Okem profesionála: Zpracování tématu "Hráč-hráči"

Únorovým tématem Okem profesionála bylo "Hráč-hráči".
Jak jste si s tímto tématem pohráli, zhodnotil tentokrát profesionální fotograf Milan Šusta.

Připomínáme, že březnovým tématem je "Buď fit

".

Než přistoupíme k hodnocení únorového tématu, chtěli bychom připomenout, že březnovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Buď fit“. Fotografie můžete posílat do 31. března 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max. 2 fotografie, max. 500kB, max. 800Px delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu

Vážení kolegové, fotografové,
naše téma „Hráč- hráči“ nabízelo velice širokou paletu možností jak po stránce námětové, tak samozřejmě i po stránce zpracování a techniky. Námětem byly různé sportovní hry, hry společenské, ovládání hudebních nástrojů a následná produkce, současná výpočetní technika, která umožňuje nejrůznější herní možnosti a v neposlední ředě i od stejného slovního základu odvozeno slovo herectví.
Forma zpracování záleží pochopitelně nejen na určitém obsahu našeho zájmu – v tomto případě zájmu o fotografické zachycení – ale také záměru autora, jak problematiku zajímavě zachytit a vyjádřit a pochopitelně i na technických možnostech fotografie. K tomu ještě nepochybně musíme počítat s určitou obrazovou kulturou, citem autora a u specifických případů i se znalostí jednotlivých motivů.

Vaše příspěvky, kterých bylo překvapivě docela hodně, lze proto rozdělit do několika skupin. Velice slušně byly zastoupeny fotografie z nejrůznějších sportovních her a utkání. Bohužel ne u všech byla splněna ta nejzákladnější podmínka sportovní fotografie, a to zachycení toho nejvíce rozhodujícího okamžiku. Každý sport má určité nejfotogeničtější momenty, určité vrcholné okamžiky, které je nutno zachytit v tom určitém okamžiku a nikoliv byť jen o nepatrný zlomek sekundy dříve s nebo později.

Hodnocení začnu ukázkou jednoho z nejrychlejších halových sportů, které jste fotografovali – snímkem z házené. Z vlastní zkušenosti, neboť jsem více než dvacet roků sport fotografoval, znám problematiku zaostření a expozice ve spoře osvětlených sportovních halách. S tím si autor poradil výtečně. Dokonce i zachytil na své fotografii rychle letící míč. Podle mého názoru ale expozice proběhla o zlomek vteřiny později než by bylo žádoucí. Míč již opustil ruku střílejícího útočníka a volně se vznáší v prostoru. Po kompoziční stránce je fotografie na levé straně moc „těžká“, tři postavy v dramatické situaci nejsou plně vyváženy klidně stojící postavou rozhodčího těsně u pravého okraje snímku.

Pro nás zajímavá fotografie z venkovského fotbálku v exotické destinaci. Celé prostředí je barevně velice úsporné, na snímku je pouze několik odstínů hnědé barvy, rozprostření všech figur po celé ploše snímku a krásně osvícené obláčky zvířeného prachu. To jsou přednosti tohoto snímku. Poklidnou atmosféru vyvažuje dramatické gesto prostředního aktéra i dlouhé stíny tvořené protisvětlem. Vhodně zvolené oříznutí upoutává pozornost na centrum celého dění.

Neodpustím si ukázku fotografie, která by neměla být veřejně prezentována, snímek který je opravdu pouhým paměťovým záznamem a nemá pro nikoho s výjimkou autora žádný význam.

Žena stojící u minigolfového odpaliště. Nic víc na této fotografii nevidím. Velice neostrá golfová hůl se zcela ztrácí v mřížoví plotu, postoj aktérky je vlastně nijaký, dva prvky na pravé straně snímku a prázdná levá polovina, to jsou hlavní negativa tohoto snímku.

