Okem profesionála: Zpracování tématu "Pour féliciter"

Prosincovým tématem seriálu Okem profesionála bylo "Pour féliciter", (pro štěstí), známé též jako "péefko". Děkujeme za všechna PF soutěžní i nesoutěžní!
Téma zpracoval profesionální fotograf Milan Šusta.

Připomínáme, že tématem na měsíc leden je "Jiskra v očích".

Drazí fotografové, začal nám Nový rok 2015, do kterého jsme přáli všem svým přátelům a známým mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. Stalo se zvykem tato přání rozesílat formou papírové kartičky a v dnešní elektronické době třeba jako e-mailovou zprávu.

Chtěl bych úvodem také připomenout, že lednovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Jiskra v očích“. Fotografie můžete posílat do 31. ledna 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max. 2 fotografie, max. 500kB, max. 800Px delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

„Péefko“, neboli novoročenka je nenáboženskou alternativou přání šťastných a veselých vánoc. Tato přání mají charakter osobního sdělení a samozřejmě také v komerčním prostředí jsou sdělením se silným reklamním podtextem.
Při vyhlašování tohoto tématu jsem měl obavu z různých extravagantních příspěvků na jedné straně a z čistě rodinných snímků na straně druhé. Přišla však solidní sbírka různorodých námětů i zpracování vašich příspěvků, témata většinou neosobní jako jsou krajiny, detaily, přírodní motivy.
O tom, že jsme se rychle stali národem cestovatelů, poznáváme cizí kraje i odlišné civilizace a zvyky svědčí i zájem o cestovatelskou fotografii. Proto nemohly ve vašich příspěvcích chybět ani fotografie inspirované touto oblastí.

Jako prvek určitého životního stylu jsou dominantní na tomto snímku „toulavé boty“. Na dobře prokreslených písečných dunách, které jsou zdůrazněny střídáním světla a stínu vystupuje do popředí hlavní prvek fotografie, tonálně citlivě laděné boty symbolizující touhu po cestách, dálkách a poznávání. Dobře zvolené horní zadní světlo izoluje popředí a zamračená obloha se světlým pruhem v horní části obrazu zdůrazňuje správnou náladu.

Velice podobně je zpracovaná i tato druhá fotografie, která je navíc založena na barevném kontrastu okrového písku pláže a modrých dálek vytvořených pohořím a oblohou. Citlivě vybraný druh písma a jeho tonalita je určitým bonusem tohoto péefka.

U přání do Nového roku je dost důležité výrazné zpracování námětu.

Ze skupiny krajinářských fotografií mne zaujal tento snímek. Obraz v zrcadle by mohl znamenat ohlédnutí za rokem starým a zároveň i vidinu něčeho nového. Tady autor použil rytmizace černých a bílých prvků na rámu zrcadla a jeho posunutí mimo střed obrazu a ve stejném, pouze černém a bílém zpracování, bez výrazných šedých ploch i samotný zrcadlový odraz.

Výrazný přírodní detail je nosným prvkem tohoto přání. Nejvýraznějším prvkem této fotografie je kontrast černé a bílé, černého pozadí bíle zasněžených větví stromu. Kompozičně výborně pojednaná fotografie využívající zásady třetinového dělení obrazu a citlivá grafika jednoznačně směřuje oko diváka na to nejdůležitější.

Novoroční přání vyjádřené pomocí symbolů je dalším častým námětem

Kompozičně atypická fotografie. Plocha je rozdělena na dvě poloviny a hlavní prvek prostupuje mezi obě. Levá obsahově prázdná plocha je využita pro popis, který právě se symbolem na snímku koresponduje. Docela nápaditá péefka, zasloužila by snad trochu kvalitnější písmo.

Mnohokrát použitý symbol hodin je velice častým a opakujícím se námětem. Škoda, ze tato fotografie nemá jinak řešené pozadí, takto mi připadá spíše jako úmrtní oznámení.

A ještě do třetice symbol. Tentokrát květina:

Opět černobílý snímek na kterém z dlažby vyrůstá jediný květ. Kladem této fotografie je dobrá práce s hloubkou ostrosti od ostrého hlavního prvku po neostré pozadí, ale určité kompoziční prohřešky, středové postavení hlavního prvku, mohutný ubíhající prvek v pravé části, rušivé prvky na dlažbě a nevýrazná grafika fotografii trochu znehodnocují.

Velice emocionálně, až dramaticky působí tento snímek. Výrazně zpracované dlouhé stíny vzbuzují dojem velikého prostoru, dynamika valící se páry dává fotografii živost, celkový dojem i náladu pak vytváří barevná střídmost. Vhodně zvolený text celkový dojem umocňuje.

Přání již z kategorie komerčních a obchodních bývají často velice nudná. Toto je opravdu zdařilé, vtipné:

Na klidném černém pozadí jede motocyklista a to na plný plyn. Obsahu a formě není co vytknout. Vhodně zvoleným nasvícením postava vystupuje z pozadí, pečlivě vybrané oblečení a hlavně stylizace modelu svědčí o pečlivosti a profesionalitě autora. Dobře odvedená práce se světlem je dalším kladem tohoto snímku.

Bylo nesmírně obtížné vybrat jen jeden snímek jako nejlepší. Nakonec u mne zvítězila tato fotografie:

Krajinářský snímek s nízko položeným horizontem dá vyniknout zajímavým oblakům, které jsou navíc velice symetrické. Podobně symetricky rozděluje krajinu rovná silnice. Bílé a žluté rovné linie končící v imaginárním nekonečnu vytvářejí ohromný prostor, obraz se tváří jako trojrozměrný. To je ještě zdůrazněno svažujícími se kopci po stranách cesty a naznačenými vrcholy v pozadí. Barevně neutrální spodní části fotografie ostře kontrastuje s modrou oblohou a bílými mraky. Symetricky zvolená typografie dotváří celkový dojem.

Milan Šusta

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili odměnu pro autora vybrané fotografie – poukázku na fotoslužby v ceně 500 Kč. Tentokrát ji za svou fotografii „PF 2015“ získal Stanislav Hořínek.


Připomínáme, že lednovým tématem je "Jiskra v očích
Fotografie můžete posílat do 31. ledna 2015, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz, max. 2 fotografie, až 500kB, max. 800Px delší strana

(seznam minulých témat seriálu „Okem profesionála“ naleznete na další stránce)

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
 • Taky..
  Taky..
  23.01.2015 12:33

  Ajaj, ty gramatické chyby v přáních, to se tu vůbec neřeší? Neměla by se snad hodnotit celková kultivovanost péefka, tedy nejen fotka a grafické řešení textu, ale i myšlenka přání a úroveň českého jazyka?

 • Jakub Súkeník
  Jakub Súkeník
  23.01.2015 13:42

  Tak přeci jen jsme na fotografickém a ne lingvistickém webu:-) Ale máte pravdu, že třeba spojení "na plným plyn" už je rušivé. Milan zkrátka PF hodnotil z pohledu fotografického...

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (2)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram