Recenze knihy - Tom Ang: Základy digitální fotografie

V další z řady knižních recenzí se podíváme na jednu knihu ryze prakticky založenou. Jedná se o publikaci, která má ambice být základní četbou pro všechny – hlavně začínající – zájemce o problematiku digitální fotografie. Pokud o ní chcete vědět víc, neváhejte si přečíst následující recenzi.

Do rukou se mi dostala tato kniha menších rozměru a s měkkými deskami. Po řadě fotografických knih, které svou formou a rozměry byly předurčeny zejména k pohodlnému čtení v pohodlí domova, kniha Základy digitální fotografie od Toma Anga přímo vybízí ke čtení na cestách nebo možná i inspiraci „v terénu“. Vybízí k tomu i styl, se kterým Tom Ang knihu pojal, nenajdete zde přímou linku vedoucí celou publikací, ale spíše jasně oddělená témata a dobře mířené rady.

Koneckonců Tom radit opravdu umí, důkazem je všech dvacet devět knih, díky kterým se Tom Ang řadí mezi opravdové matadory na poli spisovatelů fotografických publikací.

V úvodu se dozvíme, že jde již o čtvrtou reedici této knihy. Fotografické publikace, zabývající se také technickou stránkou fotografie a tématikou úprav, zastarávají poměrně rychle. V této poslední reedici se dozvíte také o fotografování mobilním telefonem, nebo o dnes poměrně „trendy“ úpravách, jako je úprava HDR nebo efekt Tilt-Shift.

Základy fotografování

Celá publikace je rozdělena do čtyř tematicky oddělených celků: „Hlavní dovednosti“, „Fotografické projekty“, „Vyvolání snímků“ a „Průvodce vybavením“. V sekci hlavních dovedností je hned úvodní dvoustrana věnována prvním snímkům, Tom vám osvětlí činností, které by měly následovat po zakoupení fotoaparátu a pomoci k rychlejšímu sžití s novým přístrojem. V podobném duchu se nese celá sekce, pokud máte fotoaparát poprvé v rukou, nebo se řadíte mezi začínající fotografy, nemusí být na škodu přečíst si celou kapitolu dvakrát.

Několik stran věnovaných kompozici, hloubce ostrosti a ohnisku považuji za povinný základ každé knihy věnující se základům fotografie, nejinak je tomu zde. Velmi chválím nákres znázorňující hloubku ostrosti, jeho názornost bezesporu velmi usnadní pochopení závislostí této veličiny, velmi ovlivňující výsledný vzhled fotografií. Ruku v ruce se základy fotografování jde i perspektiva. Perspektiva a zejména její využití je zde vysvětleno velmi srozumitelně a prakticky, což jistě ocení právě začínající fotografové. Ke srozumitelnosti přispívá i praktické cvičení nebo množství fotografií s popisky, naopak nenajdete zde žádné vzorečky a odborných termínu se nachází nejen v této kapitole, ale i v celé knize pouze nutné minimum. Dvě témata, která mi v této kapitole udělala radost a mohla by vás navést ke kreativnějším snímkům, nebo alespoň být impulzem k vyzkoušení nové techniky, jsou tato: barevná kompozice a rozmazání z pohybu. Čtenáři se dozví o fotografiích, u nichž účelové rozmazání nemusí být chybou a také o fotografiích, v nichž je nejdůležitějším výrazovým prvkem pouze barva.

Fotografické projekty

Následující kapitola je věnována fotografickým projektům, fotoaparát už jsme si „osahali“, víme něco o perspektivě i kompozici a můžeme se tedy vrhnout na samotné fotografování.

Fotografické projekty jsou vlastně tematické celky. Děti, pouliční fotografie nebo svatební fotografie jsou pouze některé z nich. Líbí se mi, že dané fotografické projekty jsou zaměřeny velmi prakticky. Příjemným bonusem jsou i drobné tipy k většině z témat. Ovšem musím upozornit, že úvod do daných fotografických kategorií je velmi stručný a jedná se pouze o jakýsi základ, který je vhodné doplnit o specializovanou publikaci, pokud se daným tématem hodláte zabývat vážněji.

Vyvolání snímků je i dnes velmi důležitou součástí celého fotografického procesu, bez samostatné kapitoly věnované právě digitálním úpravám by kniha byla neúplná. Také tomu tak není. Úpravám se věnuje celá jedna kapitola. Najdete zde většinu běžně používaných úprav, autor se každé z úprav dotkne sice stručně, ale pokud patříte mezi fotografy, kterým stačí spíše menší množství úprav, měl by pro vás být rozsah dostatečný.

Čtvrtou a poslední kapitolou je průvodce vybavením. Čeká vás tu několik témat od výběru počítače, objektivu až po digitální zrcadlovku. I zde se dozvíte zajímavé rady, ale pokud vybíráte novou techniku, doporučil bych nezůstávat u jednoho zdroje, protože tato kapitola je ze všech nejskromnější.

Zhodnocení

Celá kniha je koncipována jako úvod do světa (digitální) fotografie. Pokud čekáte rozsáhlé pojednání o každém z témat nebo detailní rozbor fungování digitálního fotoaparátu, musíte se poohlédnout jinde. Naopak pokud jste začínající fotograf a hledáte první rady k fotografování, tato kniha svou práci zastane dobře. Některé kapitoly jsou poměrně stručné a informací by mohlo být i více, na druhou stranu kniha díky tomu nezpůsobí takový zmatek v hlavě začátečníka, který má fotoaparát pouze pár dní.

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram