PhotoHint 25: Jak na fotografování pohybu 2.díl

V první části PhotoHintu jsme se zaměřili na zobrazení pohybu rychlým expozičním časem, dnes se budeme věnovat problematice opačné, dlouhým expozičním časům. Při takovémto způsobu fotografování nutně vzniká pohybová neostrost, která při správném a uvážlivém zaznamenání skutečně vytváří iluzi pohybu.

Vlastní pohybová neostrost se ve fotografii uplatňuje prakticky ve všech žánrech, ve fotografii reportážní, sportovní, při snímání krajiny, v letecké i noční fotografii. Zvláštní pozornost si zaslouží i kreslení světlem, luminografie.

K použití relativně dlouhých expozičních časů jsou potřeba v některých případech i speciální pomůcky. Hlavní metody pro takovouto tvorbu jsou: použití neutrálního šedého filtru s označením ND2, ND4 a ND8 (jak naznačuje název, filtr nemá žádný vliv na barevnost snímku, pouze omezuje přístupu světla do objektivu), dále práce s nejmenším clonovým otvorem, tedy s nejvyšším clonovým číslem, se snížením osvětlení, což je možné většinou při fotografování v interiérech, pohybem přístroje v okamžiku stisknutí spouště a zoomováním, změnou ohniskové vzdálenosti během expozice.

Samotnou pohybovou neostrost vytváříme několika způsoby a záleží na tom, co se vlastně pohybuje. Jestli fotografovaný předmět nebo fotopřístroj. Za prvé tedy fotografujeme stabilním přístrojem a relativně dlouhým expozičním časem rekvizitu která se pohybuje. Relativně dlouhým časem proto, že různé předměty a nebo naše modely se pohybují různou rychlostí a správný čas nelze předem určit. Délka expozičního času také ovlivňuje míru rozmazání. Výsledkem by měl být snímek, kde je na dokonale ostrém pozadí neostrý, pohybově rozmazaný fotografovaný objekt.

Čas 1/5 sec. Čas 1/6 sec.
Čas 20 sec.

Druhý způsob zaznamenání pohybové neostrosti je při pohybu fotografického přístroje v okamžiku expozice. Přístrojem můžeme pohybovat rychlostí přibližně podobnou, jakou se pohybuje rekvizita. Této metodě říkáme švenkování a nebo panning. Výsledkem bývá ostrý motiv na rozostřeném pozadí. Ostrost pohybující se rekvizity je závislá na rychlosti pohybu přístroje a ne vždy se fotografie povede k naší spokojenosti.

Fotografovaný předmět také můžeme sledovat zcela odlišnou rychlostí a výsledkem našeho snažení bude celkově neostrý fotografovaný předmět. Vznikl tak výtvarně řešený snímek a je někdy ku prospěchu, má- li alespoň některé detaily ostré.

D. Baltermanc „Útok“

K vyjádření pohybu dlouhým expozičním časem patří také změna ohniskové vzdálenosti během expozice, zoomování při exponování. O této metodě byl již samostatný Photohint.

V seriálu PhotoHintů již vyšlo:

     

Líbil se vám článek?

Pokračovat v sérii

Komentáře

Zobrazit diskusi ke článku ve fóru
  • m k 7
    m k 7
    28.09.2012 22:21

    Teda ta poslední ukázka, to je dílo :)

Pro vkládání komentářů musíte být přihlášen.

Komentáře k článku (1)

Tisknout článek

Tip na článek

Jak funguje režim vysokého rozlišení
Jak funguje režim vysokého rozlišení

40 mo­delů fo­to­a­pa­rátů dnes ge­ne­ruje fo­to­gra­fie s vy­so­kým roz­li­še­ním (high re­so­lu­tion mode) ty­picky 4× vět­ším, než je roz­li­šení vlast­ního sen­soru. Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II tak zvýší množ­ství pi­xelů z 24Mpix na 96Mpix. Re­žim vy­so­kého roz­li­šení u Pa­na­so­nic Lu­mix 5S II jsem vy­zkou­šel na Šu­mavě při fo­to­gra­fo­vání hor­ského po­toka dlou­hými časy, kra­jiny krát­kým te­le­ob­jek­ti­vem a rysa os­t­ro­vida krát­kou ex­po­zicí.

Doporučujeme

Nejčtenější články

Nejčtenější fototesty

Články v sérii:

Další články ze série
FotoAparát.cz - Instagram