Okem profesionála - vyhodnocení tématu 'Barvy podzimu'

Tématem Okem profesionála bylo tentokrát 'Barvy podzimu'. Seriál „Okem profesionála“ nabízí možnost nafotit dané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálním fotografem. Téma hodnotil profesionální fotograf Milan Šusta.

Připomínáme, že listopadovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Krásné nové stroje“.

Než přistoupíme k hodnocení říjnového tématu, chtěli bychom připomenout, že listopadovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Krásné nové stroje“. Fotografie můžete posílat do 30. listopadu 2015, 23:59 vkládat přímo do určené galerie.

Max. 2 fotografie/sou­těžící. Max 1200 delší strana, max. 2 MB velikost souboru.
Vyhlášení tématu
najdete v samostatném článku.

Seriál „Okem profesionála“ nabízí možnost nafotit dané téma a nechat si své snímky zhodnotit profesionálním fotografem.

Vážení přátelé, fotografové.

Jsem rád, že jsem se tentokrát s vyhlášením tohoto tématu setkal po nějaké době s velice pozitivním ohlasem, neboť se sešlo velké množství velice kvalitních fotografií. Samotné téma nabízelo několik možností jak jej zpracovat, od klasické krajinářské fotografie počínaje až po velice minimalistická řešení – a celá široká škála možností se ve vašich příspěvcích objevila.

Na úvod se podíváme na jeden pěkný snímek k tématu – což jinak být ani nemůže, protože vyloženě špatná fotografie tentokrát v podstatě nepřišla. Začnu tedy klasickou podzimní krajinou, které svým počtem převažovaly.

Barevná atmosféra plně souhlasí s daným tématem. Fotografie má to správné krajinářské světlo, boční osvětlení které prodlužuje stíny a vytváří dokonalou plasticitu. Ukázkově využívá křivku „S“ jako jedno z důležitých kompozičních pravidel, která je vlastně absolutně nejdelší možnou linií v obraze a nejvíce ovlivňuje dojem prostorovosti obrazu. Jako měřítko, pro objasnění velikosti a hloubky celé scény je využita lidská postava (měřítko, protože její velikost je obecně známa). Střední část fotografie je téměř monochromatická, ale modravé dálky vzdušné perspektivy a světlá stuha tekoucí říčky z ní dělá velice vydařenou fotografii.

Nádherné světlo a podzimní atmosféru má i tento soutěžní snímek:

Tady je světlo ještě nižší a šikmější, a tím jsou vržené stíny delší i sytější. To vymodeluje popředí fotografie. Plně osvětlená část stromu v pravé části snímku má totožný barevný odstín jako menší stromy v pozadí a toto vše vytváří dokonalý barevný kontrast s jasně modrou oblohou. Střídání barevných tónu v popředí a šikmé linie jak trávy, tak i stínů vytváří dokonalý dojem prostoru a plasticity.

Mezi povedené a zajímavé fotografie řadím i tento snímek:

Nejen perfektně zachycená podzimní atmosféra s mlhou, ale i vhodně zvolená barevnost – ta byla mlhou částečně daná – a převážně jasné zdůrazněni hlavních a podpůrných prvků celé fotografie. Na pozadí tmavých linií stromů vystupujících z mlhy je v klasickém třetinovém dělení obrazu zobrazen v popředí mladý stromek. Světlejší barevnost zelených listů je vyvážena mohutností několika tmavých prvků v levé části fotografie a rytmizace tmavých linií je narušena jeho diagonálou.

Ne všechny fotografie byly podle mého názoru tak zdařilé jako předcházející ukázky. Někdy autoři zcela zbytečně a samoúčelně používali různých efektů či grafických editorů a z původně celkem zajímavých nápadů vznikla ne příliš přesvědčivá díla. I ve fotografie platí, že méně je někdy více.

minimálními výrazovými prostředky, s minimem prvků v obraze a s velmi nápaditou barevnou konstrukci pracuje tato zajímavá, až provokující fotografie:

Tady se musí ocenit hlavně nápad. Říká se – a asi právem – že všechno na světě už bylo vyfotografováno a že vlastně nemůžeme ukázat divákům nic, co by již neviděli. Myslím, že tento snímek to popírá. I takto lze, podle mého, zachytit podzim, jeho barvy, jeho kouzlo.

Nemohu do této přehlídky nezařadit i klasické krajinářské snímky, které s tématem plně korespondují a navíc jsou mimořádně povedené:

První fotografie patří do oblasti „klasické“ krajinářské fotografie, která má za úkol ukázat typická místa v určité lokalitě, krajinné celky, které nemohou být nikde jinde. Fotografie, která jasně zobrazí tu určitou část naší zeměkoule. Takovéto fotografie, jestliže jsou nejen výtvarně, ale také řemeslně dokonale zvládnuty, jsou určeny pro turistické průvodce, kalendáře, pohlednice apod. Tento snímek všechny tyto parametry splňuje. Fotografie druhá již tolik nevypovídá o určitém místě – má zase jinou hodnotu, více výtvarnou. Autor zde jedinečným způsobem využil protisvětlo, které v krajině nádherně vymodeluje popředí a vede oko diváka po celé ploše fotografie. Je to dílo, které by mohlo být výzdobou nějakého interiéru, obraz do kanceláře, bytu, obchodu apod.

Někteří autoři však zcela nezvládli zadaný úkol a vzniklo tak i několik méně zdařilých prací:

Momentka z výlovu rybníka má zásadní chybičky v nesprávně zvoleném místu odkud fotografovat a ve špatně zvoleném výřezu. Dominantní na této fotografii není činnost rybářů (měla by být); dominantu představuje nezajímavá váha. Za druhé – vůbec není vidět kdo vlastně s rybou manipuluje. Fotograf měl stát více vlevo a zachytit tu důležitou činnost, pokládání ryby na váhu. Snímek působí nevyváženě, na levé straně je mnoho prvků, pravá téměř prázdná.

Druhá fotografie je pravděpodobně pokus o zvýraznění emocí pomocí neostrosti. Pokus ale ne úplně podařený, neboť neostrost je příliš málo výrazná. Při využívání optické neostrosti by měla být na snímku vidět úplná změna kvality, jednotlivé stavební prvky fotografie se musí změnit v něco jiného. Takto snímek bohužel budí dojem nepodařené – málo zaostření fotografie.

Tentokrát bylo velice obtížné vybrat jedinou fotografii a označit ji jako vítěznou, ale pravidla jsou pravidla:-) Nakonec jsem se rozhodl pro tuto:

Snímek dokonale vystihuje podzimní náladu, jemné ladění barev působí velice decentně, světelná atmosféra podtrhuje celkový dojem. Ubíhající linie silnice vytváří dojem hlubokého prostoru. Fotografie obsahuje jak linie tak i tony, stromy vytváří určitý rytmus, šikmé linie ubíhající do imaginárního nekonečna tvoří perspektivu.

Milan Šusta

Vítězem říjnového kola se stala (a cenu od partnera Centrum FotoŠkoda tak dostává):

Nela Smržová s fotografií Cesta podzimem.

Gratulujeme!

Říjnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Krásné nové stroje“. Až 2 fotografie/au­tor můžete vklá­dat přímo do určené galerie do 30. listopadu 2015, 23:59 nebo v případě technických problémů s vkládáním pos­lat na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz

   

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
 • Jakub Súkeník
  Jakub Súkeník
  Admin
  18.11.2015 12:51

  Pro listopadové téma "Krásné nové stroje" jsme jako novinku připravili cenu redakce FotoAparát.cz - jednodenní kurz s Robertem Vano od FotoInstitut.cz. Znamená to, že autor fotografie, kterou vyberou zástupci redakce FotoAparát.cz bude také odměněn. Fotografie do Okem profesionála listopad 2015 můžete vkládat zde: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/galerie/127/

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram