Zpracování tématu "Rozmarné léto"

Tématem srpnového dílu seriálu Okem profesionála bylo "Rozmarné léto". Na to, jak bylo Vaše léto rozmarné se tentokrát podíval profesionální fotograf Milan Šusta.

Připomínáme, že tématem na měsíc září je "Most".

Vážení přátelé fotografové, Přesto že letošní léto bylo po všech stránkách opravdu vydařené na vašich fotografických příspěvcích se to příliš neodrazilo. Za těch několik let, co tento náš seriál již běží jsem si již zvykl na to, že ne všechny příchozí fotografie jsou světoborné, ale tentokrát byla kvalita příchozích snímků značně pod průměrem.

Chtěl bych úvodem také připomenout, že tématem na září seriálu „Okem profesionála“ je „Most“. Fotografie můžete posílat do 30. září 2014, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max. 2 fotografie, max. 500kB, max. 800Px delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Myslím, že vždy před tím, než nějakou svoji fotografii někam posíláte je třeba si uvědomit, co a komu chcete tím záběrem říci, koho vlastně oslovujete a proč by se měli ostatní lidé na tyto výtvory dívat. Fotografie je ve své podstatě komunikací pomocí obrazu, svojí fotografií vlastně cosi ostatním sděluji a aby se sdělení setkalo s pozitivním ohlasem, musí přinášet informaci která je jasná, čitelná a ještě navíc esteticky přijatelná. Jsou ovšem také fotografické záběry, jejichž informační hodnota je určena pouze nepatrné části populace, vlastně pouze autorovi a jeho nejbližším, vlastně pouze rodině a potom mluvíme o tak zvaném paměťovém záznamu. Takovou ukázkou je tato fotografie:

Není nejmenší důvod k tomu, aby se takový snímek díval někdo, kdo nemá k tomuto konkrétnímu dítěti jakoukoliv vazbu. To je opravdu fotografie pouze do alba té rodiny a žádný jiný, ani ten nejmenší význam nemá. Bohužel takovýchto snímků zasíláte tradičně opravdu velké množství.

Další skupinou jsou fotografie kde vlastně téměř žádná informace není, ale nejen to, chybí na nich i emocionální složka.

Téměř tři čtvrtiny snímku zabírá zašedlá obloha , tedy část bez jakékoliv informace a v nepatrné části záběru, pouze na okrajích jsou ne zcela technicky zdařilé siluety, na pravé straně dokonce v nehezkém zákrytu. Fotografie je navíc neostrá, zašedlá, má výraznou vinětaci a dost nepříjemný šum. Snímek bez valné informační hodnoty a navíc technicky ne zrovna zdařilý.

Zcela opačně se může mluvit o této fotografii:

Tady je jasné a zřetelné, co chtěl autor vyjádřit. Člověk se zdravotním postižením odpočívá na letním slunci. Síla fotografie je v tom, že nám ukazuje to, co jsme nikdy neviděli a nebo to, co jsme viděli ale nikdy o tom nepřemýšleli. To je obecná definice a tento snímek ji potvrzuje. Drobným nedostatkem je spojení hlavy se židlí na pravé straně fotografie, bylo by určitě lepší řešení tu plastovou židli odstranit. Světelná konstrukce vyjadřuje teplý slunečný den. Fotografie zcela splňuje zadání tohoto tématu.

Dvě velice podobné fotografie které mají vyjadřovat letní pohodu spojenou se sportovním vyžitím. Jejich největším prohřeškem je to, že aktérům není vidět do tváře, nemůžeme pozorovat radost a napětí. Na levém snímku je dominantní pruhované pozadí hlavní aktérky a pouze částečně je vyjádřen pohyb vodní tříští, kompozici vyvažuje postava ve vodě v třetinovém dělení obrazu, pravá fotografie která je pohybově výraznější, ale kompozičně zcela nevyvážená. Těžká levá strana snímku je přeplněna figurami a úplně prázdná pravá část je tím pádem na fotografii zcela zbytečná.

Fotografie s názvem „Radost z bublinek“trpí nesrozumitelností hlavně proto, že hlavních aktéru je na snímku veliké množství. Divák neví, na co se má soustředit. Bublinky, které by podle názvu měly být dominantní, se ztrácí v obloze. Autor neudržel fotopřístroj v horizontální rovině a celý prostor je výrazně nakloněn.

Naopak zcela jasnou, srozumitelnou řečí promlouvá fotografie „ Kůň koníčkem“

Nejen obsahem, ale i formou, zpracováním snímek zcela splňuje zadání. Kompozičně jednoduchá fotografie, hlavní motiv posazen do klasického třetinového dělení, ve směru pohybu je prostor, z monochromatické hladiny vody výrazně vystupují oba hlavní prvky snímku.

Vytvoření iluze pohybu pomocí různé míry neostrosti tekoucí vody se povedlo na těchto dvou fotografiích.

Kompozičně povedená, přehledná a zároveň akční je fotografie „Zalévání“. Hlavní postava je orámována protisvětlem a v třetinovém dělení obrazu vystupuje z tmavého pozadí, pohybově neostřený proud vody směřuje ve stoupající úhlopříčce do horního rohu obrazu. Barevná čepice na hlavě postavy je výrazným barevným detailem který snímek oživuje. O něco méně přehledná ale plná akce je druhá fotografie ze sprch. Světlo procházejíci z otevřeného prostoru v zadní části snímku modeluje těla postav, nejvyšší postava tvoří optický vrchol dvou úhlopříček které vznikají pomyslným spojením ostatních figur. Právě kompozice a světelná konstrukce dělají tuto fotografie velmi zajímavou.

Jednoduchá, přehledná a rozmarné léto charakterizující je pro mne následující fotografie, kterou považuji za nejzdařilejší.

Barevně jemný a obsahově i kompozičně povedený snímek. Popředí tvoří pověšené prádlo v horní části snímku, tam kde obvykle bývá pozadí obrazu. Zde se ale povedlo jak barevným kontrastem, tak i uspořádáním horní část fotografii prostorově zdůraznit a tím vytvořit dokonalou iluzi třetího rozměru. Fotografie získala velikou hloubku kterou ještě akcentuje tmavá linie v levé části, loď v části pravé a černá, byť velice malá linie ve spodní části. Drobnou závadou je rušivý prvek u pravého okraje snímku, který lze odstranit oříznutím.

Milan Šusta

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram