začátku. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden jediný souvislý tah, je použití velice komplikované. Například není možné posouvat během vytváření výběru vyzvětšovaný obraz (jedině šipkami na klávesnici, tím však rovnou kreslíte lasem, protože kurzor myši zůstává na místě) a v celkovém pohledu zase nemáte šanci nakreslit výběr dostatečně přesný. Praktické použití se tak omezuje na postupné ladění detailů již existujícího výběru režimem přidání / odebrání z výběru.

Polygonové laso

Opět kreslíte okraj výběru, nyní však postupným vytvářením mnohoúhelníku. Stačí kliknout (ne držet stisknuté tlačítko myši) a o místa kliknutí se ke kurzoru myši začne natahovat linka. Je to jeden segment okraje budoucího výběru. V klidu a pohodě (s možností posouvání vyzvětšovaného obrazu pomocí šipek na klávesnici nebo posunem kurzoru mimo obraz) natáhnete čáru přesně podle vaší potřeby a dalším kliknutím ji zafixujete. Nyní od tohoto místa táhnete další segment. Postup opakujete, dokud nemáte nakreslený celý okraj výběru. Výběr dokončíte jeho uzavřením (kliknete na místo, kde jste vytváření výběru zahájili), nebo dvojklikem (automaticky se místo dvojkliku spojí se začátkem výběru).

Polygonové laso je neocenitelným pomocníkem při vytváření výběrů objektů s rovnými hranami, například na fotografiích architektury. Ovšem pokud máte čas a náladu, při dostatečném zvětšení je použitelné téměř pro libovolné výběry. Hlavně proto, že si vždy pečlivě nastavíte jeho pozici a není možné, aby vám ujela ruka.

Magnetické laso

Magnetické laso je co se ovládání týče naprosto shodné s Polygonovým lasem. Rozdíl je v podobě vytvářeného segmentu. Magnetické laso netáhne rovnou linii, ale snaží se detekovat a kopírovat hrany, tedy pravděpodobné okraje objektu, který se snažíte vybrat. U objektů s nerovnými hranami tak nemusíte tvořit tolik segmentů, ale zase je zde riziko, že se detekce hrany netrefí a ujede. Toto riziko stoupá s délkou vytvářeného segmentu. Není to ale zase takový problém, protože segment se zafixuje až kliknutím, takže se prostě vrátíte na místo, kde to ještě fungovalo. Magnetické laso je ideální pro výběry s jasně definovanými hranami.

Pokud vám Magnetické laso detekuje hrany špatně, zkuste si pohrát s jeho nastavením. Zvláště s citlivostí, která ovlivňuje detekci hran, a pokud má vaše hrana i jemné detaily, pak i s vyhlazením čáry, protože při příliš vysokém nastavení jsou malé odchylky od směru hrany ignorovány. Dotahování ke kurzoru nechte vypnuté. Díky tomu nemusí vést navržený segment až ke kurzoru a nemusíte mít kurzor vždy přesně na vybírané hraně, často to práci usnadní.

Kouzelná hůlka

Tradiční nástroj, který nemůže chybět v žádném fotoeditoru, ale na fotografie je většinou naprosto nepoužitelný. Kliknutím kouzelnou hůlkou do obrazu vyberete zvolený bod a spolu s ním všechny body dostatečně podobné. To „dostatečně“ ovlivníte nastavením tolerance (čím vyšší hodnota, tím méně podobné body jsou také vybrány) a to „podobné“ nastavuje režim porovnání. Porovnání jasu určuje podobnost na základě světlosti bodů bez ohledu na jejich barvu, porovnání odstínu naopak hledí jen na barvy a RGB porovnává podobnost v barvě i jasu zároveň. Často to může pomoci, protože třeba výběr modré oblohy RGB by selhal (obloha je přechod od světlé do tmavé modré), ale odstín (tzn. prostě modrá barva) zafunguje. V nastaveních nástroje je ještě volba „Spojitý“. Jejím zaškrtnutím určíte, že vybraná oblast bude souvislá, jinak by kouzelná hůlka vybrala podobné body kdekoli v obraze (například nejen v modré obloze, ale i v tom malém modrém autíčku co je dole v krajině).

Vaším nejlepším přítelem při používání kouzelné hůlky je klávesa Shift pro přidání k již existujícímu výběru. Díky tomu nemusíte trefit celou oblast hned napoprvé, můžete nastavit nižší (bezpečnější) toleranci a postupným oklikáváním vybírané oblasti v režimu přidat do výběru ji postupně vybrat.

Také nezapomeňte na možnost inverze (Ctrl+Shift+I) již hotového výběru. Často je totiž snazší vybrat kouzelnou hůlkou okolí objektu než objekt samotný (letadlo na obloze – obloha je jednolitá modř a letadlo je strakaté, proto snadno vyberu kouzelnou hůlkou celou oblohu, výběr invertuji a mám vybrané letadlo bez oblohy).

Výběrový štětec

Ultimátní nástroj pro výběry, kterým je možné vybrat naprosto dokonale naprosto cokoli. Také se z toho naprosto zblázníte. Je to štětec, kterým malujete výběr. Dostupné režimy jsou pouze přidat a odebrat z výběru, protože buď výběr malujete, nebo ho mažete (spoustu času ušetříte pokud budete i zde využívat klávesy Ctrl případně Shift). Nastavení nástroje je pak shodné s nastavením běžného štětce. Právě proto se díky volbě průměru rozmazání výběrový štětec hodí na výběry s neostrou hranou (objekty mimo hloubku ostrosti). Neostrou hranu vyberete rozmazaným okrajem a při jakýchkoli následných úpravách bude efekt na pozvolna mizící hraně vypadat přirozeněji, než při běžném ostře ohraničeném výběru. Jakmile pracujete s výběrovým štětcem, doporučuji začít využívat výše zmíněné zobrazení masky. Budete tak mít lepší kontrolu nad vybranou oblastí.

Ovšem při práci s výběrovým štětcem vám nikdo a nic nepomůže, vše si musíte namalovat. Proto je kvalita výsledku přímo úměrná vynaloženému úsilí a času. Doporučuji začít některým z nástrojů výše a štětcem pak jen doladit problematická místa na okrajích výběru.

Manipulace s hotovým výběrem

Již hotový výběr je možné ještě celkově upravit. Nic zázračného nečekejte. V menu Výběr > Upravit výběr… najdete tři posuvníky umožňující zvětšit/zmenšit (o daný počet obrazových bodů rozšířit/smrsknout) oblast výběru, vytvořit z hrany výběru nový výběr o dané šířce a celkové rozmazání okraje výběru. Tyto volby příliš nevyužijete, ale mohou se hodit třeba na tvorbu vlastních kreativních rámečků. Vyberete celou fotografii (Ctrl+A), výběr modifikujete pomocí řečených úprav a případně invertujete (Ctrl+Shift+I) a máte rámeček v podobě výběru, se kterým si můžete dělat co chcete. Třeba mu upravit expozici nebo barevnost (pryč s nudnými jednobarevnými rámečky).

Uložení výběru

Výběr je možné uložit. A tím nemyslím uložení vybrané části obrazu, ale opravdu uložení informace o podobě výběru samotného. K čemu je to dobré? Třeba jako mezikrok při složitějších úpravách. Představte si situaci, kdy potřebujete vybrat objekt například pomocí magnetického lasa, ale příliš splývá s okolím. Uděláte tedy několik úprav obrazu pro lepší vyniknutí objektu, uděláte výběr a… a pokud se teď chcete vrátit kroky zpět k původnímu obrazu, výběr ztratíte. Proto je dobré mít možnost výběr uložit (Výběr > Uložit výběr…), následně se kroky zpět vrátit k původní fotografii a výběr načíst z uloženého souboru s výběrem (Výběr > Načíst výběr).

Výběr se ukládá jako černobílý 8-bitový PNG soubor. Tedy vlastně obrázek s bezztrátovou (chceme přeci uložit výběr takový jaký je) kompresí, kde bílá je vybráno, černá nevybráno a odstíny šedi „tak trochu vybráno“.

Kouzlo na závěr

A nakonec přijde kouzelník. Předvedu vám jedno „kouzlo“ a použiji k němu právě možnost uložení, tedy spíše načtení, výběru. Přiblížím se tak trochu postupům, které běžně používám v Photoshopu (díky existenci vrstev).

Podívejte se na tuto fotografii kočky a představte si, že chcete nahradit oblohu (vložit kočku do jiné oblohy, jsme přece v Zoner PS s jedinou dočasnou vrstvou). Snadné říkáte si, vždyť ta modrá obloha je skoro jednolitá plocha, vezmeme na to kouzelnou hůlku… Podívejte se blíž!

Ta potvora je chlupatá. Co teď? Kouzelná hůlka s rozmazaným okrajem? To by nefungovalo, není to totiž prostý rozmazaný okraj. Magnetické laso, výběrový štětec a týden času? Ne. Prostě a (relativně) jednoduše vytvoříme výběr přímo z obrazových dat. Pomocí filtrů vytvoříme černobílý obraz, který uložíme jako PNG a načteme jako výběr na původní fotku.

Konkrétně v tomto případě jsem použil míchání kanálů a křivky. Samozřejmě složitější (barevnější) fotografie bude třeba upravovat jinak a třeba i po částech, ale chcete chlupatý výběr a to je to nejhorší co vás může potkat, takže trocha úsilí (nebo vynaložených peněz na nákup Photoshopu) je na místě. Výsledný obraz vypadá takto:

Po uložení do PNG a načtení výběru z tohoto PNG k původní fotografii jsme dostali precizně vybranou kočku.

A nic nebránilo jejímu vložení do jiné fotografie s lepší oblohou.

A to je protentokrát vše. Doufám, že poslední „kouzlo“ vám ukázalo, že i v Zoner PS s nástroji na první pohled tak jednoduchými a omezenými je možné správným postupem dosáhnou netriviálních výsledků. Buďte kreativní, kombinujte vše, co vám Zoner PS nabízí!

PS: Pokud máte nějaké přání ohledně oblasti, na kterou se mám zaměřit v dalším článku, určitě dejte vědět redakci.

   

Aktualizace: Nová verze Zoner PS X, která vyšla 19.9.2016, již umí plnohodnotné vrstvy. Více ne https://www.fotoaparat.cz/…to-studio-x/

   

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Full-frame formát
Full-frame formát

Full-frame fo­to­a­pa­ráty jsou v sou­čas­nosti do­stup­nější, než kdy dříve a téměř všichni vý­robci ně­jaké ve svém port­fo­liu mají. Má dnes smysl po­u­ží­vat něco ji­ného, nebo je zkrátka full-frame krá­lem fo­to­tech­niky a pře­mýš­let nad men­šími či vět­šími sen­zory už ztra­tilo pro vět­šinu fo­to­grafů cenu? A proč se tomu vlastně říká „full-frame“? Zjis­títe v článku.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

FotoAparát.cz - Instagram