Dvě podobné fotografie a přesto naprosto rozdílné. Na barevném snímku autor pracoval s kontrastem bílé a černé barvy. Na šachovnici, figurkách, hráčích i přihlížejících je střídání kontrastů hlavním stavebním prvkem, atmosféra hry je podružná. Tím, že oba přihlížející mají na fotografii uříznuté hlavy působí celek nedokončeně, oko diváka stále něco hledá a to na snímku chybí. Druhá fotografie je velice zdařilý dokumentární snímek, pro nás nezvyklé prostředí, na fotografii patrné zaujetí pro hru (jak hráčů, tak i diváků) velmi sugestivně zobrazuje celou situaci. Kompozičně dobře vystavěné figury, jejich hlavy tvoří stoupající i klesající linie s vrcholem, dobře vyplněný prostor bez zbytečných prázdných míst a klidné pozadí usměrňují pozornost k hlavnímu motivu, šachovnici.

Do třetice fotografie šachistů a opět úplně jiný přístup autora. Fotografie postavená na dvou zcela odlišných situacích, na kontrastu klidné hry a zaujetí aktérů v popředí, kteří se v žádném případě nenechají vyrušit tím, co se děje za jejich zády. Na jedné straně tedy hra, klid a soustředění, na straně druhé jakýsi neklid, zmatek, organizování čehosi, pochodu, slavnosti či demonstrace. Klasická ukázka využití významového kontrastu ve fotografii.

Z několika fotografií hráčů na hudební nástroje, které jste poslali mne zaujaly dva snímky.

První je černobílá fotografie hráčů ve vrcholném nasazení a soustředění na hru. Upoutání pozornosti diváka na hlavní figury bylo dosaženo pomocí ostrosti a lehké neostrosti, tonálním kontrastem a správným posazením hlavních prvků do ohnisek zlatého řezu. Rušivě a zmatečně působí „srůst“, spojení obou hudebních nástrojů svými konci.
Na druhé fotografii vidíme mladého hudebníka v neobvyklé situaci,místo hraní na housle si strká prst do úst. Pohotovost a zmačknutí spouště ve správný okamžik vytvořily z běžné situace zajímavý moment, vznikl snímek z kategorie fotohumoru. Záběrově perfektně zvládnuto. Na této fotografii se také výtečným výběrem místa, odkud fotografovat, povedlo zakrýt obličeje krajních hráčů a upoutat pozornost na hlavního protagonistu fotografie.

Ve skupině fotografií kde jsou prezentováni hráči-herci mne zaujal tento snímek.

Dramatická jevištní situace je umocněna velice úsporným barevným řešením, z černé plochy výrazně vystupují hlavní figury. Autor si dobře poradil se světlem, které na divadelní scéně nebývá vždy pro fotografii příznivé. Stylizace scény je zdůrazněna jak „rekvizitou“, v tomto případě invalidním vozíkem, tak i pózou, osvětlením a výrazy obou hlavních představitelů.

Vítězným snímkem je pro mne fotografie ze skupiny moderních hracích prostředků a jejich využívání.

Absolutní soustředění se pouze a jenom na hru, nenechat se rušit žádnými okolními vlivy. To říká tato fotografie. Z temného pozadí – světlo by samozřejmě rušilo – vystupují obličeje hráčů. Sluchátka na uších – okolní zvuk by také rušil – a zarputilý výraz ve tvářích osvětlených pouze světlem z monitorů mluví o absolutním soustředění ta to jediné, na hru. Právě využití daného osvětlení, konfrontace stejně velkých, stejně osvětlených a stejně posazených figur, symetricky rozprostřené prvky obrazu vyjádření emocí výrazem jsou klady této fotografie.

Milan Šusta

***

Vítězem únorového kola se stal (a cenu od partnera Centrum FotoŠkoda tak dostává):
Martin Kusyn s fotografií „Duel“
Gratulujeme!


Připomínáme, že březnovým tématem je „Buď fit
Fotografie můžete posílat do 31. března 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz, max. 2 fotografie, až 500kB, max. 800Px delší strana

(seznam minulých témat seriálu „Okem profesionála“ naleznete na další stránce)

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • Mudr Cvak
    Mudr Cvak
    02.04.2015 13:57

    Díky za seznámení s výsledky únorového tématu.
    U mne jako u diváka zabodovali svými fotkami ze života především pánové Hořínek a Janus.

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram