Okem profesionála: Zpracování tématu "Humor"

Tématem našeho seriálu Okem profesionála na měsíce červenec a srpen byl "Humor".
Vaše zaslané snímky hodnotil profesionální fotograf Milan Šusta. Kdo nakonec obdržel cenu od partnera Centrum FotoŠkoda?

Připomínáme, že záříjovým tématem je "Horko".

Než přistoupíme k hodnocení červencového/srpno­vého tématu, chtěli bychom připomenout, že záříjovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Horko“. Fotografie můžete posílat do 30. září 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max. 2 fotografie, max. 500kB, max. 800Px delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu

Vážení přátelé, fotografové, po prohlédnutí zaslaných snímků do našeho seriálu jsem byl velmi zklamán. Nejen proto, že i po prodloužení termínu jste poslali poměrně malé množství fotografií, ale hlavně proto, že část prací neměla se zadaným tématem nic společného. To se bohužel objevuje velice často a neumím si vysvětlit, co autory vede k tomuto nešvaru. Jestli nepochopení zadaného tématu a nebo jeho záměrné ignorování a snaha o prezentování jakékoli fotografie. Je pak pochopitelné, že takovéto snímky nemají šanci dostat se do výběru a na ocenění. Po dlouhá léta existence tohoto seriálu jsem byl v tomto směru tolerantní a podobné případy jsem přecházel, nyní však na ně již musím poukázat, neboť snahu autorů o zaslání „čehokoliv“ považuji za zbytečný exhibicionismus a není to fér k poctivým tvůrcům, kteří daná pravidla dodržují.
Humor ve fotografii však opravdu není lehkou disciplinou. Vyžaduje dobrý pozorovací talent, pohotovost, vytrvalost, dokonalé ovládání přístroje a v neposlední ředě i notnou dávku štěstí. Ne každý má předpoklady k tomu, aby dobře a zajímavě fotografoval živé scény a navíc ještě takové, které jsou skutečně úsměvné a humorné. Proti všem zvyklostem začnu fotografiemi které se podle mého názoru v tomto „balíčku“ neměly vyskytovat, protože opravdu s tématem nijak nesouvisí.

Jakási fotografická hádanka s názvem „Najdi psa“. Musím předeslat, že zvířata mám opravdu velice rád, ale na tomto snímku i při nejlepší snaze nic humorného nevidím.

Další fotografe, při jejímž shlédnutím se divák smíchy neudrží je podle mého tato:

Je mi to líto, ale smysl a význam tohoto díla je mi opravdu velikou záhadou. Nejen co se týká námětu, ale i zpracování.
(komentář autora: "fotografie z LG G2, když se zapomene vypnout panorama :)

Přejděme ale k fotografiím, kde již humor a legraci najdeme.

Pokus o klasickou scénu, kde letící pták, i když na fotografii, usedá na hlavu nic netušící ženě. Zůstalo pouze u pokusu, neboť začátečnické chyby tento snímek znehodnocují. Práce s hloubkou ostrosti musí mít nějaký důvod, záměr a v tomto případě je neostrá hlava spíše nedostatkem. Necitlivě odříznutá část druhé ženské hlavy je dalším mínusem.

Na rozdíl od předchozí fotografie je tato kompozičně velice dobře zvládnuta, oba hlavní motivy jsou ve zlatém řezu, ostrost je výtečná. Typická pouliční scéna gestikulujících žen s dobře zvoleným pozadím, kde je sleduje muž z plakátu, dává snímku ten správný humorný náboj.

Tady opět můžeme mluvit o pokusu o zajímavý humorný snímek. Koupání se psem oblečeným do plovací vesty je bezesporu dobrý nápad na fotografický humor, ale středová kompozice a málo místa ve směru pohybu jsou hlavní nedostatky této fotografie. Také by pravděpodobně bylo lepším řešením zvolit užší obrazový úhel a zaměřit se na polodetailní řešení. Fotografie ale humorná je.

Jedním ze základních předpokladů pro vytvoření dobré, živé fotografie je nosit fotopřístroj neustále u sebe a druhým je pracovat za každého počasí. Potom může vzniknout takováto zajímavá a příjemná fotografie. Letní déšť ve městě přináší komické situace a jedna byla dokonale zachycena tímto snímkem. Právem se říká, že se rádi smějeme neštěstí druhých a snímek je toho důkazem. Jednoduchá fotografie je umocněna barevnou shodou ulice s oblečením figury, žluté pláštěnky v pozadí dokumentují nepřízeň počasí, póza a nakročení hlavní postavy evokují pohyb.

Svoji neobvyklostí mne zaujala tato fotografie. Je pravděpodobně velice nezvyklé vodit na procházku vepře a právě tato nezvyklost pro nás vytváří humornou situaci. Alespoň pro městského člověka. Takže námět velice přitažlivý. Také zpracování snímku, expozice, ostrost a kompoziční řešení jsou na velice dobré úrovni. Póza hlavní postavy vyjadřuje námahu, pohyb je zaznamenán nakročením a polohou levé ruky, ve směru pohybu je dost volného prostoru, tmavé pozadí rozděluje fotografii, ale nechává při tom vyniknout hlavním prvkům snímku.

S podstatně jinými výrazovými prostředky pracuje tato fotografie s názvem „Vytahané ruce“. Zde je vidět klasická práce se světlem a stínem. To je vlastně základ fotografie, bez světla nemůže žádné fotografie vzniknout a zde autor dokonale využil stíny. Vznikla zajímavá deformace postavy pomocí dlouhých stínů, které zcela změnily proporce a jejich linie výrazně zdůrazňují prostor. Je tu vidět silný autorský záměr a pozorovací schopnost. Převod do černobílého provedení světelnou konstrukci určitě ještě zvýraznil.

Na závěr jsem nechal fotografii s názvem „Sucho“. Nejen jako ohlédnutí za letošním horkým létem, ale pro autorský přístup. Tady nejde zřejmě o běžnou momentku, o pouhé „cvaknutí“, ale o promyšlenou koncepci, o nápad, o režijní záměr. Na první pohled běžný snímek, který však dokonale vyjadřuje celkovou atmosféru, nápaditě působí na diváka a právě svoji jednoduchostí splňuje požadavky na zajímavé řešení. Tuto fotografii tedy vybírám pro ocenění.

Milan Šusta

***

Vítězem červencového/srpno­vého kola se stal (a cenu od partnera Centrum FotoŠkoda tak dostává):
Dagmar Lapišová s fotografií „Sucho“.
Gratulujeme!


Připomínáme, že záříjovýmm tématem je „Horko
Fotografie můžete posílat do 30. září 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz, max. 2 fotografie, až 500kB, max. 800Px delší strana

(seznam minulých témat seriálu „Okem profesionála“ naleznete na další stránce)

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • Mudr Cvak
    Mudr Cvak
    09.09.2015 18:24

    Děkuji za zajímavý a dle mého názoru objektivní článek o mém oblíbeném tématu. Gratuluji vítězce, dodala pěknou a vtipnou fotku.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Nový profesionální teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a nový firmware k E-M1X
Nový profesionální teleobjektiv M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO a nový firmware k E-M1X

Olym­pus před­sta­vil nový su­per te­le­ob­jek­tiv M.Zu­iko Di­gi­tal ED 150–400mm F4.5 TC1.25× IS PRO vhodný zejména pro fo­to­grafy wil­d­life a sportů. Tento ob­jek­tiv je vy­ba­ven ve­sta­vě­ným 1,25× te­le­kon­ver­to­rem a 5osým sta­bi­li­zá­to­rem ob­razu. K dis­po­zici bude i s vo­li­tel­ným te­le­kon­ver­to­rem M.Zu­iko Di­gi­tal 2× MC-20. Zá­ro­veň <a href=„https:/­/www.olym­pu­sob­chod.cz/“ tar­get=„_blank“>Olym­pus uvádí i nový fir­m­ware k fo­to­a­pa­rátu E-M1X s re­ži­mem na sle­do­vání a za­ost­řo­vání ptáků a vý­stu­pem RAW vi­dea.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram