Zpracování tématu: "Rychlost"

Vážení přátelé fotografové,
vyplnila se moje obava, že pojem „rychlost“ bude téměř totožný s pojmem „pohyb“. K zachycení pohybu jste převážně využívali pohybové neostrosti a to jak fotografované předlohy, tak i fotografického přístroje. Ne vždy se to dokonale podařilo.

Již poměrně dlouhou dobu zpracovávám vámi zaslané fotografie na různá témata, a téměř pokaždé se setkávám se stejným nešvarem. Stále jsou mezi autory jedinci, kteří pravděpodobně nepochopili zadané téma, a nebo je míra jejich exhibicionismu tak veliká, že se chtějí za každou cenu nějak zviditelnit. Neumím si nijak vysvětlit, že na zadané téma rychlost může někdo zaslat i takovéto snímky.

Jelikož vždy hodnotím fotografie anonymně, neznám jednotlivé autory, pochopitelně nemohu zjistit, jaké myšlenkové pochody zasilatele vedou k takovýmto příspěvkům. Proto žádám, aby mi alespoň v komentářích vysvětlili, co tím myslí, a možná mi tím vyvrátí mé odmítavé stanovisko.

Nyní již k hodnocení. Vyplnila se moje obava, že pojem „rychlost“ bude téměř totožný s pojmem „pohyb“, a velké množství snímků se zabývalo pouze určitou formou pohybu. K zachycení pohybu jste převážně využívali pohybové neostrosti a to jak fotografované předlohy, tak i fotografického přístroje. Ne vždy se to dokonale podařilo. Při používání pohybové neostrosti je míra zneostření záležitost velice choulostivá a její působení silně rozdílné. Každý máme zkrátka jinou představu o dokonalosti. Přesto platí určité zásady i v této oblasti. Dobře na diváka působí, jestliže je alespoň část fotografie ostrá. Jestliže je celý snímek v neostrosti pak vzbuzuje dojem nepovedené fotografie vhodné tak pro odpadkový koš. To je první zásada. Druhá pak je, že i při celkové neostrosti musí být patrný úmysl, neostrost má být výrazná a na snímku musí ještě působit další kompoziční prvky jako jsou linie, tóny, figury a kontrast.

Za vaše snažení jsme ve spolupráci s Centrum FotoŠkoda připravili malou odměnu pro autora vybrané fotografie. Tentokrát ji za svou fotografii Jízda získala Helena Horáčková.
Fotografie do tématu na duben 2013 „Moderní zátiší“ můžete posílat do konce měsíce.

Atak Prchavý okamžik...

Tyto dva snímky bohužel působí jako nepovedené fotografie, které byly pořízeny špatně zaostřeným objektivem. Celková nálada, kompozice, tonalita a i námět nepřesvědčují diváka o autorově záměru. I při neostrostech by fotografie měla mít jasný hlavní prvek, který určuje záměr, proč byla pořízena. Takto působí dojmem zmatku s přemírou různých figur a bez kompozičního řádu.

Samotné fotografování pohybu, tedy vytvoření iluze pohybu na statickém médiu jakým fotografie je, má několik forem. Tou nejznámější a snad nejvíce používanou je takzvané zmrazení, tedy exponování velice krátkým expozičním časem. Pohyb jakoby zastavíme. To jsou snímky, které známe ze stránek sportovního tisku.

Vyfotografovat běžícího koně byl vlastně vůbec první pokus o fotografii pohybu v historii. Na této fotografii je perfektně ostrý kůň na téměř ostrém pozadí. Tedy běžný snímek, i když dokonale technicky provedený. Pouze ta středová kompozice by nemusela být tak důkladná, jinak nic proti tomu. Přesto dojem rychlosti mi zde chybí. Na druhé fotografii pořízené stejnou metodou, tedy rychlým expozičním časem, je ovšem ohromný kompoziční zmatek. Snímek je snad zajímavý pouze tím, že zachycuje jednoho z nejlepších hokejistů historie. Ale… u něj vidíme pouze záda, v levém rohu se sice něco odehrává, ale ani dobří znalci hokeje nepoznají co. Opravdu nevidím jediný důvod proč takovou fotografii vůbec uchovávat ve svém archivu.

Většina z nás má rychlost spojenou s nejrůznějšími dopravními prostředky a převážná část vašich fotografií to také dokumentuje. Jsou se ale i takoví autoři, kteří se snažili znázornit rychlost v jiných situacích. Za jednu z nejzdařilejších fotografií považuji tuto.

Šachy

Dokonalý nápad, snad jsem měl napsat s velkým „N“, a výborné zpracování. Není snad klidnější hra než šachy, a přesto zvýraznění rukou pohybovou neostrostí dodává snímku dynamiku. Ruce šachistů obraz dokonale rámují, pozornost se soustřeďuje pouze na šachové figurky, fotografie nemá žádné rušivé prvky. Černobílá tónina koresponduje s černými a bílými figurami a šachovnicí, barva by pravděpodobně byla v tomto případě rušivým elementem. Klidné pozadí je podle mého názoru rušeno ve spodní části snímku, možná by pomohl radikálnější ořez.

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • jana sedlakova
    jana sedlakova
    09.04.2013 08:41

    vďaka za hodnotenie. Víťazná fotografia je excelentná !

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram