Zpracování tématu "Luminografie"

Lednové téma oblíbeného seriálu "Okem profesionála" mělo název "Luminografie". Tentokrát bylo hodně složité najít vítěze. V článku najdete zhodnocení došlých fotografií od profesionálního fotografa Kamila Vargy.

Vážení fotografové,

téma tohoto dílu seriálu Okem profesionála se od všech předešlých výrazně lišilo. Luminografie totiž není tematickou oblastí, ale velice specifickou fotografickou technikou. Pro hodně z vás asi úplně neznámou a pro druhou skupinu zase možná nezajímavou. Jedině tak si umím vysvětlit relativně malé množství došlých fotografií. Na druhou stranu je velice potěšující velice malé množství omylů – příspěvků, které definici této techniky vlastně nesplňují. Speciálně mě potěšilo to, že tentokrát nedorazila ani jedna fotografie domácích čtyřnohých nebo malých dvounohých mazlíčků. Jinak lze říci, že fotografie zahrnují obvyklý folklór u každého zatím vypsaného tématu, a to nezávisle na relevantnosti.

Chtěl bych úvodem také připomenout, že únorovým tématem seriálu „Okem profesionála“ je „Street foto“. Fotografie můžete posílat do 28. února 2014, 23:59 na adresu: fotoaparat@fo­toaparat.cz
Max 2 fotografie, max. 500kB, max. 800 pxl delší strana
Vyhlášení tématu najdete ve FotoBlogu.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili odměnu pro autora vybrané fotografie – poukázku na fotoslužby v ceně 500 Kč. Tentokrát ji za svou fotografii „Amorovy šípy“ získala Helena Horáčková.

Technika luminografie (malování světlem), jak se jí častěji říká v krajinách mimo střední Evropu, nabízela několik různých přístupů. Nejjednodušším je pohybování fotografickým přístrojem při snímání statických světelných zdrojů při delším času. Snad nejčastějším a nejoblíbenějším je záznam pohybujících se světelných stop při statickém postavení fotoaparátu. Například rotace hvězd v kombinaci se statickou krajinou nebo přírodní blesk v kombinaci třeba s městem. Velice oblíbené jsou také snímky světelných stop, které po sobě zanechávají auta na dálnicích a silnicích měst nebo svítící roztočené kolotoče na pouti. Vznikají tak efektní spirály nebo jiné zajímavé tvary. Další technikou je zoomování v průběhu expozice. O něco nepředvídatelnější výsledky dává pohyb zároveň jak světelných zdrojů, tak i kamery.

Mezi nejpokročilejší a nejvíce kreativní možnosti lze zařadit princip ručního malování nebo kreslení před otevřeným objektivem. Rozdíl mezi kresbou a malbou světlem je jednoduchý. Kresbu vytvářejí světelné zdroje svítící proti kameře, malbu produkují světelné zdroje svítící na povrch fotografovaného prostředí či samostatné objekty. Jako světelný zdroj pro tento účel se dá použít v podstatě všechno, co svítí. Od klasických žárovek různých velikostí přes zářivky, halogeny, neónové trubice, po moderní LED-diody různých barev můžete vyzkoušet i svíčky, prskavky, oheň a pyrotechniku, dokonce i malé zábleskové přístroje – blesky, které se nasazují na fotografický přístroj. Těmi se dají osvětlovat objekty z těsné blízkosti i lokálně. A protože se pracuje v delším čase a ve tmě, postupným přesouváním a následným osvětlením třeba i těch samých předmětů nebo lidí je možno je i multiplikovat. Nebo rovnou vytvořit obraz z vaší fantazie a osvobodit tak vaše možnosti vyjadřování od závislosti na obrazu reality typickém pro klasické vnímání fotografie.

Mohlo by se zdát, že tato technika je vlastně spíše grafikou nebo malbou. Ale opak je pravdou. Je samotnou esencí fotografie, neboť jak již z překladu slova fotografie (i luminografie) vyplývá, luminografie je vlastně principem fotografie.

Novoroční prskavky

Ano, i toto je luminografie. Podobně jako již zmiňované fotografie drah hvězd, výbojů blesků apod. Ohňostroj, který snad zkoušel fotit každý z nás. Překvapivé je, že nám do redakce dorazil jen jediný příspěvek tohoto typu. Musím pochválit, je značně povedený. Kompozičně vodorovně rozděleno v poměru 1/3 : 2/3. Menší třetina má velký význam, protože nás informuje, kde se ohňostroj odehrával. Bez této části by to byla jen informace o možnostech pyrotechnických efektů.

Luminografie 7

Další, již zmiňovaný klasický přístup představuje i tato fotografie využívající světelných stop, které po sobě zanechávají svítící auta. Asi by se dalo najít dost zajímavějších a efektnějších, nicméně i tato má své kvality. Nejvýraznější je využití výrazné lineární kompozice v téměř diagonálním směru. Koleje tak podporují světelné dráhy v osvětleném tunelu, kam je i díky jinak tmavému zbytku obrazu vedena divákova pozornost.

Salta Luminografie

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Tento článek nemá žádné komentáře

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Obsah článku

Komentáře k článku (0)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram